Helligåndens Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  KontaktÅnden's Liv

Gud skabte Loven for at afsløre synden/stille synden til skue, men loven bragte skyld og fordømmelse med sig. Når du bliver en kristen, skal du leve ved Ånden, og ikke ved loven. Gennem Jesus Kristus bliver du sat fri fra loven. Vrandre i Ånden er kraften til at leve i overensstemmelse med Gud's Ord og ikke diktered/styres af dit kød, eller kødelig tankegang. Troende [genfødte/fødte på ny] er ikke længere omfattet af loven, eller tjener synden. Når du vandre i Ånden, vil du ikke opfylder/attrå dit køds ønsker.


 1. Loven blev skabt af Gud for at afsløre synden/stille synden til skue, men loven vil ikke fri dig fra din syndige natur (Rom. 7:5-25 ).
  1. Loven blev givet af Gud.
  2. Formålet med loven var at afsløre synd og gøre folk opmærksomme på urigtig/forkastelig adfærd.
  3. Loven er ikke fjenden, den afslører kun sandheden om synd.
   1. Tingene er ikke syndig, medmindre der er en lov som oplyse dem som sådan.
    1. Uden loven, ville du ikke vide at en bestemt adfærd var syndig.
  4. Loven blev givet til at give liv, men i stedet bragte den skyld og fordømmelse.
   1. Når du er under loven, skal du dømmes efter loven.
  5. På grund af Adams fald i Edens Have, har mennesket arvet en syndig af natur (kødelig tankegang).
  6. Mennesket er ikke fritstillet fra sin syndige tilstand kun på grund af loven.
 1. Kristne skal vandre i Ånden, fordi de er blevet befriet fra loven gennem Jesus Kristus.
  1. Vandring i Ånden betyder at vandre og leve i overensstemmelse med Gud's Ord.
  2. Vandring i kødet betyder at vandre og leve i modstand/modsætningsforhold til Gud's Ord.
  3. Der er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov. (Rom. 8:1-2)
  4. Når du har accepteret Jesus som din Herre og Frelser, døde du i dit kød og blev fri fra loven.
   1. Loven gælder for en person, der lever i (Rom. 7:1-4).
    1. Kristne er ikke længere omfattet af loven eller dens magt.
  5. Gud fordømte synden i kødet ved Han's Søn, Jesus (Rom. 8:1-11).
   1. Gud sendte Jesus for at blive synd, så retfærdighed så den berettiget opfyldelse af loven fuldt ud kan opfyldes i dem, der lever ved Ånden (Rom. 8:4-11).
   2. Da Gud gav sin Søn, Jesus, overflødiggjodre Han loven.
  6. Gennem Jesus blev du kaldt til frihed, frihed fra synd, og du behøver ikke at synde, hvis du ikke ønsker det (Gal. 5:13-23).
  7. Frihed har grænser.
   1. Brug ikke den frihed, som Gud har givet dig som en undskyldning for at synde.
 1. Vandring i Ånden vil gøre dig i stand til at du ikke opfylde kødets lyst.
  1. Vandring i Ånden giver liv, men vandring i kødet medfører død.
  2. Kødet, eller den kødelig tankegang kan kun opnå herredømme, når du ikke vandre i Ånden, eller i overensstemmelse med Gud's Ord.
   1. Svaret på alle spørgsmål og fristelser af kødet er at vandre i Ånden.
   2. Der er ingen synd som Jesu blod ikke kan rense.
    1. Hvis du ikke vandre i Ånden, vil du forsøge at styre/beherske/betvinge/lægge bånd på/forhindre dig selv fra synde ved at pålægge/ påtvinge indskrænkninger/begrænsninger/restriktioner/forbehold overfor dig selv og ved din egen viljestyrke.
    2. Når du vandrer i overensstemmelse efter Gud's ord og tillader Helligånden at hjælpe dig, vil din ånd styre dit kød.
  3. For at få succes i livet, skal kristne vandre i Ånden.
 1. Vandring i Ånden vil i sidste ende indskrænkesig til at vandre i Gud's kærlighed.
  1. Når du vandre i Ånden, vil du fremhæve udfolde Ånden's frugt i dit liv (Gal. 5:22-23).
  2. Da du blev født påny, udgydte Helligånden Gud's kærlighed i dit hjerte (Rom. 5:5).
   1. Du har evnen til at elske andre, som Gud gør.
   2. Kærlighed er det modsatte af selvviskhed/egoisme.
    1. Enhver af kødets gerning er baseret på selvviskhed/egoisme.
   1. Tænk åndeligt ved at tænke i overensstemmelse med Gud's Ord og Gud's kærlighed.
   2. Kærlighed er magt/kraft.
    1. Du vil ikke have kraft/magt, medmindre du vandre i Ånden.
  3. Hvis du ikke elsker andre, er det klart, at Gud's kærlighed ikke er i dig.
   1. Kærlighed er ikke grådig, egoistisk/selvisk og egenrådighed.
  4. Vandring i Ånden og Gud's kærlighed er et valg.
   1. For at afslutte kampen i kødet, så sæt dit sind på at vandre i kærlighed konstant/al tid.
Skrift Henvisning:

• Rom. 5:5
• Rom. 7:5-25
• Rom. 7:1-4
• Rom. 8:1-11
• Gal. 5:13-23


OP