Tilbage
Vandre ind i hellighedens skønhed

Sammendrag
Som kristne er der en del i os, der er ligesom Jesus Kristus. Vores genfødte (eller genskabte) ånd blev som Jesus, da vi accepterede Ham som vor Herre og Frelser. Men vi begår syndige handlinger med vores sjæl og legemer. Når vi begynder at stole på Gud og forny vores sind med Gud's ord, bliver vi hele i alle områder af vores liv. Han sætte os i stand til at overvinde svaghederne i kødet.

 1. "Men han selv, fredens Gud, hellige jer helt og fuldt, og måtte dog jeres ånd og sjæl og legeme bevares helt og holdent og uden dadel ved vor Herres Jesu Kristi komme! Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre det. (1 Tess 5:23, 24).
  1. Et menneske er et tredel væsen. Han/hun er en ånd, der besidder en sjæl og lever i en fysisk krop.
   1. Gud ønsker at vi skal være hele i alle områder af vores liv. Vi er hele, når der ikke er noget mangler eller brudt i vores liv.
   2. Sjælen består af den del af os, der tænker, vælger, fornuft og har en personlighed.
   3. Ånden er den del af os som blev genskabt, da vi tog imod Jesus Kristus som vor Herre.
   4. Den genfødte ånd i en person, er beseglet med Helligånden, sammenføjet med Herren (Ef. 1:13. 1 Kor. 6:17).
   5. Da vi blev født på ny, blev vores ånd genskabt. Vores ånd blev som Jesus (Ef. 4:24. 1 Joh. 4:17).
 1. Når vi synder, behøver vores genfødte spiritus ikke deltage. Vi synder med vores sjæl og legemer (1 Joh 1:8, 10, 2:1 3:9).
  1. Selv når vi fejler i at gøre det gode vi ved vi skal gøre, det er synd. Også uanset hvad vi gør som ikke er gjort i tro, er synd (Jak. 4:17. Rom. 14:23).
   1. Vi har alle syndet, uanset om vi er bevidste om synd eller ej. Vi har brug for Guds nåde for at sætte os i stand til ikke at synde.
  1. Vi er ikke længere i syndens fængsel, vi er ikke under syndens kontrol (Rom. 6:14).
   1. Når vi har tillid/stoler på vores egne evner, er synd genoplivet (eller styrket) (1 Kor 15:56; Rom. 7:9).
   2. Når vi har tillid til Gud og fornyer vores sind med Han's ord, er vi bemyndiget af Han's nåde.
  2. Formålet med loven (de ti bud) var at vise os vort behov for vor Herre og Frelser, Jesus Kristus (Gal. 3:24).
Skriften Referencer
 • 1 Tess. 5:23, 24
 • Ef. 1:13
 • 1 Kor. 6:17
 • 1 John 4:17
 • 1 John 3:9
 • 1 Joh 1:8, 10
 • 1 John 2:1
 • Jak. 4:17
 • Rom. 14:23
 • Rom. 6:14
 • 1 Kor. 15:56
 • Rom. 7:9
 • Gal. 3:24
OP