Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Kapitel 5.

DEN ENESTE FULDKOMMENDE.

Vi begyndte at studere Påsken i forrige kapitel, som betød dom over Ægypten, men udfrielse for Guds folk.

Vi læser i:
1 Kor. 5:7b.
”….Thi også vores Påskelam er slagtet, nemlig KRISTUS.”
KRISTI NAVN 1Kor. 10:4

Påsken var et bibelsk billede på JESUS som offerlammet, der satte os fri fra denne verdens fangenskab.

Den første instruktion, HERREN gav vedrørende Påsken var, at israelitterne skulle forandre deres kalender, så at den måned det hele skete i, blev den første måned i deres nye år, for at vise dem hvordan PÅSKEN ville repræsentere en ny begyndelse for dem. (2 Mos. 12:1–2).

Dette var en profeti om, at når vi tager del i Påske Ofringen af Jesus, bliver vi ”en ny skabning” og ”alt er blevet nyt” for os.
(se 2 Kor. 5:17). Nu vil vi se på det Påsken kaster lys over, hvad korset frembragte for os.

Derfor vil vi læse:
2 Mos. 12:3,5-6.
Tal til hele Israels menighed og sig:
På den tiende dag i denne måned skal hver familiefader tage et lam,
et lam for hvert familie.
Det skal være et lydefrit, årsgammelt handyr,
og I kan tage det enten blandt fårene eller gederne.
I skal have det gående til den fjortende dag i denne måned,
og hele Israels menigheds forsamling skal slagte det ved aftenstid.

Her ser vi, at lammet blev taget ind i huset fem dage før det skulle slagtes.
Det var et profetisk billede på Jesus som ville ankomme til Jerusalem fem dage før Han blev korsfæstet.
Vi ser også at Jesus blev korsfæstet på ”dagen til forberedelse til Påsken, og døde den aften. Joh. 19:42.

I 2 Mos. 12:6 ser vi også at lammet skulle dræbes ved aftenstid.

I den samme stund som hele Israel slagtede Påskelammet, begyndte Hebræernes nye tidsregning om aftenen (kl.18.00),

Påskelammet, Jesus, var døende lige midt iblandt dem, et fuldstændig perfekt forbillede.

Som vi ser det i: 2 Mos. 12:5, skulle PÅSKELAMMET være ”et lydefrit handyr

Det var for at fortælle os i dag om Jesus’ syndfrie natur.

Årsagen til at israelitterne skulle tage lammet ind i deres huse fem dage før det skulle slagtes, var for at gennemgå og undersøge det for utøj af enhver art.
Hvad gjorde Jødernes ledere med Jesus i hele fem dage Han var i Jerusalem før Han’s korsfæstelse?
De undersøgte Ham hele tiden for at finde fejl så de havde noget at dømme Ham for, men de fandt intet.

Selv Pilatus sagde tilslut, se:.
Joh. 19:4.
”Jeg finder ingen fejl hos HAM.”

JESUS VAR GUDS PERFEKTE PÅSKE-OFFER.
2 Mos. 12:6.
….”Hele Israels menigheds forsamling skal slagte det ved aftentid.”

Vi læser om folkemængden ved JESUS domsafsigelse i:
Matt. 27:22.
” De svarede alle. Lad HAM blive korsfæstet!”

Vi ser videre i:
vers 25” Men hele folket svarede og sagde:
” Lad HANS blod komme over os og vore børn!”.

Dette var ikke blot en udtalelse af jødernes forkastelse af HAM, men at det var for hele menneskets synd HAN blev korsfæstet for, fordi alle mennesker har forkastet HAM

Herren selv erklærer i:
Matt. 25:40.
….” Sandelig siger JEG jer: hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre dér, har I gjort imod MIG.”

I den grad som vi har forkastet eller hvad vi har gjort imod den mindste af Herrens folk, har vi gjort mod HAM.
Vi kan blive forfærdet over hvordan Judas forrådte JESUS og Peter fornægtelse af JESUS, da Jesus havde mest brug for en ven, men i den grad som vi forråder en af HERREN'S folk, selv den mindste, det har vi gjort mod HAM.
I den grad som vi fornægter, forkaster at samarbejde med en af HERREN'S folk, selv den mindste af dem, selvom de skulle have et andet synspunkt end dig, eller andre problemer, det har vi gjort mod HAM.

JESUS var uden synd, perfekt, men det er vi ikke. Det er derfor HAN døde for os.
HAN døde endda for dem der korsfæstede HAM.

Uanset hvilken form for utøj eller synd der er i vores liv, vil HAN tilgive os og rense os.
Hvis vi har FORNÆGTET HAM ELLER FORRÅDT Ham, ved at have fornægtet eller forrådt nogle af HAN'S folk, vil HAN også tilgive os for det.
Han tilgav Peter, og HAN kunne endda have tilgivet Judas hvis han havde vendt tilbage til HAM som Peter gjorde.

Hvad der gjorde Judas uforbederlig, var at han hængte sig selv. Tydeligt, åbenbart følte Judas større samvittighedsnag over hvad han havde gjort, men ved at hænge sig selv, prøvede han på at betale prisen for sin egen synd.

Når vi selv prøver på at betale for vore synder, afviser vi GUD’S nåde ved korset.
Vi må lære, at uanset hvor store vore fejltagelser har været, kan vi ” aldrig ” selv betale prisen for vores synd.

KORSET ALENE ER SONINGCFOR SYND.

At tilbyde nogen anden form end anger, er en fornærmelse af korset, og det er det samme som at sige at korset ikke er nok.
Det er blevet sagt, at vi på en eller anden måde må betale prisen for frelsen.

FLYGT…. FRA ALT, …. Der har med et sådanne et bedrag at gøre, at vi skal betale for vor egen synd FLYGT TIL KORSET

Der vil vi finde nåde og tilgivelse fra den eneste som er PERFEKT, DEN ENESTE PERFEKTE ENE, som også er den eneste der er perfekt i kærlighed.

til 6 Kraften fra Ofret.

OP