Helligåndens Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  KontaktForudsætning For at Blive Ledt af Gud's Ånd 2

Helligånden ønsker at lede og vejlede dig til grønne enge og til hvilens vande. Men for at høre Ham, skal visse forudsætninger være opfyldt. Når du først engang har hørt Han's stemme, vil dit liv blive ledt i den rigtige retning i stedet for at drive rundt som vinden blæser.
 1. Du skal have tro for at høre fra Gud (2 Kor. 5:7).
  1. Tro er "have tillid til Gud og Han's Ord."
   1. Tro indebærer at vandre i Ordet, som endnu ikke er manifesteret i dit liv.
   2. Gud kan ikke lede dig, hvis du er ledt af dine fysiske sanser.
   3. Følelser er ustabile, og du kan ikke leve ved dem.
    1. Dine handlinger skal være baseret på sandheden (Ordet), som er urokkelige.
    2. Du kan heller ikke leve ved det ustabile samfunds offentlige meninger.
    3. Ordet, ikke dine følelser, burde afgøre dine handlinger/gerninger.
  2. Tilbed Gud i ånd og sandhed (Joh. 4:24).
   1. Gud leder dig gennem din genfødte ånd (Ordsp. 20:27).
  3. Uden tro er det umuligt at behage Gud (Hebr. 11:6).
   1. At søge Gud betyder, "at undersøge Ham (nøje), spørge efterHam og praktisere Han's tilstedeværelse."
   2. Tro vil få dig til at søge Ham.
   3. Guddommelige ledelse gives til dem, der flittigt søger Gud.
  4. Gud vil bruge freden til at lede dit liv (Kol. 3:15).
 1. Du skal bruge tid med Helligånden for at modtage Han's guddommelige ledelse.
  1. Du har en salvelse til at kende alle ting (1 Joh. 2:20).
   1. Når du har fællesskab med Helligånden, deler Han sin viden med dig og fører dig ind i al sandhed.
  2. Udvikle en bevidsthed om Han's tilstedeværelse ved at tale med Ham.
   1. Når du gør det, vil Han bekræfte Han's tilstedeværelse og vil vise dig ting ssom skal komme.
   2. Dit fællesskab med Ham giver dig en fordel overfor hele verden.
 1. En stille ånd forbedrer din evne til at høre fra Gud.
  1. Du kan ikke høre fra Gud, når din ånd er fyldt af verdens bekymringer.
   1. Lær at kaste dine bekymringer på Ham.
   2. Bekymring er en synd, fordi det er en negativ form for meditation.
   3. Tilbring tid meditere på Ordet (Jos 1:8).
  2. Din stilhed viser din tillid i Gud's Ord (Es. 30:15).
  3. Ligesom Noah, kan du høre fra Gud i specifikke detaljer.
  4. Forsøg ikke at finde Gud i de "store" ting. Lyt i stedet for Han's stille, sagte stemme (1 Kong. 19:11-12).
   1. En stille ånd giver dig mulighed for at høre Han's stemme midt i en støjende miljø.
   2. Selvom et roligt miljø er nyttigt, er en indre stilhed mere rentable.
   3. Slip af med stress i dit liv, lære at have det sjovt.
   4. Latter vil hjælpe dig med at udvikle en stille ånd.
 1. Du kan ikke forvente at høre fra Gud, hvis du ikke vandre i kærlighed.
  1. At vandre i kærlighed er at leve uden ondskab og vrede.
   1. Du skal være fri af " ilde til mode" i dit sind.
  2. Når du adlyder Gud's befalinger, viser du din kærlighed til Ham (2 Kor. 3:17-18).
  3. Intet vil virke i dit liv, hvis du ikke elske andre.
  4. Lad ikke tidligere situationer ødelægge din evne til at høre fra Gud.
Skrift Henvisninger:

• 2 Kor. 5:7
• Joh.4:24
• Ordsp. 20:27
• Hebr. 11:6
• Kol. 3:15
• 1 John. 2:20
• Jos. 1:8
• Es. 30:15
• 1 Kong. 19:11-12
• 2 Kor. 3:17-18


OP