Bibel Studier
      Hjem  Apostolsk Undervisning  Apostolsk Strategier  Profetiske Ord  Helligåndens side  Kontakt

Bibel Studier


Min Identitet


Galaterbrevet 2:19-20
19. Thi ved loven er jeg død for loven, for at jeg kan leve for Gud. Med Kristus er jeg korsfæstet,
Gal. 5:24, 6:14. Rom. 6:6, 7:4,6,11, 14:7-8. 2 Kor. 5:15. Ef. 5:2. 1Tess. 5:10. 1 Tim. 2:6.

20. og det er ikke længer mig, der lever, men Kristus lever i mig;
og det liv, jeg nu lever i kødet’, det lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Gal. 5:24. Job 15:13. Rom. 6:6. 1Tim. 2:6. Åb. 1:5. GUD'S KÆRLIGHED Ef.1:5. TRO Gal. 3:2.

1 John. 4:17.
Dermed er kærligheden blevet fuldkommet hos os, at vi har frimodighed på dommens dag, thi som Han er, således er også vi i denne verden.
1Joh. 2:28, 3:3,21. Jak. 2:13. 1Pet. 1:15. DOM Judas v:4. FULDKOMMEN 1Joh. 4:18.


Din identitet er altafgørende at du ved hvem du er i Kristus


 
Discipelskab: Identitet 1- 2- 3- 4- 5- Din Bekendelse Af Hvem Du Er I Kristus Kende Min Identitet
Vores Identifikation i Kristus 1 Vores Identifikation i Kristus 2