Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


4. Frihed.

Vi så gennem vores studie, at Farao er et billede på Satan, herskeren af denne nuværende verden, og hvordan Ægypten er et billede på den nuværende verden her.

Vi så også modstanden Farao gav Moses da han krævede, at han skulle sætte Guds folk fri.
Gud forordnede det sådan, fordi Han’s folk ikke skulle sættes fri ved Faraos vilje, men ved Han's kraft.
Igennem al den modstand og forsøg fra Farao side, for at få Moses til at gå på kompromis med Guds kald, stod Moses resolut fast, og bekendte at ”ikke én klov” som tilhørte Israel skulle blive ladt tilbage i Ægypten.
Vi må gøre det samme hvis vi skal blive frie.

Vi kan se i Åbenbaringsbogen at de samme parallelle plager som skal komme over denne verden, har samme formål med at sætte HERRENS folk fri, såvel som hele skabningen.
Ligesom plagerne der kom over Ægypten, ødelagde afguderne, vil plagerne som kommer over denne verden, ødelægge de afguder som er menneskeskabt og sætte mennesket i frihed.

Der var én sidste plage som kom over Ægypten, som til sidst og komplet satte GUDS folk fri af Ægypten --- Påsken,
Påsken var en bibelsk model på det offer JESUS gjorde og som sætter os fri af fangenskabet af denne verden. Se:

1 Kor. 5:7b.
”….Thi også vores Påskelam er slagtet, nemlig KRISTUS.”

KRISTI NAVN 1Kor. 10:4

Lad os se på modellen, så de giver os et kraftfuldt billede af hvad JESUS GJORDE for at sætte os fri.

Disse er alle taget fra 2 Mos. 12. Vi vil begynde med:
vers 1 og 2:
Derpå talede HERREN til Moses og Aron i Ægypten og sagde:
” Denne måned skal hos jer være begyndelsesmåneden,
den skal hos jer være den første af årets måneder.”

HERREN forandrede hele den Hebræiske kalender så at Påsken ville blive begyndelsen for deres årsregning. Det skulle være for at repræsentere en hel ny begyndelse,
Den nat da Israel deltog i PÅSKEN, blev hele deres verden forandret.
De skulle til at forlade det sted de havde kendt hele deres liv, og aldrig gense det igen.
De skulle ud på en vandring gennem steder de aldrig havde set og komme til steder de aldrig havde været før.
Da de tog imod Påsken blev hele deres verden forandret!

Vi begynder på en hel ny start.

Når vi får del i KRISTUS, bliver vi ligeså radikalt forvandlet, at den eneste måde at kunne forklare det på er, ved at sige, ”født på ny.” Vi har fået del i denne nye fødsel, på grund af JESU OFFER på KORSET.

Som vi kan læse i:
2 Kor. 5:17.
Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!
FRELSE 2Kor. 5:20. GENFØDSEL Gal. 4:29.

Alle ting er blevet helt nyt for os på grund af en overnaturlige forvandling.

Men, der er en grundlæggende forskel mellem hvad der skete med Israel og hvad der skete da vi bliver Kristne.
Israel’s omgivelser forandredes, men når vi for del i KRISTUS er det os personligt, der forvandles.

Israel blev taget ud af Ægypten, men i den Nye Pagt bliver Ægypten taget ud af osvi bliver nye skabninger.
Verden vi er i er den samme, men den måde vi ser verden gennem vores øjne på nu er helt anderledes.

Det er en af de mest dyrebare KRISTNE SANDHEDER –I KRISTUS ER VI NYE SKABNINGER.

Han visker alle vores tidligere fejler, fiaskoer ud, vores synd er på engang og altid borte fra os.

Der er og findes ikke nogen anden religion eller filosofi i denne verden som har én sådan NÅDE OG KRAFT til at forvandle mennesker.

Når nu, vi er blevet født på ny, er det ikke en afsluttet sag, men det er kun begyndelsen.

Vi skal vokse op til åndelige modne voksne.
At få vores sind forvandlet er en proces, men det ville ikke være muligt med én sådan forvandling uden først at få Den Hellige Ånds dåb, og som først kommer når vi omfavner korset.

Joh. 14:16-17
Og Jeg vil bede Faderen, og Han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evig tid.
HELLIGE ÅND Joh. 15:26. HELLIGE ÅNDS BETEGNELSER Rom. 1:4.

Sandhedens Ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den ikke ser den og ikke kender den;
men I kender den, thi den bliver hos jer og
skal være i jer.
SANDHED Joh. 15:26.

Vi er tilgivet! Vi er nye skabninger i KRISTUS!

Det at vi bliver kaldt ”nye skabninger” i KRISTUS er lige nøjagtig det vi er ”en ny race".
Det er noget vi må GRIBE OM,
Men det syntes som om at det kun er få kristne som har fatte dette.

DEM SOM ER FØDT PÅ NY VED GUDS ÅND
ER IKKE LÆNGERE KUN MENNESKELIGE VÆSNER

Før korset vandrede mennesket med Gud, men under den NYE PAGT, er Gud kommet for at leve inden i os.
Det er hvad JESUS siger i:

Joh. 16:7.
Dog, Jeg siger jer sandheden: Det er gavnligt for jer, at Jeg går bort,
Thi hvis Jeg ikke går bort, kommer Talsmanden ikke til jer;
men når Jeg går herfra, så
vil Jeg sende Ham til jer.
SANDHED Joh. 16:13.

”SELA.”

Hvad kunne være bedre end at vandre med JESUS som disciplene gjorde, men Han udtaler klart; det vil være bedre for dem hvis Han gik bort, så Ånden kunne komme!
Det er langt bedre at GUD lever inden i os, end at vandre med HAM!

Nu går vi ikke til HAN'S tempel. VI ER HANS TEMPEL.

Vores største mål i dette liv er at leve os ind i den største KRISTNE SANDHED -- GUD har gjort mennesket til sin bolig.

Målet med den nye skabning er ikke kun at blive genoprettet til det samme syndfrie stadium som Adam nød før syndefaldet.
Det er begyndelses stadiet.
Vores synd er blevet fjernet af JESUS på korset.
Det er ikke noget vi kan gøre, men det vi kan er, at forblive i Ham som der ikke findes nogen synd i.
Vi skal ikke prøve at anstrenge os til at gøre os selv perfekte; nej, den eneste anstrengelse er, at forblive i Ham som bliver i os, det bliver vi mere perfekte ved.
Vi ser ikke efter kraft eller godhed i os selv, men vi ser på Ham.
Vi kan både være begyndt godt, vi kan have trådt forkert og vi kan være snublet og så rejst os igen, men det vigtigste for os er at holde fokus på vores eneste mål for vores kaldelse, det ser vi i:

Ef. 4:15.
Nej, sandheden tro skal vi i kærlighed i ét og alt vokse op til Ham, som er hovedet, Kristus selv.
SANDHED Ef. 4:21.

Du er kaldet til at vokse op til i ”ét og alt” i KRISTUS. Du er blevet kaldet til at blive Ham lig, og gøre de samme gerninger HAN GJORDE.
Det er vor vandring, vores mål, vi må aldrig slå os til ro med én mindre vision.

I næste undervisning vil fortsættes med at undersøge kraften fra korset som vil sætte os fri fra al fangenskab af denne verden, og forløse os ind i det mest herlige mål for os -
AT BLIVE HAM LIG.


til 5 Den Eneste Fuldkommende.

OP