Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Nåde: Evangeliets Kraft


Resumé
Mange kristne har lært, at de kun kan opnå retfærdighed ved at tjene Gud. Men vi bliver gjort retfærdige gennem vores tro på Jesus Kristus og Han's fuldbragte værk på korset, ikke på vore gerninger. Da vore gode gerninger ikke gør os retfærdige, gør retfærdige mennesker gode gerninger. F. eks, retfærdige mennesker går i kirke, beder og tjener Gud, vel vidende at de kun er retfærdige på grund af Jesus, ikke ved hvad de gør.


 1. Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, om Kristus thi det er en Gud's kraft til frelse for enhver som trormed et personlig håb og en tillidsfuld overgivelse og fast tillid, både for jøde og for græker.
  FRELSE (Rom. 1:16-17), 3:23-25. TRO (Rom. 1:16-17), 3:21-31.

  Thi i evangeliet åbenbares retfærdigheden fra Gud, af tro til tro, som der står skrevet:
  »Den retfærdige skal leve af tro.«
  RETFÆRDIGGØRE Rom. 3:21-22. Hebr. 10:38. ÅBENBARING Rom. 1:18. (Rom 1:16-17).


  1. Vores retfærdighed bliver ikke åbenbaret fra gode gerninger til gode gerninger, men fra tro til tro (Rom. 1:16-19, 4:1-8).

   (Rom. 1:16-19).
   Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, om Kristus thi det er en Gud's kraft til frelse for enhver som trormed et personlig håb og en tillidsfuld overgivelse og fast tillid, både for jøde og for græker.
   FRELSE (Rom. 1:16-17), 3:23-25. TRO (Rom. 1:16-17), 3:21-31.

   Thi i evangeliet åbenbares retfærdigheden fra Gud, af tro til tro, som der står skrevet:
   »Den retfærdige skal leve af tro.«
   RETFÆRDIGGØRE Rom. 3:21-22. Hebr. 10:38. ÅBENBARING Rom. 1:18.

   Gud's vrede over al ugudelighed, 1:18-32.
   For Guds [hellige] vrede og indignation er åbenbaret fra himmelen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed;
   ÅBENBARING Rom. 1:19. UGUDELIGHED Rom: 9:22. GUD'S VREDE Rom. 2:8.

   for det, som kan erkendes om Gud, er indlysende for dem, og gjort klart i deres indre bevidsthed, fordi Gud [selv] har vist det til dem.

  2. (Rom. 4:1-8).
   Abraham blev retfærdiggjort ved tro, 4:1-8.

   Hvad skal vi da sige, at Abraham, vor kødelige stamfader, har opnået?

   Hvis Abraham blev retfærdiggjort af gerninger, har han jo noget at rose sig af; dog ikke over for Gud;

   Hvad siger nemlig skriften? »Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed.«
   RETFÆRDIGGØRE (Rom. 4:3-8), 4:22. SKRIFTEN Rom. 10:11. RETFÆRDIGHED(Rom.4:3-22),6:19-20.

   Men den, som har gerninger at opvise, ham tilregnes lønnen ikke af nåde, men efter fortjeneste;
   NÅDE Rom. 4:16.

   anderledes med den, som ikke har gerninger at opvise, men tror på Ham, som retfærdiggør den ugudelige: ham regnes hans tro til retfærdighed.
   TRO Rom. 4:11. GUD'S LOV Rom. 6:14.

   Således priser også David det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger:
   SYNDSFORLADELSE(Rom.4:6-8),Ef. 1:7.

   »Salige de, hvis overtrædelser er forladt, og hvis synder er skjult;

   salig den mand, som Herren ikke tilregner synd!«
   FRELSE (Rom. 4:6-8), 4:23-25.

  3. Der er intet andet evangelium end Kristi evangelium (Gal 1: 6-7).
   Kun ét evangelium, 1:6-10.
   Jeg er overrasket og forbløffet over,
   at I er så hurtigt til at vender jer bort fra [falder fra] Ham,
   som kaldte jer ved Kristi (Messias) nåde (ufortjent favør),
   [og at du overfører din tro og loyalitet] hen til et anderledes evangelium
   [som er i modsætningsforhold til det sande evangelium].
   NÅDE Gal. 1:6-9, 1:15.

