Helligåndens Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  KontaktAt Vandre i Ånden 1


Dit kød (kødelig tankegang) er konstant i konflikt med din genfødte ånd for at have kontrol over dit liv, dit sind er slagmark. Når du erkender at du er i en krig for dit tankeliv samtidig med at formålet er tilpasse dine tanker med Gud's Ord, begynder din vandring mod sejren.


 1. Du er blevet kaldt til frihed, men lad ikke din frihed blive en anledning for kødet til at synde (Gal. 5:13).
  1. 1. Når du forsætlig synder og stoler på Gud's tilgivelse, vinder du over dig selv, hvad du praksis gør bestemmer, hvad du bliver.
   1. Lad være med at bedrive utugt (el. hor) eller forbande nogen, bare fordi du ved, du er Gud's retfærdighed og er berettiget til at modtage tilgivelse.
  2. I stedet for at give plads til kødet, skal du tjene andre i kærlighed(Gal. 5:13).
  3. Du opfylder hele loven, når du elsker din næste som du elsker dig selv (Gal. 5:14).
 1. Kødet begærer imod Ånden og Ånden imod kødet; de to ligger nemlig i strid med hinanden, så I ikke kan gøre det, som I gerne vil. (Gal. 5:16-24).
  1. Enhver gerning af kødet, samt gerning af Ånden's frugt, begynder med en tanke.
  2. Dit sind er kontrolcenteret, eller central behandlings center, i dit legeme.
  3. Dit liv er summen af, hvordan du tænker.
  4. vandre i kødet er en tankegang på linje med verden, vandre i Ånden er en tankegang på linie med Gud's Ord.
  5. Du kan ikke manifestere Ånden's frugt uden at have Ånden's tankegang, og du kan ikke opleve kødet's gerninger uden kødet's tankegang.
   1. Du skal tænke på utugt før der rent faktisk begår handlingen.
   2. Du skal tænke på at elske andre, før du rent faktisk elsker dem.
  6. Når du vandre i Ånden, vil du ikke opfylde kødets lyst (v:16).
 1. Du kan ikke være åndelig uden Gud's Ord.
  1. Du kan ikke vandre i Ånden uden Ordet, fordi Ordet er Ånd og Liv (Joh 6:63).
  2. Leve i overensstemmelse med Ordet er hvad der gør dig åndeligt. Når du forsøger at være åndelig uden Ordet, er du bare "mystisk".
  3. Enhver tankegang, der ikke er på linie med Ordet er at vandre i kødet. Her iberegnes også de traditionelle religiøse doktriner.
  4. Dagligt studium af Bibelen er afgørende nødvendig, dit potentiale for vandre i Ånden er direkte knyttet til din forståelse af Ordet (2 Tim 2:15).
  5. Hvis du aldrig læser din bibel, så den eneste potentielle du har, er at vandre i kødet.
 1. Du vil kun have fremgang og have et godt helbred i den grad som din sjæl blomstrer i disse områder (3 Joh. 2).
  1. Du består af tre dele: ånd, sjæl og legeme.
   1. Du er en ånd, du besidder en sjæl, og du bor i et legeme.
   2. Dit liv er et produkt af dine tanker.
   1. Hvis du ikke har tanker om sundhed, velstand og vækst i dit sind, vil du aldrig få de ting i dit liv.
   2. Dine tanker er de planer, eller rettesnor for dit liv.
   3. Hvis du ønsker at ændre dit liv, skal du ændre den måde du tænker på.
   4. Generations/slægtleds forbandelser, såsom fattigdom og sygdom i din familie, vil kun blive brudt, når du ændrer den måde du tænker om dem.
 1. Gud's veje er højvejen. For at vandre på Han's veje, må du kande Han's tanker udfra Bibelen (Es. 55:7-8).
  1. Gud har tusinder måder at bringe i orden i dit ægteskab, hjælpe dig med at opdrage dine børn og få dig ud af gælden, men så længe du fortsætter med at tænke i henhold til verden, placerer du dig selv uden for Han's veje.
  2. Gud ved at du ikke kan komme ind på Han's vej uden først at få dine tanker på linie med Han's Ord.
