Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Kapitel 7.

Blodet en absolut livsbetingelse.
Vi har studeret kraften ved ofring, og især kraften ved Guds Søns offer til at udfri os fra fangenskabet, hvilket Påsken var et symbol på.
Nu vil vi gå til en anden afgørende side af Påsken, som vi ser i:
2 Mos. 12:7,13
Og de skal tage noget af blodet og stryge det på de to dørstolper og overliggeren
i de huse, hvor I spiser det.

Men for jer skal blodet på husene, hvor I er, tjene som tegn,
og JEG vil se blodet og gå jer forbi; (påske og forbigang samme ord.)
og intet ødelæggende slag skal ramme jer, når JEG slår Ægypten.

Ligesom dødsdommen var over ethvert hjem der ikke havde PÅSKELAMMETS BLOD, smurt over deres hus, det samme er sandt for hele menneskeheden, som vi læser det i:

Rom. 5:12
Derfor, ligesom synden kom ind i verden ved ét menneske,
og døden ved synden, og døden således trængte igennem til alle mennesker, fordi de alle syndede
SYND Rom. 5:18-21. DØD Rom. 5 :21. ÅNDELIG DØD 6:13

Selv da, har Gud givet til hele verden et Påske Lam hvis blod er fuldstændig i stand til at beskytte enhver som anvender det i sit liv. Det kan vi læse i:

Rom. 5:8-10
Men Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere
GUD'S KÆRLIGHED Rom. 8:35-39

Så meget mere skal vi da,
efter at vi nu er retfærdiggjorte ved Han's blod, frelses ved Ham fra vreden
RETFÆRDIGGØRE Rom. 5:18. ENDETIDEN Rom. 8:17-18.

Thi når vi, medens vi endnu var fjender, blev forligt med Gud ved Han's Søns død, så skal vi da langt snarere, efter at vi nu er blevet forligt, frelses ved Han's liv
FORLIGELSE (Rom. 10-11), 11:15.

Alt hvad Israel havde at gøre for at beskytte deres familier fra døden som skulle ramme Ægypten den nat var at anvende blodet fra PÅSKE LAMMET på deres dørstolper.
Når dødens engel så blodet, ville han passere forbi dem.
På samme måde er det for os, alt hvad vi har at gøre for at blive udfriet fra den dødsdom der er over hele menneskeheden er at anvende det blod fra KRISTI KORS i vore liv.
Intet andet kan hjælpe os og intet mindre vil og kan frelse os.

Det havde ikke hjulpet Israel at vide at de skulle have et Påske offerlam. Eller at de allerede havde ofret det, medmindre at blodet var anvendt.
Ligesådan, gør det os intet godt at kende at der skal være et offer for vore synd. Det gør os slet ikke noget godt at kende at JESUS har frembragt et offer for os hvis vi ikke ved at blodet skal anvendes i vort liv.
Blot at kende fakta er ikke det samme som at have tillid til det for vor frelse. Selv dæmonerne kender til kraften i korset og blodet. Frelsen behøver mere end kun en intellektuel samtykke til den åndelige og historiske kendsgerning af korset, som der står skrevet i:

Rom. 10:8–10.

Hvad siger den da? »Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte
(nemlig det troens ord, som vi prædiker).
Thi når du med din mund bekender Jesus som Herre’ og i dit hjerte tror,
at Gud opvakte Ham fra de døde, skal du blive frelst.
TRO (Rom. 10:9-10), 10:14.

Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse.

Der er en stor forskel mellem at tro med vores sind og så tro med vores hjerte, [ånd].
Den tro der er brug for til vores frelse er mere en kendsgerning end et intellektuelt samtykke. At tro med vore hjerter [ånd] er at tro for vore liv. Ligesom hvis nogen kom gennem Hebræernes nabolag den nat ville de kunne se at der var blevet brugt blod på ethvert hus som havde taget del i Påsken, hvis vi tager del i vores Påske Lam, som er KRISTUS, vil HAN'S BLOD blive ligeså åbenlys på vore liv.

Jesus sagde i:

Joh.14:6.
»Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
KRISTI NAVN Joh. 15:1. SANDHED Joh. 14:17.

