HJEM
BIBELSTUDIER
HELLIGÅNDEN'S SIDE

Ledt af Helligånden 2

At være i stand til at høre fra og bliver ledt af Helligånden er nøglerne til din succes som en kristen. Den Hellige Ånd er Sandhedens Ånd som fører og leder dig ind til gevinst. Tungetale aktiverer din ånd og gør det muligt for floder af levende vand til at flyde ud af af di ånd, den giver dig indsigt og visdom til at lykkes i livet.


 1. A. Jo mere ånd-bevidst du er, desto mere bliver de åndelige ting endnu mere virkelig for dig.
  1. Du er en tredel skabning, Ordet skille din sjæl og ånd (Hebr. 4:12).
   1. Du er en ånd, du besidder en sjæl, og du bor i et fysisk legeme.
   2. Din Ånd kontakter den åndelige verden.
   3. Din sjæl kontakter det intellektuelle rige.
   4. Din legeme kontakter det fysiske rige.
  2. Gud er Ånd, og du kan kun komme i kontakt med Ham gennem din ånd.
 1. Den Hellige Ånd er Sandhedens Ånd (Joh 16:13-14).
  1. Helligånden formidler sandhed til dit liv.
  2. Du skal udvikle en bevidsthed om din usynlige Partner.
 1. Din ånd det indre menneske er den eneste fremgangsmåde, hvorigennem Gud leder dig (Ordsp 20:27).
  1. Gud bruger din ånd som et lys, eller en lampe, til at vejlede dit liv.
  2. Helligånden's ledelse bliver styret af din genfødte ånd.
  3. Gud vil give "lys" i din ånd for at kunne lede dig (Sal. 18:28).
 1. Når du beder i tunger aktivererdu skjult visdom i din ånd (1 Kor. 14:14).
  1. Tale og bede i tunger er dit åndelige menneskes sprog.
  2. Din ånd er aktiveret, når du beder i tunger (Joh 7:37-39).
   1. Kontinuerlige floder af visdom, information og indsigt flyder/strømmer ud af din ånd, fordi Helligånden bor i dig, da du blev født på ny.
 1. Gud lænes efter at føre dig til det sted, du formodes at være (Es. 48:16-17).
  1. Den indre vidne er Gud's allerførste måde at lede mennesker på(Rom 8:16).
  2. Du har allereder det indre vidne ved Gud's Ånd i dig (1 Joh 5:10).
   1. Gud lader dig vide, du er Han's barn ved det indre vidne.
   2. Stol på det inde vidne i dig, du skal ikke ignorere "kontrol" i din ånd.
  3. Du vil ikke få et vidnesbyrd af Ånden borte fra/uden Gud's kærlighed.
  4. Det inde vidne vil vise dig, hvordan at elske andre.
  5. Når du har tro for at du har det inde vidne, vil du ikke have hastværk (Es. 28:16).
Skrift Henvisninger:

• Hebr. 4:12
• John. 16:13-14
• Ordsp. 20:27
• Sal. 18:28
• 1 Kor. 14:14
• John. 7:37-39
• Es. 48:16-17
• Rom. 8:16
• 1 John. 5:10
• Es. 28:16


OP