Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


17. Himmel på Jord.

Det er en grundlæggende kaldelse for kristne at erfare himmelen, og bringe himmelen til jorden.

Bønnen Herren gav os at bede var; komme Dit rige, ske Din vilje på jorden som det sker i himmelen.

Daniel gav os en meget klar profeti omkring hvordan dette ville ske da han tolkede Nebucadnezzar’s drøm. Denne drøm er usædvanlig for sin præcise beretning af de kommende store herredømmer af mennesker det er nu blevet opfyldt som han har forudset.

Nu er tiden inde for resten af opfyldelsen – at den lille sten vil vokse til et bjerg som fylder hele jorden. For at forstå hvad Herren gør på jorden i dag, er det nødvendigt at forstå denne drøm, sammen med Daniels udlægning, som vi kan læse fra:

Dan. 2:28-45. Læs den med største opmærksomhed. Jeg vil ikke skrive den ned her, men ønsker at du selv tager din bibel frem og studerer, denne passage.

Historien om følgende herredømmer af menneskene, følger påfaldende mønstret af denne drøm. Teologer og historiker er gennemgående enige om at disse riger var Medien, Persien, Grækenland, Rom, og det hellige Romerske – Katolske rige, hvilket var repræsenteret ved fødderne af jern og ler fordi at det var en blanding af Rom =(jern) og kirken = (ler).

Disse lande var meget mere end blot tidsperioder i historien. De var humanistiske, filosofiske, lære, skik, kulturel, og religiøs indflydelser som blev udført af dem der havde indflydelse på hele denne verden. Denne statue var af et menneske fordi det repræsenterede menneskets rige. Som Daniel hævdede, i ” de sidste tider ” vil der blive en ” lille sten ” som vil ramme fødderne af statuen og knuse den.

Her ser vi at Guds rige vil begynde meget småt, men selv en lille sten fra himmelen kan let styrte alle rigerne af, filosofier, dogmatik, og religion af mennesker. Når vi konfronteres med disse ting føler vi ofte en umådelig trang til at angribe hele statuen, men alt Herren behøver, er at kaste en lille sten på dens fødder og alt hvad mennesket har bygget op i opposition og oprør mod Gud vil styrte sammen.

Stenen er Kristus, og bjerget er Han’s regering, som er ”Guds rige.” Det taler om Han’s autoritet og herredømme som vokser og opfylder hele jorden. Det er nu ved at ske. Du er kaldt til at være en del af det. Vi gør det ved at tage det i besiddelse for Guds rige hvor Han end har sat os. Vi er sat til at omdanne vore hjem til et stykke af himmelen. Vi er kaldet til at vende vores arbejde, skoler, steder hvor vi handler, ja, hvor vi end går, indtil en del af et område af himlen.

For at gøre dette, må vi forstå at Guds rige ikke bliver bygget som mennesker bygger. Det vil ikke komme med kødelige våben, kødelige kraft, politiske alliancer, eller andre midler ligesom den statue kongen af Babylon så i sin drøm. Det vil ske ved en kærlighed så stærk at hadet falder sammen foran det. Det vil ske ved en sådan glæde der er så kraftfuld at depression forsvinder lige som tåge førend solen. Det vil ske gennem en fred så dybgående at frygt vil flygte fra det. Det vil ske med sådan en tålmodighed, mildhed, barmhjertighed, trofasthed, ædelhed, og selv-kontrol at noget som helst anden autoritet og indflydelse der er baseret på alt det som mennesket har prøvet at bygge på, ikke vil være i stand til at stå foran det.

Tiden vil snart være over os når alt det mennesket har prøvet at skabe mennesket til, vil blive set på som det, det er skrøbeligt afguderi, og det vil falde sammen. Vores job er simpelthen at vokse i Guds rige, som består i:

Rom. 14:17
Thi Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker, men i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.
HELLIGE ÅND Rom. 15:19. MENNESKEÅND 1Kor. 5:3. GUD'S RIGE 1Kor. 4:20.
TROENDES GLÆDE Rom. 15:10. FRED Rom. 14:19.

Vi har et rige der ikke kan rystes, som er uimodståelig, og som vil sejre.

Dit formål for at være her på jorden er at bringe himmelens rige her ned.

Forsegl Dan. 2:44. i dit hjerte:  

til 18. For Himmelens Skyld.

OP