Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


16. Himmelen's Uendelighed.


I de sidste 2 undervisninger har vi set på vores at kaldelse var en bestanddel af og leve i det himmelske rige, nu.
Vi vendte os til Jakobs stige, og så på hvordan den repræsenterede Kristus, og hvordan Han er vejen på hvilken måde vi stiger op til det himmelske rige.
Vi har behandlet hvordan Guds budbringer steg op og steg ned ad denne stige.
Vi er kaldt til at være i det himmelske rige, men vi er også steget tilbage til jorden med det vi har modtaget i det himmelske rige.

Det er dette jeg ønsker at tale lidt mere om her.

Hvis du forestiller dig at være en pilot som flyver i en højde af 40.000 fod på en klar vinternat kan du se lyset fra byerne under dig. Fra cockpittet må det være et fantastisk syn, hundrede tusinde af funklede lys kommer til syne og det syntes som om at de kun var få fod under dig. Når du ser ned på dette smukke, tilsyneladende fredfyldte syn, må det undre dig, hvis du tænkte på hvad der muligvis skete indenfor dine øjne på dette tidspunkt, statistisk var der nok begået en del mord, voldtægt, røverier, tragiske ulykker, og mange andre problemer, alt dette skete på dette tidspunkt nu. Fra din position kan det være svært at forestille sig alt dette skete lige nu. Hvor meget mere ville det så ikke tage sig ud, fra rummet? Og hvad så fra himmelen?

Hvad mener jeg nu med dette? C.S. Lewis skrev engang at himmelen var meget større end jorden, og hvis alt det onde der blev gjort her i verden og blev rullet ind i en boldt, kan vi sammenligne det med som at kaste en spurv ind i himmelen, den ville ikke have nok indhold til endda at blive registreret som en tanke!
Sammenlignet med universet, ville hele jorden være som et sandkorn i et ocean.

Satan og hans hær er blevet kastet ud af himmelen og er kommet til jorden med stor vrede, men hele resten af universet adlyder Herren.

Det er kun et lille sandkorn af en planet som har gjort oprør.

Alt det onde her, målt med al Herrens godhed, ville det være som at måle det med et sandkorn imod Himalaya.

Himmelen er stor!

Din fremtid er større end dine største tanker endnu kan fatte. Din arv kan overhovedet ikke sammenlignes med noget kendt her på jorden – der er for stort. Herren kom for at vise os hvordan vi starter med at tænke i det perspektiv.

Da Herren besluttede at mangfoldiggøre brødet, gjorde Han det ikke for et par få venner.

Han ventede til der var en skare på 5.000!

Da Han gjorde vand til vin, var det ikke et par få flasker – Han gjorde 120 gallons! (1gallon = 4,5 liter )!

Han prøvede at vise sine disciple hvordan man tænker stort.

Han vidste at Han ikke tømte himmelens forråd af brød og vin. Han kunne have fyldt Galilæas sø med vin fra oven og ingen i himmelen ville have manglet det.
Faktum er, at det nok slet ikke ville have været nok til at blive registreret som en dråbe der.

Vi har en kilde der aldrig løber tør.

Vi alle kan bruge af himmelens konto en million gange mere end vi allerede har gjort og det ville dårlig blive registreret i himmelen.

GUD er stor!

Himmelens himle kan ikke rumme Ham!

Og vi er kaldt til at åbenbare hvor stor Han er, så vel som hvor vidunderlig Han er.

Det er en af årsagerne hvorfor vi må lære at stige op til himmelen, og komme tilbage med en demonstration af himmelen. Et senneps frø er større i himmelen end det største bjerg her på jorden.

Når du stiger op imod himmelen, se ned.

Tingene af denne verden vil gro mærkværdig uklar, og mærkværdigt småt. Når du flyver, og ser ned på over de tusinder af forfærdelige begivenheder og alligevel ikke får øje på dem er det fordi de er al for små.

Alle de ting som overvælder vore tanker hver dag ville ikke engang blive registreret som en tanke hvis vi i sandhed sidder sammen med Kristus i den himmelske verden.

Alligevel, så små som vi end er, vælger Herren at se os, og gribe ind i vores liv. Når vi sidder med Ham, vil vi også kigge ned, og begynde at gribe ind med kraft til at gøre noget ved det som sker her.

Det er vores kaldelse.

For at fuldføre det, må vi sætte alt i perspektiv. Det sande perspektiv er at Gud er stor og at alle problemerne her på jorden er ubetydelig for Ham. Det er sandheden, og det er den måde vi skal begynde at se på, hvis vi vil se virkeligheden.

At se virkeligheden bliver kaldt TRO.

Nogle mennesker tager ikke deres problemer til Gud fordi de faktisk føler at det vil være til gene for Ham.

De har bare ikke kendskab til hvor stor Han er.

Sådan en tankegang er et stort selvbedrag og en stærk vildfarelse.

Alt hvad vi forbinder vores problemer med, vil aldrig være nok til at blive registreret som en byrde for Ham.

Der vil ikke være nogen ting hvormed vi nogensinde vil være store nok til at det kan genere Ham.

Bare giv Ham alting.

Hvad en uhyre stor byrde er for os, er ingenting for Ham.

Når vi får vores byrde af os, vil vi være i stand til at hjælpe andre med deres. Det er hvad Han ønsker. Det er vores anden job beskrivelse – at elske hinanden. Med byrden taget af vil vi være i stand til at klatre nemmere op ad stigen, og bringe meget mere af himmelen med tilbage til jorden.

Det er hvad profeten talte om i:

Es. 40:21-29.
Ved I ikke, hører I det ikke, er det ikke forkyndt jer for længst?
Har I da ikke skønnet det, fra jordens grundvold blev lagt?
 Han troner over jordens kreds, som græshopper er dens beboer;
Han udbreder himmelen som en dug og spænder det ud som et teltbo.
Fyrster gør Han til intet, jordens dommere til luft.
Knap er de plantet, knap er de sået, knap har stiklingen rod i jorden,
så ånder Han på dem, de visner; som strå fejer storm dem bort.
Hvem vil I ligne mig med som min ligemand? Siger den Hellige.
Løft jeres blik til himmelen og se: Hvo skabte disse?
Han mønstrede deres hær efter tal, kalder hver enkelte ved navn; så stor er Hans kraft og vælde,
at ikke en eneste mangler.
Hvorfor siger du, Jakob, hvi taler du, Israel, så:
”Min vej er skjult for Herren, min ret gled min Gud af hænde.”
Ved du, hørte du ikke,
 at Herren er en evig Gud, den vide jord har Han skabt?
Han trættes og mattes ikke, Hans indsigt udgrundes ikke;
Han giver den trætte kraft, den svage fylde af styrke

Som Herren forklarer i:

Joh. 6:29.
”Jesus svarede og sagde til dem: »Dette er Guds gerning, at I tror på den, Han har sendt.«.”

Grundlæggende betyder det at hele vores arbejdsbeskrivelse som kristne er at se hvor stor Han er.

til 17. Himmel på Jord.

OP