Helligåndens Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  KontaktHelligånden er Kommet For at Lede Dig

Helligånden er kommet for at lede dig til hele sandheden, du er en søn af den Højeste Gud, og du skal ikke nøjes med intet mindre end Guds bedste. Efterhånden som du udvikler dit forhold med Ham og giver Ham lov til at salve din lovprisning, vil du opleve yndest hos Gud og med mennesket. 1. Hvem er Helligånden?
  1. Helligånden er ikke en følelse eller anden ydre manifestation såsom "hændelser".
   1. Hans tilstedeværelse vil påvirke dine følelser, fordi mennesker er følelsesmæssige skabninger.
  2. Han er den tredje person i Treenigheden, en Personlighedi overensstemmelse med Guddommen.
  3. Han er ansvarlig for Gud's riges anliggender og er Leder af de guddommelige programmer på jorden.
  4. Han er Ilden/Drivfjederen/Han ansporer/opmunter/tilskynder, Gud's Kraft og Planlægger af hver åbenbaret plan eller vision fra Gud.
  5. Han åbenbarer de skjulte skatte i Guds rige.
  6. Han har nøglen til Gud's hellige arv.
  7. Han er den mest værdifulde aktiv for det kristne liv.
  8. Han er den centrale figur i ethvert gennembrud i livet.
  9. Han er den eneste der værd læne sig op ad/stole på/have tillid til.
 1. Helligånden's opgave er at åbenbare sønneforholdet for Gud's folk.
  1. Han er Sandheden's Ånd og er blevet sendt for at åbenbare Gud's sind for dem, der er født på ny (Joh 16:12-13).
   1. Hvis du ikke er født på ny, alt Han vil er at påpege over for dig, at det har du behov for at blive.
  2. Han er kommet til at åbenbare visdom, viden, evner, funktionsaktivering og mysterier for dig for at vise dig din betydning, værdi og magt.
  3. Han ønsker at åbenbare din Gud's natuur for dig og få dig til at leve i et højere niveau end du lever i nu.
 1. Helligånden er en virkelig;/sand/ægte Person, med hvem skal du udvikle et sandt/ægte fællesskab/forhold.
  1. Han er din usynlige Partner, giver dig informationer i dit indre.
   1. Han vil forårsage at tingene vil fungere for dig, som ikke vil virke for andre.
  2. Han kan fortælle dig om din fremtid og bringe tingene i orden fra din fortid, nøglen til disse fordele er din forstå/fatter/erkender/indser, at Han er en virkelig;/sand/ægte Person.
   1. Bare fordi Han er usynlig, betyder ikke, at Han ikke er en virkelig;/sand/ægte Personl.
   2. Eksempel: Du kan ikke se vinden, men du kan føle og se dens virkninger.
   3. Du burde og skal gå til/søge/spørge Ham for planen for dit liv, i stedet for selv at komme op med en plan og forvendte at Han vil godkende den.
  3. Du skal udvikle en sådan bevidsthed om Han's tilstedeværelse, at du ikke kan vågne op om morgenen uden at sige "God morgen, Helligånd", eller gå for længe uden at tale intimt med Ham.
   1. Du må opøve dig i at kende Helligånden's tilstedeværelsen.
  4. Mennesker tror måske du er tosset for at tale med Én, de ikke kan se, men du skal ikke tage dig af det.
   1. Verden kan ikke modtage Ham, fordi de ikke kender Ham og kan ikke se Ham (Joh 14:17).
  5. Han har en måde, der bekræfter Han's tilstedeværelse, vil du kende når Han er tilstede.
  6. Helligånden kan gøre en forskel i dit liv. Han er sendt til at trøste dig.
 1. Helligånden har fire vigtigste egenskaber.
  1. Den Hellige Ånd er glædens olie (Es. 61:3).
   1. Du kan ikke blive fyldt med Helligånden, og ikke have glæde i dit liv, fordi Han bogstaveligt fylder den troende med lykke og glæde.
   2. Denne fryd og glæde er overnaturlig og opbygger din immunitet over for sygdom og angreb, men du skal lære at "slippe tingene ."
    • Kast dine bekymringer på Gud Herren.
   3. Glæde kommer fra hvor meget du kender af Gud's Ord.
