Helligåndens Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  KontaktForudsætning For at Blive Ledt af Gud's Ånd 1

Høre fra Gud er afgørende for at leve et rigt liv i fred, men mange mennesker er ikke i stand til at høre Han's stemme. De, der ikke har accepteret Jesus som deres personlige frelser er ikke kvalificeret til at høre fra Gud. Gud taler til alle, men kun dem der er på sin rette plads, vil høre Ham og være åben for Han's ledelse.


 1. Guds Ånd vil kun lede en person op på, ned over, ud i, ind ad gavnlige/nyttige/(økonomiske) fordelagtige/indbringende/rentabel stier.
  1. Som et resultat af at lade Gud's Ånd lede dit liv, vil du nyde fire fordele:
   1. Beskyttelse.
   2. Guds støtte/opbakning.
   3. Befrielse.
   4. Djævlen er gjort magtesløs overfor dig, du hersker over ham i Kristus.
 1. Det er livsvigtigt, at du lærer at have fællesskab med Helligånden, og at følge Han's ledelse.
  1. Helligånden ser din fremtid og ønsker at lede dig ind i hele sandheden for dit liv.
  2. Succes er resultatet af at leve et åndsfyldt liv.
  3. Gud leder dig gennem din genfødte ånd (Ordsp 20:27).
  4. Tjek med Helligånden, før du fortsætter med at gøre noget i dit liv.
 1. Der er forudsætninger for at høre fra Gud.
  1. Du må fødes på ny.
   1. Du skal være et pagts barn af Gud, før Han kan lede dig.
   2. Et åndeligt dødt menneske kan ikke opfatte/sanse Gud's rige (Joh 3:3).
   3. At være en god person uden at have Jesus som din Herre og personlige Frelser er ikke nok til at få dig ind i himlen.
   4. Gud kan tale til dig, men hvis du ikke er født igen, vil du ikke høre Ham (1 Kor 2:14).
   5. Guddommelig ledelse er kun Gud's sønners og døtres arv (Rom. 8:14).
   6. Lad ikke fordømmelse at hindre dig i at høre fra Gud. Stå fast på og i din retfærdighed.
  2. Du skal bære den del af Ånden's frugt af ydmyg/sagtmodighed.
   1. Karakter er nøglen til at høre fra Gud.
   2. Gud vil vejlede de ydmyge/sagtmodige og lære dem Han's veje (Sal. 25:9).
   3. De ydmyge/sagtmodige skal arve jorden (Matt 5:5).
   4. Når du er ydmyge/sagtmodig, har du adgang til Gud's vejledning (Sal.103:7).
   5. Der er en tre-foldig definition af ydmyghed/sagtmodighed.
    1. Selv-kontrolleret og langsom til at give eller blive fornærmet/krænket.
    2. Ydmyg i ånd og beskeden/ydmyg af sind.
    3. Lærevillige.
   6. Sand ydmyghed giver altid Gud's Ord ret, bøjer sig selv/underlægger sig for Guds Ord.
   7. Et menneske der ikke vil lære og tage imod, vil finde en undskyldning for at forblive gennemsnitlig.
   8. Det ydmyge/sagtmodige menneske vil gøre, hvad der er rigtigt, selv når han bliver falsk anklaget.
    1. Når du bliver dårligt behandlet, mishandlet eller der ske noget negative mod dig, find "pauseknappen" og lad Gud vise dig hvordan du skal reagere på Han's måde.
Skrift Henvisninger:

• Ordsp. 20:27
• Joh. 3:3
• 1 Kor. 2:14
• Rom. 8:14
• Sal. 25:9
• Matt. 5:5
• Sal. 103:7


OP