   Ikke at der er [eller kunne være] noget andet [ægte] evangelium,
   men der er [åbenbart] nogle, der har forstyrret og foruroliget og forvirret jer
   [med en anden form for undervisning, som de tilbyder som et evangelium]
   og ønsker at forvanske og fordreje evangeliet om Kristus (Messias)
   [til noget, som det absolut ikke er].

   1. Kristi evangelium er synonymt med Nådens evangelium og Guds Nåde (Ap.g. 20:24).
    Dog regner jeg ikke mit liv for noget; det har intet værd for mig selv,
    når jeg blot kan fuldende mit løb og den tjeneste, jeg har fået af Herren Jesus:
    "at vidne om Guds nåde evangelium".
    NÅDE Ap.g. 20:32.

  4. Alt hvad vi modtager fra Guds rige kommer af nåde.
   1. Guds nåde er Guds kraft til frelse.
   2. Vores frelse omfatter mere end vores evige liv i Kristus.
   3. Den græske oversættelse af frelse er sozo, som omfatter vores helbredelse, udfrielse, velstand, sundhed og bevarelse.
 1. Når vi ophøje os selv på grund af vore gerninger og se ned på andre på grund af vores gode gerninger, vi er selvstændige retfærdige (Luk. 18:9-13).
  Til nogle, som stolede på sig selv, at de var retfærdige,
  og ringeagtede de andre, fortalte han denne lignelse:
  LIGNELSER (Luk. 18:9-14), 19:11-28. RETFÆRDIGHED Luk. 23:50.

  »Der var to mænd, som gik op til helligdommen for at bede;
  den ene var en farisæer, og den anden en tolder.
  Farisæeren trådte frem og bad ved sig selv således:
  ‘Gud! Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker,
  røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, og heller ikke som denne tolder.
  Jeg faster to gange om ugen, jeg giver tiende af hele min indtægt.’
  Tolderen derimod stod langt borte
  og ville ikke engang løfte sine øjne mod Himmelen,
  men slog sig for sit bryst og sagde:
  ‘Gud! vær mig synder nådig!’

  1. Ingen af os kan tjene eller fortjener retfærdighed, som Faderen giver gennem Jesus Kristus (Rom. 9:30-32).
   Hvad skal vi da sige?
   Jo, at hedninger, som ikke jagede efter retfærdighed,
   vandt retfærdighed, nemlig retfærdigheden af tro;
   TRO (Rom. 9:30-33), 10:4.

   Israel derimod, som jagede efter en lov,
   der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke frem til sådan en lov.
   MOSELOVEN (Rom. 9:31-33), 2Kor. 3:7,9.

   Hvorfor ikke?
   fordi de søgte den, ikke ved tro,
   men som om den kunne vindes ved gerninger.
   De stødte an mod anstødsstenen,

 1. "Hvad skal vi da sige? skal vi blive i synden, for at nåden kan blive større? ? Gud forbyde det. Hvordan skal vi, som er døde for synden, hvordan kan vi stadig leve i den? "(Rom. 6:1-2).
  SYND Rom. 6:11-14. NÅDE (Rom. 6:1-2), 6:14-15.


   1. På dette punkt i frelsen, bliver vi nye skabninger i Kristus. Vi er døde for synden. Så hvordan kan vi fortsætte med at synde?
   2. Kristne, som lever syndige og et umoralsk liv uden overbevisning bør undersøge, om deres frelses bøn var ægte.
   3. Mange kristne, som er nye i troen, har endnu ikke fået fornyet deres sind gennem Ordet.
   4. Nye troende vil mere end sandsynligt oftere ramme ved siden af målet, fordi de lige er begyndt deres vandring i tro.
  1. Men når vi bliver frelst, har vi fået en "ny rod" så vidt vores identitet angår.
   1. Med andre ord er vores ånd er blevet født påny, og Helligånden bor inde i os nu.
   2. Den Hellige Ånd overbeviser os om forsyndelser, og hjælper os med at foretage korrektioner.
   3. Til sidst producerer vi ny frugt (eller resultater, som den nye ånd producerer), som også kaldes Åndens frugt.
Skriften Referencer
 • Rom. 1: 16-19
 • Rom. 4: 1-8
 • Gal. 1: 6-7
 • Ap.g. 20:24
 • Luk. 18: 9-13
 • Rom. 9: 30-32
 • Rom. 6: 1-2

OP