HJEM

Den Praktiske del for Bønnerunder
BØNNERUNDEVil vi som kristne blive ved med at se denne nation DANMARK gå tilbage, for så til sidst at gå grunde???TRO UDEN GERNINGER ER DØD Jak. 2:14-26

1 En unyttig tro Jak. 2:14-20.


Hvad nytter det, mine brødre! om en siger, han har tro, når han ikke har gerninger? kan troen måske frelse ham?

Hvis en broder eller søster mangler klæder og dagligt brød,

og en af jer siger til dem: »Gå bort i fred, klæd jer varmt og spis jer mæt,« men ikke giver dem det, legemet behøver — hvad nytter det så?

Sådan er det også med troen; hvis den ikke har gerninger, er den i sig selv død.

Men nu kunne en sige: »Du har tro, jeg har gerninger.» Så vis mig din tro uden gerninger, og jeg vil gennem mine gerninger vise dig min tro.
Du tror, at Gud er én; deri gør du ret; det tror de onde ånder også — og skælver.

Men ønsker du, tankeløse menneske, bevis for, at tro uden gerninger er gold?

2. En død tro Jak. 2:21-26

Blev ikke vor fader Abraham retfærdiggjort af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på

Du ser altså, at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved gerningerne nåede troen sin fuldendelse,

og således blev det skriftord opfyldt, som siger: »Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed,« og han blev kaldt Guds ven.

I ser altså, at det er af gerninger, et menneske bliver retfærdiggjort, og ikke af tro alene.

På samme måde med skøgen Rahab; var dét ikke også af gerninger, hun blev retfærdiggjort da hun tog imod sendebudene og hjalp dem bort ad en anden vej?

Ligesom legemet er dødt uden ånd, således er jo også troen død uden gerninger.


Når jeg kommer med dette OPRÅB til jer brødre og søstre, er det fordi nationen DANMARK er i så dårlig åndelige forfatning og at tiden nu er inde til at vi kommer på den åndelige bane. Viser at det er Guds riget der har magten og ikke mørkets rige.

Hvis vi vil tage Gud på Ordet, stå fast på Han's løfte om hvad Han vil gøre. Så, hvis vi gør vores del, vil vi se nationen DANMARK genoprettet til det store kald Gud har givet nationen DANMARK:

Gud's befaling med løfte for nationer er:

2 Krønikebog 7:14
Hvis mit folk da ydmyger sig i bøn, søger mig og vender sig fra deres onde handlinger, da vil Jeg høre deres bøn i Himlen, tilgive deres synder og genoprette deres land.

Er vi ikke Gud's folk, Jo, hvis vi er født påny, er vi det, for det står skrevet i:
Ef. 2:19.
Så er I da ikke længer fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller.

Er der flere undskyldninger for ikke at gøre hvad vores Gud befaler os at gøre.

Der er en meget stærk beskrivelse hvad enighed og enhed gør, se her:

1Mos. 11:5-6.
Men Herren steg ned for at se byen og tårnet, som menneskebørnene byggede, og Han sagde: "Se, de er ét Folk og har alle ét Tungemål; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem;

Hvis vi ser hvad vores Herre siger, ligger der en mægtig kraft i lige netop dette:
Se, de er ét folk [os kristne] og har alle ét tungemål [tungetalen]; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem;

Hvem og hvad er det der holder os tilbage?????????

til Bønnekortet over DANMARK

Copyright 2014.
All Rights Reserved
Levende Vand Webmaster.

OP