Helligåndens Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  KontaktHelligånden Er Ikke En Følelse

Helligånden er ikke en følelse. Han er den tredje person i Guddommen. Han gennemsyrer hver troende med kraft/magt, som er nødvendige for at leve et vellykket kristent liv. Kraft/magt, som er evnen til at få resultater, er tilgængelig for enhver kristen ved hjælp af Helligånden, som hjælper de troende til at operere i Gud's riget her på jorden.


 1. Den Hellige Ånd er den troendes nøglen til kraften/magten.
  1. Kraft/magt er "evnen til at opnå resultater."
  2. Den dag du blev født igen, blev Helligånden udgydt i dit hjerte, plantet/sået en kraft/magt frø/sæd "i dig (Rom. 5:5).
  3. Når Helligånden kommer over dig, har du kraft, evne, effektivitet og magt.
   1. Med denne kraft/magt, bliver du et vidnesbyrd af ordet, og kan demonstrere Gud's kraft/magt overfor andre og magter og myndighederne (Ap.g. 1:8. Ef. 3:10).
  4. Du har en gave, der gør dig til medspiller som har del i Gud's kraft/magt.
   1. Bliv ikke bedraget til at tro, at det er din evne og at den kan overgå Helligåndens.
  5. Da Jesus blev døbt, kom Helligånden ned over Ham. Først da var Han i stand til at få resultater i Han's tjenestegerning (Luk. 3:21-22; 4:14-15).
  6. Helligånden hjælper dig med at operere i Gud's rigets gaver.
   1. Han er kommet for at gøre dig til et levende vidnesbyrd om Gud's rigets herlighed og kraft/magt.
 1. Helligånden giver den troende kraft/magt til at leve Ordet.
  1. Peter fornægtede Jesus tre gange, men efter at Helligånden kom over ham, prædikede han frimodigt om Jesus — selv når han fik besked på ikke at prædike(Ap.g. 4:10,18-20).
  2. Uden Helligånden kan du ikke leve et frugtbart kristent liv.
 1. Helligånden arbejder i en troendes liv i tre faser (Ezek. 37:1-10).
  1. De tørre knogler vender tilbage til knogle, som er den første fase.
   1. Ezekiel vidne at de tørre ben kommer sammen.
   2. Helligånden drager mennesker til omvendelse, indsamler dem til Gud.
  2. Den anden fase omfatter kød og sener som kommer sammen og genforenedes med de tørre ben.
   1. Da Ezekiel talte til knoglerne, blev de igen dækket med kød og sener.
   2. Du bliver forbundet med Gud.
   3. Mennesket er blevet til, hvad der tidligere blev spredt.
  3. Den tredje fase er livets ånde og kraft/magt.
   1. Mennesket behøver endnu ånd fra Helligånden for at have kraft/magt eller evner.
   2. Mange kristne er Gud's børn, men har ingen kraft/magt.
 1. Der er hindringer for at Helligånden kan fungere.
  1. Helligånden vil stoppe med at bevæge sig i dit liv, ved at du bedrøver Ham.
   1. Bedrøv ikke eller sluk Helligånden's ild (1 Tess. 5:19).
   2. Du kan bedrøve, eller undertrykke Helligånden ved at holde på bitterhed, utilgivelighed, vrede og ond tale, med andre ord, ved at nægte at vandre i Gud's kærlighed (Ef. 4:30-33).
  2. Nægte/vægre sig ved/afvise at vandre i kærlighed vil blokere Helligånden.
   1. Vær venlig/god/velvillig mod andre, selv når de ikke er venlig/god/velvillig mod dig.
   2. Gud har tilgivet dig for en gæld på billioner, så hvordan kan du ikke tilgive en toøres gæld?
  3. Synd og forkerte associationer vil hindre den Hellige Ånd i at arbejdet i dit liv.
   1. Vidne og tjen de ufrelste, men ikke bliver deres kammerater ved "hænge ud" med dem.
    1. En følgesvend af tåber vil være et fjols (Ordsp 13:20).
   1. De, som er ven med verden er fjender af Gud, du kan ikke være en følgesvend af verden og forvente at hav fortrolighed med Helligånden (Jak. 4:4).
Skrift Henvisnig: • Rom. 5:5
• Ap.g. 1:8. Ef.3:10
• Luk. 3:21-22; 4:14-15
• Ap.g. 4:10, 18-20
• Ezek. 37:1-10
• 1 Tess. 5:19
• Ef. 4:30-33
• Ordsp. 13:20
• Jak. 4:4


OP