Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Kapitel 6.

Kraften fra Ofret.

I forrige undervisning for vores studie, så vi hvordan Israels første Påske samtidig er et billede på Jesu offer på korset.
Vi begyndte at undersøge vor syndige natur som Han betalte for, og det perfekte Lam som blev ofret som soning for vor synd.
Vi vil tage os lidt mere tid til at undersøge og forstå kraften fra offeret så vi kan kende kraften i det Han fuldbyrdede for os ved Han’s offer.

Det ser uheldigvis ud til at kulter og sataniske tilbedere bedre forstår de grundlæggende principper for kraften ved et offer, end de fleste kristne.

Der er et udmærket bibelsk eksempel på det i:
2 Kong. 3:26–27.
Da Moabs konge så, at han ikke kunne modstå angrebet,
samlede han 700 sværdvæbnede mænd for at bryde igennem hen til kongen af Edom,
men det lykkedes ikke.
Så tog han sin førstefødte søn, der skulle følge ham på tronen,
og ofrede ham som brændoffer på muren.
Da kom heftig vrede over Israel, og de brød op og vendte hjem til deres land.

Ofring har en kraft.

Ondt offer vil forløse ond kraft, det forstod denne konge. Jo større offer jo mere bliver der forløst.
Havde denne konge ofret et får eller en ged, eller endda en tjener, ville det ikke have haft det samme dramatiske resultat. Hvis denne hedenske konge som ved at ofre sin søn udløste sådanne en kraft, hvor meget mere vil så ikke det offer af Guds egen Søn forløse af kraft? (prøv at forstå dette: Bed om visdom).

Som skriften siger, alt er skabt til Ham (JESUS) og igennem Ham, og i Ham holdes alle ting sammen. Der er ingenting i universet så kostbar og dyrebar som Jesus den Levende Guds Søn.

Intet større kunne blive ofret. Det er derfor at korset er en Guds kraft til frelse,
1 Kor. 1:18.
Kristus Gud's kraft og visdom, 1:18-25.

For ordet om korset er vel for dem, som fortabes, en dårskab, men
for os, som frelses, er det en Guds kraft.
FRELSE 1Kor. 6:11.

Der er ikke nogen større kraft i hele universet til vores rådighed uden den gennem JESU KORS.

Når Påskeofferlammet er et forbillede eller den profeti af det som skulle komme, JESU KORSFÆSTELSE, og det kunne sætte Israel fri fra den mægtigste fyrste på jorden på den tid, hvor meget mere vil ikke så ikke kraften fra JESU KORS sætte os fri fra vores fangenskab?

Hele verdens hære og hele dens kraft tilsammen kunne ikke tynge vægten ned hvis der var en enkelt dråbe af JESU BLOD.

Det er denne kraft der er til rådighed for os ved korset.

Det er derfor det ikke kræver stor tro, men kun en tro så stor som et sennepsfrø til at flytte et bjerg.

Alligevel, grunden til at vores ”tro” udretter så lidt er, fordi den næsten altid bliver reduceret til en tro på vor egen tro i stedet for troen på JESU KORS.

Årsagen til den Guds kraft som blev demonstreret gennem Moses, var først og fremmest for at sætte Israel fri, som en kristen ønsker vi ofte stor fremgang med vor tro, førend vi er blevet frigjort fra vore synder.
At forblive i fangenskab til onde følelser, onde lyster, og onde veje smittet af denne verdens tidsalder og ånd, som kristen, og om vi gør det, kan vi ikke sige at vi ikke er blevet tilbudt kraften til at blive sat fri for dem.
For en kristen som siger at de ikke har kraft til at overvinde synd og ondskab fra deres hjerte, er det samme som at sige at ondskaben har større kraft end korsets kraft, hvilket er en klar fornærmelse af korset.

Kraften til at blive fri, ER blevet tilbudt os.
Vi kan fornægte den, men vi kan aldrig sige, at den ikke er blevet givet til os.

Hvis vi forbliver under synden kraft, er det fordi vi har valgt det, fordi vi vælger synden i stedet for friheden.
Det er bevis på hvem vi virkelig elsker og hvem vi hellere vil tjene.

Der er en hær af læresætninger som søger at vende de troende bort fra korsets kraft ved at forkynde at det ikke er muligt at blive fri fra sin synd og onde lidenskaber fra denne verden.
Nogle søger at indsætte menneskelig anger i stedet for JESU kors, djævlen har udmærket kendskab til disse overfladiske forsøg på at betale prisen for sin egen synd og som er en dyb krænkelse af JESU kors.
Sådan en tåbelighed forstærker menneskets synd og giver næring til selviskhed. JESU KORS er nok, og kun det alene kan sætte os fri.

Som en stor hymne så kraftfuld bekender, intet, kun JESU KORS.
Vi må aldrig tillade at vores tillid bliver sat et andet sted hen, fordi kunJESU KORS kan sætte os fri og lede os på vej til vores forjættede land.

Denne studie vi har gjort indtil nu, er der er der nok ikke nogen studier der er mere afgørende end denne her.

