Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Kapitel 8.

Højtids måltidet

Hovedårsagen med vores studie, er at opnå en klar forståelse af vores formål i KRISTUS, og hvad vi må gøre for at fuldføre det. Årsagen til det er at undersøge trinene til modenhed så vi kan forstå hvor vi er, og hvad det næste skridt vi behøver at gøre.

Fordi at fundamentets holdbarhed (styrke) vil bestemme styrken og vigtigheden af hvad vi kan bygge ovenpå det, vi vil tage den tid det tager for at lægge fundamentet rigtig.
UDEN UNDTAGELSE: Vores åndelige liv bliver bestemt ved, åbenbarelse, forståelse og anvendelse, af korset i vore liv. Som Paulus skriver i :
1 Kor. 1:18.
Kristus Gud's kraft og visdom, 1:18-25.

For vel er ordet om korset er vel for dem, som fortabes, en dårskab
men for os, som frelses, er det en Guds kraft.
FRELSE 1Kor. 6:11.

Vi vil kende Guds kraft i vores liv i den grad som korset har fået lov til at arbejde i vores liv.
DERFOR, lad os konstant søge ned til vores rødder, og dybere ned i kendskab til hvad der blev udført for os og for os på og i korset, og daglig tage vores kors op og bære det.
Livet fra korset er dårskab for dem der fortabes, men en Guds frelse, Guds visdom, Guds herlighed, og Guds kraft for dem der frelses.

VI MÅ SPISE ALT OP
.

Kristus Jesus er kaldt Guds påskelam. Vi har studeret det profetiske påskeoffer i 2 Mosebog for at belyse hvad korset tilvejebragte for os.
Der er flere forskellige betydningsfulde aspekter af det højtids måltid og hvordan Israel blev beordret til at spise det, det er afgørende for os at forstå dette.

2 Mos. 12:8-11.
I skal spise kødet samme nat, stegt over ilden, og I skal spise usyret brød og bitre urter dertil.
I må ikke spise noget deraf råt eller kogt i vand,
men kun stegt over ilden, og hoved, ben og indmad må ikke være skilt fra.
I må intet levne deraf til næste morgen, men hvad der bliver tilovers deraf til næste morgen, skal I brænde.
Og når I spiser det, skal I have bælte om lænden, sko på fødderne og stav i hånden,
og I skal spise det i største hast Det er PÅSKE for HERREN.

De 3 hovedpunkter i hvordan de skulle spise påskemåltidet på, kan sammenfattes som:
1) Bitre urter og usyret brød.
2) De skulle spise alt op.
3) Medens de spiste skulle de være rede til at drage af sted i hast.

Fordi punkt 1 og 3 er relateret, vil vi gemme dem til næste studie, men i sig selv er punkt 2 værd at bestræbe sit liv på – De skulle spise alt op.
Et af de mest farligste kompromiser vi nogensinde kan tillade i vore liv, er at vælge det ud i evangeliet som det vi kun vil acceptere. Det er måske en af de ting som nok har været en af de største svagheder i kirkens historie gennem tiderne og som har udvandet den grundlæggende kraft fra korset i vore liv. Hvis vi kommer til Kristus med betingelser på hvad vi vil acceptere, eller hvad vi har lyst til, har vi ikke del i Han’s forsoning sådan som Han har foreskrevet det. Enten er Jesus Herre over alt eller ikke. Lad os overveje det følgende skriftsted, begyndende med hvad det kaldes ”Missionsbefalingen” i.

Matt. 28:18-20
Da trådte Jesus frem, talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i Himmelen og på jorden.
HIMMEL Luk. 2:15.

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,
og idet I lærer dem at holde alt det, som Jeg har befalet jer. Og se, Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Grundlag for ”Missionsbefalingen” er at den fulde autoritet i Himmelen og på jorden, er blevet givet til JESUS. Der er ingen steder eller hos nogen mennesker på jorden, der kan udføre Han’s autoritet, ud over den eller dem Han har udvalgt til at udføre den. Som kong David skriver i,

Salme 8:1.
Herre, vor Herre, hvor majestætisk er Dit navn over hele jorden.

I den bibelske term, er ens navn ligestillet med deres autoritet. Der er ingen steder på jorden som tilhører djævlen. Som skriften proklamerer i:
Salme 24:1.
Herrens er jorden og dens fylde, jorderig og de, som bor derpå.

Det må også blive vores søgen, der søger at bære Missionsbefalingen ud – at se Han's autoritet åbenbaret til hele jorden. Befalingen lyder jo, at gøre alle folkeslag til Mine disciple. Den sidste del af befalingen var at lære disse nationer at holde alt, som Han har befalet os. Det syntes også at have været det englen pointerede i.

Ap.g. 5:19-20.
Men en Herrens engel åbnede fængslets døre om natten og førte dem ud og sagde:
ENGLE Ap.g. 6:15.

»Gå hen og træd frem i helligdommen, og tal til folket alle dette livets ord!«

Hvis vore bestræbelser til at fuldføre Missionsbefalingen og være evangeliets tjenere, må vi præsentere hele det sande evangeliums budskab. Der har været en tendens hos dem der har fået betroet denne Missionsbefalingen at undlade, springe over, eller at have overset, hvad de ikke har forstået, eller var enige med, det har bestandigt åbnet døren for svaghed og ja endog kætteri i kirken.

På det grundlag må vi forstå, tage imod, og nægte at gå på kompromis.
2 Tim. 3:16-17.
Ethvert skrift*, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed,
* kan også oversættes: hvert skrift er indblæst af Gud og gavnligt

Så at Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, vel skikket til al god gerning.
FULDKOMMEN Hebr. 6:1.  GODE GERNINGER Tit. 2:7.

Hvis vi skal deltage i HERRENS påskehøjtid, må vi spise alting op, hvilket betyder at hele og al Guds Ord må accepteres som der ”står skrevet”. Vi kan ikke vælge og vrage evangeliet som det behager os. der er aspekter i korset og evangeliet som er snublestene for mange, men hvis vi starter med at udvande budskabet, så snubler vi over det alt sammen.

På grund af at vi vil vælge og vrage, og selv afgøre hvad vi vil bestemme, var grunden til menneskets første synd, og det forløste døden og synden ind i verden i første omgang.

Frelsen vil kun være komplet når vi har besluttet at fuldstændig at dø fra vor egen vilje, ved at være fuldstændig lydig mod HERREN; eller, vi vil blive ved med at være åben for stadig ulydighed og konsekvensen vil være - død.

Overvej venligst disse følgende skriftsteder, og imens alt taget i betragtning — ”hele, alt” af verden

Luk. 10:27-28.
Og Han svarede og sagde, ” Du skal elske HERREN din GUD af hele dit hjerte og med hele din sjæl
og med hele din styrke og med hele dit sind og din næste som dig selv.”
Og Han sagde til ham,” Du har svaret rigtig; gør dette, så du skal leve.”

Kol. 1:16-17.
Thi i Ham skabtes alt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige,
hvad enten det er tronengle eller herskere eller magter eller myndigheder:
alt er skabt ved Ham og til Ham; og Han er før alt, og alt består ved Ham.

Kol. 1:19.
Thi Gud besluttede at lade hele fylden bo i Ham. (Kristus)

Kol. 2:3.
I Kristus hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult til stede.

Kol. 2:9.
For i Ham (Kristus) bor hele Guddomsfylden legemlig.

til 9. Det Usyret brøds højtid

OP