HJEM
BIBELSTUDIER
HELLIGÅNDEN'S SIDE

Ledt af Helligånden 1

Helligånden er sendt for at lede og oplyse os. Han er ansvarlig for alle vores gennembrud. Han er kendt som Sandheden's Ånd, den sandhed Han giver bringer lys. Ved at lytte og adlyde Helligånden, kan du undgå de dårlige og negative livsoplevelser.


 1. Helligånden's hovedformål er at bringe Sandheden.
  1. Gud's folk vil gå til grunde, eller blevet isoleret på grund af manglende viden (Hoseas 4:6).
  2. Gud's svar på den kudskab du har fået, var at sende Helligånden (Joh 16:12-13).
  3. Mange gange, i stedet for at bede om at Helligånden vil vejlede os, tillader vi omstændigheder at afgøre, om vi er på rette vej. Ved at gøre dette kan det føre til ødelæggelse/undergang.
   1. Bed Helligånden om at lede dig i de område hvor du har brug for hjælp.
  4. Få ikke den tanke at du ikke har været frelst længe nok, eller at du ikke vil være i stand til at forstå/kende, når Helligånden taler.
   1. De, der er født på ny har ret til at kende Han's ledelse (Rom. 8:14).
   2. Han ønsker at vise dig ting vedrørende dit liv ved at vejlede dig til hele sandheden (Joh 16:13-14).
  5. Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn (Rom 8:16).
   1. Når din ånd og Helligånden er enige, vil du have fred om din situation.
 1. Mennesket er skabt i Guds billede, han er en ånd.
  1. Mennesket er en ånd og besidder en sjæl, der lever i en fysisk krop.
   1. Når en person dør, adskiller hans eller hendes ånd sig fra hans eller hendes krop, og fortsætter med at leve for evigt.
  2. Ordsprogene 20:27 siger, at menneskets ånd er lampen, eller et lys, for Herren, som ransager det indre menneske, hvis du følger din ånd, vil strømme af levende vand strømme ud af dig (Joh 7:38 ).
   1. Vejledning kommer gennem din ånd. Mange gange folk forsøger at blive ledet af deres sind, sanser eller ved hvad andre siger, selv om disse ting ikke i linje med Gud's Ord.
  3. Gud skabte mennesket i sit billede (1 Mos. 1:26-27) Gud er Ånd (Joh. 4:24).
   1. Vi er åndelige væsener, der er blevet skabt i Han's billede.
  4. Mennesket er et tredelt skabning med en ånd, sjæl og legeme (1 Tess. 5:23).
   1. Mange mennesker forveksler ånd og sjæl som værende en, når de er faktisk forskellige.
    • Sjælen huser dit sind, vilje og følelser.
   2. Din fysiske krop er en ånd's beholder/container.
   3. Paulus forsøgte at komme til en beslutning, om hans ånd skulle blive i hans legeme/krop, eller at være sammen med Jesus (Fil. 1:23).
   4. Fejlen i det menneskelige legeme/krop er at det svækkes/visner og går til grunde, skønheden i det indre menneske, din ånd, er, at den bliver fornyet hver dag
    (2 Kor 4:16).
  5. At blive født påny ikke finder sted gennem kødet, men gennem din ånd (Joh 3:3-6).
   1. Menneskets ånd modtager evigt liv, Gud's natur og Gud's liv.
   2. Menneskets ånd der er født påny er en ny skabning i Kristus.
 1. Lære at høre Han's stemme [Ånden's røst].
  1. Det Nye Testamente bruger hjerte og ånd i flæng, hjertet er mennesket centrum(1 Peter 3:4).
  2. Kig på ordet hjerte , og du vil se ordene: høre, øre, han og er.
   1. Han er i centrum af dit hjerte , så du kan besidde øre for at høre Ham. Det er dit er som en kristen.
  3. Alt i din ånd bliver helt nyt, når du er i Kristus (2 Kor 5:17).
  4. Du har modtaget Helligånden, så du vil kende og forstå åndelige ting (1 Kor 2:12-15).
   1. Et kødelig menneske kan ikke forstå åndelige ting, fordi hans ånd ikke er på linje med Gud's Ånd.
   2. Åndelige ting vil være mere virkeligt for dig jo mere ånd-bevidst du bliver.
  5. Det er Gud's vilje for dig at høre Ham.
   1. Tror ikke, at bare fordi du har været "ond/syndig" at Han ikke vil tale med dig. Han er en rådgiver, og vil tale til dig, selv mens du opfører dig "ond/syndig" ting.
  6. Du er formodes at følge og efterligne Jesus, så du kan høre Han's røst (Joh 10:27).
   1. Hvis du ikke efterligne og følger en fremmed, vil du ikke kender den fremmedes stemme (Joh 10:5).
  7. For at dine skridt, skal være i overensstemmelse med , eller anerkendt/grundfæstet af og i Gud, skal du høre Ham (Sal. 37:23).
  8. Gud ønsker at vejlede, undervise og vise dig din vej (Sal. 32:8. Ordsp 3:5-6).
   1. Når du søger efter noget — et hus, et nyt job, en ægtefælle — tillad Helligånden at give dit hjerte fred og at være vidnet i din ånd, eller hjerte (Kol. 3:15).
  9. Stil dig selv fem spørgsmål for at se hvad du gør i overensstemmelse med Helligånden:
   1. Går det imod de årsager og fornuftmæssig forklaring i verden?
   2. Kræver det mod?
   3. Kræver det tro?
   4. Er det nøje forbundet med med Gud's Ord?
   5. Regere/fylder Gud's fred i dit hjerte?
Skrift Henvisning:

• Hosea 4:6
• Rom. 8:14
• John. 16:12-14
• Rom. 8:16
• Ordsp. 20:27
• John. 7:38
• 1 Mos. 1:26-27
• John. 4:24
• 1 Tess. 5:23
• Fil. 1:23
• 2 Kor. 4:16
• John. 3:3-6
• 1 Peter 3:4
• 2 Kor. 5:17
• 1 Kor. 2:12-15
• John. 10:27, 5
• Sal. 37:23
• Sal. 32:8
• Ordsp. 3:5-6
• Kol. 3:15

til Ånden's ledelse 2


OP