Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Vokse op til modenhed


Sandheden er, at meget få rent faktisk går videre til modenhed, bliver som Herren og gør de gerninger, som Han gjorde. Det er derfor, Herren gav advarslen omkring slutningen for denne tidsalder, "Ve dem, der er frugtsommelige, og dem, der giver die, i de dage!" (se Matt 24:19). Vi kan tolke dette som "Ve dem, der holder deres folk i umodenhed."

Uden et solidt discipelskabs fundament og hengivenhed til at vokse op i alle ting i Kristus, som vi bliver undervist i Efeserbrevet 4, vil det blive stadig mere og mere vanskeligt at stå i de kommende dage. For dem som har levet livet som en sand discipel, konstant søgende at blive ligesom deres Mester, de vil begynde at skinne som stjernerne midt i mørket. Jo mørkere det bliver, jo lysere bliver de.

Når vi begynder at se at Guds grundlæggende formål indtil udgangen af tusindårsriget er genoprettelse/genindførelse, og vi får Han's sind og hjerte for genoprettelse, vil alt hvad der sker i verden, og i vores eget liv, begynder vi at få en meget stor klarhed. På denne måde kan vi se det endelige (for)mål med vores modenhed, og vi kan også se det næste trin. Vi kan også se det næste skridt/trin for dem omkring os, så vi kan hjælpe dem på vej.

For at bedømme det lidt mere, om hvordan vi vokser op i vores ultimative formål, er versene i nedenstående summeret op for det ultimative formål for enhver kristen, såvel som den grundlæggende metode Gud har etableret/fastsatgrundfæstet for at det kan virke brugbart i Han's folk:

Gavernes Formål 4:12-16

4. Nifold formål med gaverne
[1 Kor. 12:7, henvisning].

( Ef 4: 11-16)
11. Og Han gav os nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere. PROFETER Åb. 11:3-12.

12. For at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, for at opbygge Kristi legeme,
FULDKOMMEN Fil. 2:2.
DE HELLIGE Ef. 5:3.

13. til vi alle kommer ind i troens enhed/harmoni og af kundskab om og kendskab til Guds Søn, til mands modenhed, til det mål af vækst, vi kan rumme Kristi fylde,
TRO Ef.6:16.
ENDETIDEN (Ef. 4:13-15), Fil. 1:6.

14. at vi ikke fremover skal være umyndige børn, der kastes frem og tilbage og drives hid og did af alle mulige lærdoms vinden, ved menneskers taskenspillerkunst/kneb/list/kunstgreb/behændighed, listige bedrager når de underfundigt forleder til vildfarelse/ligger på lur for at bedrage.
15. Men, tale sandheden i kærlighed så vi kan vokse op i alle ting i Ham, som er hovedet, Kristus selv.
SANDHED Ef. 4:21.
16. Ham skyldes det, at hele legemet vokser sin vækst, så det opbygges i kærlighed, idet alle de enkelte led hjælper til at knytte og holde det hele sammen, efter den kraft, der er tilmålt hver enkelt del.

Vi kan se disse grundlæggende principper i denne tekst:
Vers 11-12: Herren har fastsat tjenesterne for apostel, profet, evangelist, præst/hyrde og lærer for at udstyre sit folk og bygge sin kirke.

Vers 13: Vi har brug for alle disse tjenester, indtil vi når modenhed. Modenhed er defineret som at nå de mål for vækst, som er Kristi fylde

Vers 14: Denne modenhed skaber stabilitet og dømmekraft, så i stedet for at blive styret af de skiftende forhold i vores liv, tager vi kontrol over vores liv.

Vers 15: Det kræver at vi taler sandhed i kærlighed og fastholder beslutningen/viljen til at vokse op i "alle aspekter/sider" af Kristus.

Vers 16: Det kræver at hver enkelt lem/del af Kristi legeme fungerer ret/korrekt/forsvarlig/egnet/passende/behørig (mht. opførsel, moral)/anstændig/sømmelig/artig/dydig, så vi bliver opbygget sammen i kærlighed. Vi kan ikke nå dertil alene. Vi har brug for resten af legemet.

Fordi dette fastsætter, at vores modenhed i Kristus ikke er en individuel ting, og at vi skal modtage fra dem, kaldet til at udruste os, vi må passe sammen med et legeme af troende, der hjælper hinanden med at vokse. Have dette forhold i Han's legeme (også kaldet koinonia ) er vigtig, men i dag er det desværre meget sjældent.

Men for at være oprigtig/åben og ærlig, så er mange menigheder, der kaldes "kirken" i dag ikke andet end store fårefolde hvor maden kastes til dem én eller to gange om ugen. De bliver ikke udrustet eller opbygget sammen, efter hvad Ef 4 siger, det er nødvendig for ægte modenhed i Kristus. Det skal og må ændres. Kirken som de fleste mennesker kender den, vil ikke overleve i de tider der ligger forude. Efeserne 4 mandatet er afgørende vigtig for dem som vil opfylde deres formål i Kristus. Det vil i stigende grad blive mere og mere farligt ikke at være i Han's vilje, og opfylder Han's formål.

Så hvis vi ikke har det, og det er ikke til rådighed for os, hvad gør vi?


OP