Tilbage
Bring Dig Selv i Stilling Til At
Blive Ledt Af Gud 1
af Creflo Dollar

Kategori:
retfærdighed/frelse
Nøgleord: blindhed, klarhed, formål, forståelse, plan, mission, succesrig, sundKortfattet Sammendrag.
Livet kan være et forvirrende mysterium, hvis vi ikke ved, hvorfor vi blev født. Gud har givet os alle et formål med vores liv; Han er forpligtet til at lede os til klarhed og kendskab og forståelse for denne plan. Vi har alle modtaget gaver og talenter, der gør det muligt for os at udføre dette formål, Han har for os. Vores job er at følge Guds ledelse for at finde ud af, hvad disse salvelser er. At følge Han's vejledning kræver ofte, at vi gennemgår vanskelige omstændigheder, der er beregnet til at styrke os til rejsen til det sted, hvor Han ønsker vi skal være. Vi kan ikke få succes, hvis vi fjerner Gud bort fra vores liv; vi ender kun med at være brudte og åndelige blinde. At overgive sig til Ham giver Ham mulighed for at lede os til vores sted, hvor vi er helede.

 1. At stole på Guds vejledning giver os mulighed for at lære af vores fejl og komme over det og videre
  1. Udtalelsen af dine ord giver lys; det giver forståelse for den jævne og enfoldige (Sal. 119:130).
   1. Sand klarhed begynder med at åbne op for adgang [komme ind i] Guds ord. Det giver os en klar åndelig åbenbaring og giver os mulighed for at tage de rigtige valg gennem nådens linse.
   2. Vi skal ikke bare læse Bibelen som en roman; vi må lade Skrifterne blive en tjekliste for, hvordan vi lever vores liv.
  2. Af Herren stadfæstes mandens skridt, når Han har behag i hans vej; om end han snubler, falder han ikke, thi Herren støtter hans hånd. Jeg har været ung og er nu gammel; alligevel har jeg ikke set den retfærdige være forladt eller hans afkom tigge brød (Sal. 37:23-25).
   1. Nogle gange kommer vores største lektioner fra vores største fejl.
   2. Gud vil føre os gennem omstændigheder, der forbereder os på vores destination.
  3. En [god] mands skridt styres og fastlægges af Herren, når han glæder sig over hans vej [og han har travlt med hvert skridt]. Skønt han falder, skal han ikke kastes fuldstændigt, for Herren griber fat i hans hånd og støtter ham. Jeg har været ung og er nu gammel, men jeg har ikke set de [kompromisløse] retfærdige forladt eller deres sæd tigge brød (Sal. 37:23-25, AMPC).
   1. Uanset hvad der sker, så er Gud der for os. Han er involveret i hvert trin/skridt på vores rejse.
   2. Vi er Guds retfærdighed; derfor vil Han aldrig opgive, svigte eller forlade os.
   3. Vi skal være tilfredse i ubehagelige situationer, idet vi ved, at Gud holder vores hånd.
   4. Jeg siger ikke dette, fordi jeg mangler noget; for jeg har lært, i hvilken som helst tilstand er i, er jeg tilfreds (Fil. 4:11).
   5. Uanset hvor vi er lige nu, er det en del af Guds udrustnings proces som vil hjælpe os med at nå vores destination.
 1. Livet er en gave, givet af Gud. At lade Ham lede os dagligt forbedrer vores livskvalitet.
  1. I fortiden har vi måske haft den tankegang, som sagde: "Dette er mit liv, og jeg vil leve det på min egen måde." Uden Gud har vi ikke visdommen til at leve rigtigt. Vi har brug for Ham.
   1. Jeg ved, Herre, at et menneskes vej ikke står til ham selv, og at det ikke står til en menneske at vandre og styre sine fjed. (Jer. 10:23)>.
   2. Jeg ved, Herre, at vores liv ikke er vores eget. Vi er ikke i stand til at planlægge vores egen kurs (Jer. 10:23, NLT).
  2. For Gud virker i dig og giver dig lysten og kraften til at gøre, hvad der behager Ham (Fil. 2:13, NLT).
   1. Uanset hvad vi gør, eller hvor vi går hen, hvis vi har accepteret Jesus, virker Gud at vi ændres indefra.
   2. Selv hvis vi oprindeligt ikke ønskede at gøre det, som Gud åbenbarede for os, er Han i stand til at ændre vores sind.
   3. Kraften er evnen til at få arbejdet gjort.
   4. Når Gud er i os, når vi dør - når det øjeblik kommer - vil vi være klar til at møde Ham på Han's trone.
  3. For jeg kender de planer, jeg har for dig, siger Herren. ”De er planer er for godt og ikke for ulykke/katastrofe, for at give dig en fremtid og et håb” (Jer. 29:11, NLT).
   1. Enhver katastrofe/ulykke, der rammer os, er ikke fra Gud og er ikke Han's plan. Han ønsker det bedste for os.
 1. Uanset hvad vi tror, har vi ikke det i os at leve med succes uden Gud.
  1. Vi kan kun leve et vellykket liv, når vi overgiver os til for Gud. Han har forpligtet sig til at føre os til og ad den rigtige vej i livet.
   1. Vi kan lægge vores planer, men Herren bestemmer vores skridt (Ordsp. 16:9. NLT).
   2. Dine egne ører vil høre Ham. Lige bag dig vil en stemme sige: "Dette er den vej, du skal gå, ..." (Es. 30:21. NLT).
  2. Stol på Herren af hele dit hjerte; vær ikke afhængig ikke af din egen forståelse. Søg Han's vilje i alt hvad du gør, og Han vil vise dig, hvilken vej du skal tage (Ordsp. 3:5-6. NLT).
   1. Vi må ikke være den slags kristen, der kun går til Gud i en nødsituation; vi skal søge Ham hele tiden.
   2. Gud elsker os og vil lede os. Han har imidlertid gjort os til frie moralske godsforvalter. Vi skal selv vælge, om vi skal planlægge vores egne liv eller følge Han's plan.
  3. Dette er hvad Herren siger - din Forløser, Israels Hellige: ”Jeg er Herren din Gud, der lærer dig, hvad der er godt for dig og fører dig ad de stier, du skal følge (Es. 48:17. NLT.
   1. Vi er nødt til at lade Gud lære os, hvad der er godt for os, og derefter omdirigere vores skridt i overensstemmelse hermed. Han vil hjælpe os med at undgå de smertefulde fejl og faldgruber i livet.

Skrift Referencer
Sal. 119:130.  Fil. 2:13. NLT
Sal. 37:23-25.   Jer. 29:11. NLT
Sal. 37:23-25. AMPC.   Ordsp. 16:9. NLT
Fil. 4:11   Es. 30:21. NLT
Jer. 10:23   Ordsp. 3:5-6. NLT
Jer. 10:23. NLT  Es. 48:17. NLT


Blive Ledt Af Gud 2
OP