Helligåndens Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  KontaktForudsætninger For at Blive Ledt Gud's Ånd 3

Mange mennesker følger deres egen ledelse, blot for at ende det forkerte sted. De befinder sigselv i den situation at intet virker for dem. Den Hellige Ånd, som er Sandheden Ånd, er blevet sendt til de kristne til at bringe lys. Han ønsker at lede dig på rette vej i dit liv, men du skal først lære at lytte til Han's stemme


 1. Gud ønsker du at forstå vigtigheden af at blive ledt af Ånden.
  1. Lev ikke ved/gennem dine følelser, fordi de ikke er stabile/urokkelige.
   1. Gud skabte dig med følelser, men ikke så de kunne koste rundt med dig og styre dit liv.
  2. Mennesket er en tredelt skabning, han er en åndelig skabning, der har en sjæl og lever i et fysisk legeme. Gennem hans ånd, er han i stand til at kontakte Gud (Ordsp. 20:27).
   1. Gud vil kun lede dig gennem din ånd, fordi Han er en ånd (Joh. 4:23-24).
   2. Selvom Gud taler til din ånd, men hvis din ånd er underudviklet og dit kød er stærk, vil kødet tilsidesætte/underkende, hvad Han siger.
   3. Hvis du bruger tid i Ordet, vil du være i stand til at høre og have tillid til din ånds stemme, eller din samvittighed.
  3. Mange mennesker spekulerer på, om den stemme de hørte som gav dem ledelse var fra Gud, djævelens eller fra dem selv. Måden at skelne på, om Gud taler, er ved at stille sig selv en række spørgsmål om, hvad du hører:
   1. Er det i overensstemmelse/på linie med Ordet?
   2. Kræver det tro?
   3. Kræver det mod til at gøre det?
   4. Går det imod alle de i verdens fornuftmæssig forklaringer og meninger?
   5. Har du Gud's fred i det (Kol 3:5)?
  4. Ikke alle er i stand til at høre Gud's stemme og blive ledt af Ham. Gud taler altid, men der er tre forskellige typer af modtagere:
   1. De, der ikke kan høre på grund af det liv, de lever.
   2. Dem, der hører, men vælger at ignorere, hvad de har hørt.
   3. De, som hører og adlyder.
 1. Der er otte forudsætninger for at høre Gud's stemme.
  1. Du må fødes på ny (Joh. 3:3).
   1. Det naturlige menneske vil tænke at de ting som er af Gud er tåbelige (1 Kor. 2:14).
   2. Høre fra Gud er en del af din guddommelige arv (Rom. 8:14).
  2. Du skal være en person af ydmyghed/sagtmodighed.
   1. Gud vil undervise og vejlede de ydmyge/sagtmodige (Sal. 25:9).
   2. Moses var det mest ydmyge menneske på jorden på hans tid, og Gud var i stand til at bruge ham mægtigt (Salme 103:7).
   3. Et menneske som er ydmyg/sagtmodig vil modtage ledelse og vejledning af Helligånden.
   4. Sagtmodighed/Ydmyghed består af tre dele:
    1. Selvkontrol, eller sen til at give eller tage imod fornærmelse/krænkelse/anstød.
    2. Ydmyghed/Sagtmodighed, eller at være ydmyg i ånden og ydmyg i tankerne.
    3. Lærevillig.
   5. Ydmyghed/Sagtmodighed viser sig når en person ikke skrider til handling/angreb, når han lider for at have ret, holder på det rigtige.
  3. Du må vise trofasthed.
   1. Lad ikke dine sanser guide dig. Walk ved tro og ikke ved synet (2 Kor 5:7).
  4. Du er nødt til at tilbringe tid i fællesskab med Helligånden.
   1. Tale med og søg kun Helligåndens råd, så Han kan lede og vejlede dig.
  5. Du skal vandre i "fred/sindsro".
   1. Lyt ikke til verdens bekymringer/, overgiv dem til Gud og lad Ham håndtere dem(1 Peter 5:7).
  6. Du skal vandre i kærlighed.
   1. Du vil ikke være i stand til at høre fra Gud, når du går i egenkærlighed/egoisme/selviskhed.
   2. Når du virker i egenkærlighed/egoisme/selviskhed, kroner du dig selv som "gud" og leder dig selv i stedet for at rådføre dig med Gud for Han's ledelse.
   3. Ved ikke at vandre i kærlighed, bedrøver du Helligånden og slukke Han's ild gennem din ulydighed (Ef 4:30-32. 1 Tess. 5:19).
   4. Vandring i kærlighed betyder at have et liv uden ondskab eller forvikling/sammenfiltring/vanskeligheder/uheldig forbindelser/spærring.
  7. Du skal være åben for Han's ledelse.
   1. Begynd ikke at vandre på din måder, være åben for at høre, hvad Han har at sige og derefter foretage de nødvendige justeringer (Matt 18:3-4).
   2. Vær villig til at adlyde Guds anvisninger, selvom de modsiger dine ønsker og handlinger.
   3. Du skal have et blødt/bøjelig/let påvirkelig hjerte. Gud vil vise sig stærk for dem, der har et ulasteligt,/blødt/bøjelig/let påvirkelig og justerbar hjerte (2 Krøn 16:9).
   4. Du kunne måske prøve at lægge planer for dit liv, men Gud vil lede dine skridt, hvis du har et åbent hjerte for at høre Ham. Han vil gøre disse trin sikker (Ordsp.16:9).
  8. Du skal tilbede og lovprise.
   1. På grund af Jesu blod, har vi adgang til Han's nærhed og bør give Ham ære (Hebr 10:19).
   2. Gud lever i din ære (Sal. 22:3).
   3. Når der opstår situationer, den første ting du skal gøre er, at give Ham tak og ære, så når Han kommer for at hjælpe, vil Han tale til dig, og du vil høre Ham.
Skrift Henvisninger:

• Ordsp. 20:27
• John. 4:23-24
• Kol. 3:5
• Joh. 3:3
• 1 Kor. 2:14
• Rom. 8:14
• Sal. 25:9
• Sal. 103:7
• 2 Kor. 5:7
• 1 Peter. 5:7
• Ef. 4:30-32
• 1 Tess. 5:19
• Matthew 18:3-4
• 2 Krøn. 16:9
• Ordsp. 16:9
• Hebr. 10:19
• Sal. 22:3


OP