Hvis vi vil sætte vores tillid til korset, vil GUDS kraftblive forløst i vores liv.
Til denne dag, har vor sjæls fjende endnu kun sit skryderi foran skabningen.
Satans tomme ord er at Gud kan tilgive os vore synd, men Han har ikke kraften til at udfri os fra vores synd.
Før enden kommer, vil der være en brud uden plet og lyde som vil bevise, at Han ikke alene har kraft til at tilgive menneskene, men Han også har kraft til at forvandle os.

Han's offer er så kraftfuld at vi ikke alene bliver genoprettet til den samme tilstand som før syndefaldet, men at korset faktisk transformerer os til ”en ny skabning” der i høj grad overgår det første skabte menneske.
Derfor, vores mål er ikke at vende tilbage til den første Adam, men at forblive i ”den sidste Adam” KRISTUS

En har sagt: ”Der er en grøft på begge sider af livets vej.”
Den menneskelig perfektionismes læresætninger kan forårsage at vi snubler ligeså meget som dem der forkynder at der ikke er nok kraft i korset til at forvandle os.
Det handler ikke om menneskelig perfektionisme.

Den menneskelige perfektionismes læresætninger er ikke andet end et svagt forsøg på at genoplive og helbrede den gamle natur.

Vores gamle menneske må regnes for død.
Dette vil vi se lidt nærmere på længere fremme i vores studier, men lad os slå fast i vore hjerter at der ikke er nogen grænse for hvad Guds kraft er i stand til at gøre i os, gennem JESU KORS.

Lad os også slå dette fast i vore hjerter at Han's offer var nok, og at alt andet vi prøver på at tilføre i vores forsøg på at betale for vore synder, vil være det samme som at forkaste korset. Det er klart fastslået i den følgende tekst fra:

Hebr. 9:28–10:14.
28. således skal også Kristus, efter én gang at være blevet ofret for at bære manges synder,
anden gang komme til syne, ikke for at bære synden, men til frelse for dem, som bier på ham.
GENKOMST Jak. 5:7. KRISTI 2den ÅBENBARING 1Pet. 1.7

Det er umuligt, at blod fra dyr borttager synd, 10:1-4.
1. Thi loven ejer kun en skygge af de kommende goder og ikke tingene i deres sande skikkelse;
derfor kan den aldrig ved de samme ofre,
som de bestandig år for år frembærer, føre de ofrende til fuldendelse.OFFER (Hebr. 10:1-4), 10:5-14. FULDKOMMEN Hebr. 10:14 MOSELOVEN Hebr. 10:5

2. Ville man ellers ikke have holdt op med at frembære dem, når de,
som dyrker Gud med dem, én gang var rensede og deres samvittighed ikke mere var tynget af synder?
3. Men ofrene bringer netop år efter år ihukommelse af synder.
4. Thi det er umuligt, at blod af tyre og bukke kan borttage synder.
BLOD Hebr. 10:19

Kristi liv og offerdød opfyldte Gud's vilje, 10:5-10.
5. Derfor siger Han, da Han træder ind i verden:
»Til slagte- og afgrødeoffer havde du ej lyst; men et legeme beredte du mig;
OFFER (Hebr. 10:5-14),10:26.

7. Da sagde Jeg: ‘Se, Jeg er kommen (i bogrullen’ er der skrevet om mig)
for at gøre din vilje, min Gud!’«
MOSELOVEN Hebr. 10:11-12.

8. Medens Han først siger: »Til slagte- og afgrødeofre, brænd- og syndofre havde du ej lyst,
og i dem fandt du ikke behag« (og de frembæres dog efter loven),
9. siger Han derefter: »Se, Jeg er kommen for at gøre din vilje.«
Han ophæver det første for at fastslå det andet, Guds vilje,
10. og i den er vi blevet helligede, ved at Jesu Kristi legeme én gang for alle er blevet ofret.
HELLIGET (Hebr. 10:10,14), 10:29.

Kristi død for synden giver evig fuldkommenhed, 10:11-18.
11. Og alle andre præster står daglig og forretter deres tjeneste og frembærer gang på gang de samme ofre,
som dog aldrig formår at borttage synder. MOSELOVEN Hebr. 10:11-12.

12. Men Han har frembåret ét offer for synder og derefter for bestandig taget sæde ved Guds højre hånd
13. og venter nu kun på, at Han's »fjender skal lægges som en skammel for Han's fødder.«
14. Thi med et eneste offer har Han for bestandig ført dem, der helliges, til fuldendelse.
FULDKOMMEN Jak. 1:4.

Et sammendrag:
Hvis det offer fra den hedenske konge af Moab havde en sådan kraft, hvor meget mere kraft har Guds ofring af Han's egen Søn så ikke? Korset er Guds kraft, og hvis vi ønsker Guds kraft manifesteret i vores daglige liv må vi daglig tage korset op. Guds kraft er tilgængelig ved korset.
Vores tillid må være i JESU KORS, ALENE, til at sætte os fri og til at forløse Guds kraft ind i vore liv til at leve det liv Han har kaldt os til

til 7 Blodet en absolut livsbetingelse.

OP