Vejen er ikke et kort, men en person. At kende sandheden er mere end blot at have klare læresætninger – det er at kende PERSONEN som også skal være vort liv.
Hvis JESUS ikke er vort liv, kender vi overhovedet ikke sandheden eller vejen, eller nogen af dem. Frelsen er meget mere end blot at være enig i at Jesus døde på et kors for verdens synd – det er at omfavne korset og have tillid og tro på Han’s soning til vores tilgivelse for vor egen synd.
Ligesom Påske blodet skulle anvendes på hvert af deres huse, var det samme som at tro for udfrielse fra døden, Jesu blod må anvendes på samme måde på vores personlige liv.

Ingen bliver frelst blot ved at bo i et kristent land. Ingen bliver frelst blot fordi de har forældre der kender Jesus. End ikke bliver nogen frelst blot ved at gå i kirke, eller de er blevet barnedøbt, udelukkende kun hvis de har en personlig tro på HAM, og at HAN'S BLOD er anvendt i deres liv. Vi må hver især have vor egen personlige tro og vor egen personlige fællesskab med HERREN.
Hvis vi har det, vil vidnesbyrdet om hvad der er sket i vort hjerte, kendes både ind og udvendig i vore liv.

Som vi ser i vor forrige studie, at idet øjeblik Israel deltog i Påsken, forvandledes hele deres verden. De forlod straks Ægypten for at begive sig til et sted de aldrig havde været, eller set før. Ligedan, når vi deltager i PÅSKE OFRET af JESUS forandres alting.
Vi bliver født på ny ind i en hel ny verden, den åndelige verden.

Hvis du har gået i kirke hele dit liv, og har et utroligt godt kendskab til alle læresætningerne om frelsen, men ikke er født på ny, og har fået et personligt fællesskab med DEN LEVENDE GUDS SØN, kan du få det lige her og nu. Alt hvad du har at gøre at ydmyge dig selv og bekend din synd for GUD. Så bed HAM at tilgive dig din ynd og dække dig i HANS SØNS OFFER-BLOD, Vær overbevidst om - …. AT DER IKKE ER NOGENTING DU KAN GØRE FOR AT SONE DINE SYNDER SELV, og kend også at Han’s offer var og er nok til at slette dine synder. Ved denne ukompliceret troshandling vil, at DU bliver accepteret af FADEREN og tillader dig at komme ind i Han’s familie. Dernæst bed HAM om at blive døbt i Han’s HELLIGE ÅND, som er givet os for at vi kan blive ledt ind til hele sandheden, så vi kan leve vor liv med at herliggøre GUD’S SØN ved at fremvise kraften i Han’s offer gennem vore liv.

Som vi så sidste uge gennem vor studie, at hvis ofret af kongen af Moab kunne forløse sådan en kraft så det blev årsag til at Israel flygtede, hvor meget mere må der så ikke være af kraft i GUDS SØN'S OFFER. Han’s offer er nok til at slette al din synd, til at udfri dig fra syndens fangenskab, og give dig evigt liv. Når vi er blevet berørt i vor hjerter med en sådan kærlighed og nåde fra GUD, bliver vi i den grad forandret at alting bliver nyt for os. At Gud ville gøre det for os medens vi stadig væk var syndere er noget vi klart vil undres over i al evighed. Hvem kan nogensinde måle dybden af Han’s kærlighed og nåde? Vi bliver aldrig i stand til fuldt ud at kunne det, men der ville ikke være noget ædlere end dette at gøre et forsøg.

Ef. 3:14-21
For denne sags skyld bøjer jeg mine knæ for Faderen,
BØNNER (Ef. 3:14-21.)

efter hvem ethvert faderforhold i Himmel og på jord har sit navn; og jeg beder om,
HIMMEL Ef. 4:10.

at Han efter sin herligheds rigdom vil give jer, at I med kraft må styrkes ved Han's Ånd i det indre menneske,
HELLIGE ÅND Ef. 4:3-4.

at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter, og at I må blive
rodfæstede og grundfæstede i kærlighed,
så at I sammen med alle de hellige må kunne fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er,
DE HELLIGE Ef. 4:12.

og kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I kan fyldes med hele Guds fylde.
GUD'S KÆRLIGHED Ef. 5:2. KENDE Ef. 4:20.

Lovprisning af Gud i Kristus

Men Ham, som over al måde formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over det, som vi beder om eller forstår, ENDETIDEN (Ef. 3:20-21), 4:13-15

Ham være ære i kirken’ og i Kristus Jesus gennem alle slægterne i evighedernes evighed! Amen’.
MENIGHEDEN Ef. 5:23-24.

til 8 Højtids måltidet

OP