Helligåndens Menu
Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  KontaktVandring i Ånden contra Vandre i Kødet

For at modtage mere fra Gud, skal du gøre din del, hvilket indebærer at vandre i Ånden. Mislykkes det at ændre din tankegang ved at tilpasse dine tanker i overensstemmelse med Han's Ord, vil det få dig til at gå glip af alt det, Gud ønsker at gøre i dit liv.


 1. Gud's velsignelse befinder sig i Ånden (Ef 1:3).
  1. Gud har allerede velsignet dig med alle åndelige velsignelser.
   1. Den velsignelse er en gave, der kommer fra Gud, det er Han's liv i dit liv — Hans "overnaturlige" i din "naturlige" — der gør det muligt for dig at gøre, hvad du ikke kunne gøre før.
   2. Der er en åndelig kerne/rod til alle fysiske manifestationer.
   3. Når du blev født påny, har du modtaget kernen/roden til alt, hvad der hører til livet og gudfrygtighed i denne fysiske verden.
  2. Ved at erklære/udtale, at du er velsignet overvinder/tilintetgør/forkaster den kødelige tankegang.
 1. Jesu ord er Ånd og Liv (Joh. 6:63).
  1. Gud's Ånd levendegør, eller giver liv til de ting, du ønsker fra Gud.
  2. Vandring i Ånden går i samråd med Ordet, som gør dig åndelig.
   1. Når du vandre i Ånden, er du på livets vej og oplever overnaturlige resultater.
   2. Når du vandre i Ånden, har Satan ikke adgang til dig.
  3. Den eneste måde at sejre over kødet er ved at vandre i Ånden (Gal. 5:16, 19).
   1. Faste vil ikke sejre over kødets gerninger (forkert/forkastelig tankegang).
   2. Vandring i kødet, er en tankegang, der er i strid med Gud og Han's Ord.
   3. Kødet fører dig væk fra manifestation, fordi den kun forstår, hvad det ser og føler.
   4. Kødet = ingen vinding, kun forbandelse og død (Jer. 17:5).
   5. Du kan vælge livet, eller du kan vælge døden (5 Mos. 30:19).
  4. Når du har en kødelig tankegang, går du imod din retfærdighed.
  5. Rigtige handlinger/gerninger kommer af ret tankegang (Ordsp. 23:7).
  6. Fordømmelse er forbundet med/inddrager kødet (Rom. 8:1-14).
 2. Kødet underkaster sig ikke/bøjer sig ikke under/for Gud's/Ånden's lov.
 3. Ordet vil ikke virke for en kødelig kristen.
 4. Religion = verdens tankegang, og alligevel forsøger at leve efter Ordet.
 5. Kødelige mennesker kan ikke behage Gud.
 1. Enhver troende er ansvarlig for sætte/ændre sin egen tankegang (Kol. 3:1-2.)
  1. Dine tanker skal være indstillet på ting, der er højere end de ting der er i verden.
  2. Rigtige handlinger/gerninger vil ikke forandre forkert tankegang. Men ret tankegang vil forvandle/ændre dine handlinger/gerninger.
Skrift Henvisning: • Ef. 1:3
• John. 6:63
• Jer. 17:5
• 5 Mos. 30:19
• Ordsp. 23:7
• Rom. 8:1-14
• Kol. 3:1-2
• Gal. 5:16, 19


OP