    • Jo mere du forstår Gud's Ord, jo mere kan Helligånden instruere, tjene og åbenbare for dig, Han måler åndelige ting med åndelige ting.
  2. Gud's kærlighed, der blev udgydt i dit hjerte (Rom. 5:5) bestemmer din adgang til åbenbaring/oplysning/ledelse, din adgang er baseret på din vandring i kærlighed.
   1. Hvis du fortsætter med at gå i selviskhed, hindre du Helligånden i at tale til dig, og du forbliver "siddende fast" i "gennemsnittet", af dem der ikke har nogen resultater fra Ordet.
   2. Hvis er der noget mellem dig og en anden person, så er du nødt til at få rettet op på det. Gud's Ånd bedrøves, når der er misundelse, bitterhed, stridigheder og utilgivelighed. Disse ting forhindrer Ham i at give dig de svar du har brug for dit liv.
    • Du skal få dine følelser ind i overensstemmelse med Gud's Ord.
   3. Kærlighed er den platform, som loven og befalingerne fungere.
  3. Når du er salvet med Helligånden, træder du ind i en højere dimension af lovprisning og herlighed.
   1. Når du takker og priser Gud, giver Ham æren, kommer Helligånden og løfter din lovprisning og herliggørrelse op (Joh 16:14).
   2. Sand bøn og lovsang er altid efterfulgt af overnaturlig indgriben (Ap.g. 16:25-26).
    • Når du træder ind i sand bøn og lovsang, kommer Gud på banen og sætter et angreb ind mod dine fjender og sejrer/overvinder dem (Sal. 149:6. 2 Krøn 20:22).
    • Når du prise Gud i "en ophøjet ære dimension," vil Himlen gribe ind og afgive den retfærdige dom over dine fjender,
     Gud vil ikke engang tillader dem at tale negativt imod dig (2 Sam. 6:14-23).
    • Sand bøn og lovsang er en grundlæggende forudsætning for Gud til at tage over, så du kan blive en reporter af din egen kamp (Sal. 149:6).
  4. Når Helligånden er tilstede, er favør/gunst/nåde/velvilje tilstede samtidig.
   1. Når du er bærer af Helligånden's salvelse, er dit navn som en udgydt salve og skaber en forventning (Højsangen 1:3), du vil "dufte godt" for Gud og glæde dig over kærligheden og modtagefavør/gunst/nåde/velvilje fra andre.
    • Du vandrer i Gud's favør/gunst/nåde/velvilje og i Helligånden's trøst/(legemligt) velbefindende/velvære (Ordsp 3:3-4).
   2. Favør betyder, "at behandle med stor respekt og anerkendelse, noget skænket ud af god vilje snarere end betaling eller retfærdighed en gave skænket og ikke nødvendigvis fortjent eller købt, et tegn på kærlighed eller venskab, fortrinsberettiget behandling, med fordele og særlige privilegier."
    • Når du anerkender Gud's favør/gunst/nåde/velvilje, vil det motiverer Ham til at favorisere dig endnu mere.
   3. Favør/Gunst/Nåde/Velvilje fra Herren garanterer succes. Derfor tro, at du modtager succes/trøst/(legemligt) velbefindende og leve under gode økonomiske forhold fra nu af.
 1. Der er 10 goder som Gud's favør/gunst/nåde/velvilje producerer i dit liv gennem Helligånden.
  1. Overnaturlig vækst, støtte og forfremmelse.
  2. Overnaturlig restaurering/genoprettelse af alt det fjenden har stjålet.
  3. Ære i dine modstanderes midte.
  4. Øgede aktiver, især på området for fast ejendom (5 Mos. 6:11-12, 33:23).
  5. Store sejre midt i store umuligheder/håbløse menneskelige situationer.
  6. Anerkendelse når du mindst har ret til at modtage den.
  7. Fremtrædende person og begunstigelse/særbehandling.
  8. Andragender ydet af ugudelige civile myndigheder.
  9. Politikker, regler og bestemmelser ændres / tilbageføres til din fordel.
  10. Kampe vundet, som du ikke engang er/var nødt til at kæmpe.
Skrift Henvisninger:

• John. 16:12-13
• John. 14:17
• Es. 61:3
• Romerne 5:5
• John. 16:14
• 2 Krøn. 20:22
• Ap.g. 16:25-26
• Salme 149:6
• 2 Sam. 6:14-23
• Højsangen 1:3
• Ordsp. 3:3-4
• 5 Mos. 6:11-12
• 5 Mos. 33:23

OP