  3. Mange kristne tillader at deres tankegang blive påvirket af ufrelste venner, talkshows, TV og film, der ikke er på linie med Ordet.
  4. Satans ord skaber tanker, der skaber hans veje, Gud's Ord skaber tanker, der skaber Han's veje.
  5. Gud sendte sit Ord, så du kan tænke som Han gør, og leve Han's vej.
 1. I dit sind kæmper Gud's Ord og djævelens ord for at få indflydelse og kontrol.
  1. Djævelen frister dig med syndige forslag for at se om han kan styre dig, han ved, at dine tanker styrer dit liv.
   1. Han bruger ord sange og billeder i medierne til at påvirke dig, for at få adgang til dine tanker og bruge din legeme til at udtrykke sig selv gennem dig.
   2. Han ønsker at se, om du vil acceptere og give næring til hans tanker eller forkaste dem.
   3. Selvom de kristne ikke kan være dæmonbesat, kan de være dæmon undertrykte, hvis de tillader deres tankegang at være påvirket af djævelen.
  2. Ord fra djævelen var hvad der skabte djævelske tanker, der forløste synden ind i verden.
   1. Synd ville aldrig have gjort sin entre i verden, hvis Adam og Eva ikke havde antaget hans ord, der skabte hans tanker.
  3. Gud fastslog, at kun dem med en fysisk legeme kunne have autoritet på jorden (Joh 10:9), derfor gav Han dengang myndigheden til Adam.
   1. Da Adam syndede, miste han retten til magten/autoriteten, Satan tog kontrollen over alt, op til Gud's trone.
  4. Gud skabte en lovlig måde til at bringe Jesus til jorden, så Han kunne genoprette menneskets autoritet.
   1. Det Gamle Testamente er en bogstavens pagt, beregnet til at frembringe tanker, at en dag ville ordet blive kød. Ham som har al autoritet — Jesus Kristus.
   2. Gud sendte en engel til Maria for at forløser Han's Ord. Da hun indstillede sin tankegang til dem ved at sige, "Lad det ske mig efter dit ord" (Luk. 1:38), vejen åbnede sig — Gud trådte ind i verden gennem hendes livmoder på en "juridisk lovlig jordisk handling."
  5. Gud's Ord vil åbne vejen for dig, så du kan få millionær status, modtage din helbredelse eller blive udfriet fra stof/alkohol/ misbrug, men først skal du rette din tankegang ind efter Ordet.
 1. Der er praktiske skridt for at vandre i Ånden vandre i kødet.
  1. Du skal være opmærksom på den konflikt, som du befinder dig i.
   1. Din genfødte ånd og dit kød kæmper om kontrollen over dit legeme.
   2. Du kan bruge Gud's Ord til at ødelægge Satans ord, for Gud's Ord er mægtig (2 Kor 10:5)
   3. Når du synder, straf ikke dit legeme, det er ikke problemet. Din kødlige tankegang er, hvad der skal disciplineret med Ordet.
  2. Du skal sætte den første ting først.
   1. Hvis du ønsker at sejre kødets lyst, så vandre i Ånden ved at sætte dit sind på Ordet først (Gal. 5:16).
   2. Den religiøse verden siger, at du skal være perfekt, før du kan komme til Gud eller gå i kirke, men det er ikke, hvad Gud's Ord siger.
   3. Hvis du kunne stoppe med at synde ved dig selv, ville du ikke haft brug for Gud. Gud vidste, du havde brug for hjælp til at overvinde synden det er derfor, Han siger, "Kom til mig først."
   4. Religion siger stop med at synde først, og så derefter vil Helligånden komme og give dig krsft til at overvinde, men Gud's Ord siger tilpas din tankegang med Ordet først, for at forandringen kan komme.
   5. Lyset af Gud's Ord, ikke religiøs dumhed, overvinder/sejre altid over mørket (Sal. 119:130).
Skrift Henvisning:

• Gal. 5:13-14
• Gal. 5:16-24
• John. 6:63
• 2 Tim. 2:15
• 3 John. 2
• Es. 55:7-8, 11
• John. 10:9
• Luk. 1:38
• 2 Kor. 10:5
• Sal. 119:130


OP