Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


15. Taget op Himmel mellem og Jord.


I sidste kapitel, behandlede vi vores kaldelse, at leve i det himmelske rige, som vi skulle være en bestanddel af nu. Hvordan vi er kaldet til at bringe velsignelserne tilbage til jorden ved at bringe himmelen til jorden. Og at hver en plads vi er kaldet til at være på, skulle være et område af himmelen Før vi fortsætter, vil jeg erindre dig om noget vi har set på tidligere, som også er nødvendig for os at tage del i og bo i det himmelske rige. Det er " Manna Prøven."
Det læser vi i:

Salme 78:23-25.
Da bød Han skyerne oventil, lod himlens døre åbne,
og manna regnede på til føde, Han gav dem himmelkorn;
mennesker spiste englebrød, Han sendte dem mad at mætte sig med.


Manna var brød fra himmelen. Israels børn blev beordret til at spise dette brød både som en prøve, og til at ydmyge dem, det kan vi læse i:

2 Mos. 16:4.
Da sagde Herren til Moses:"
Se, Jeg vil lade brød falde ned fra himmelen til jer,
og folket skal gå ud og hver dag samle så meget,
som de daglig behøver,
for at Jeg kan prøve dem, om de vil følge Min lov eller ej.

5 Mos. 8:16.
Ham, som i ørkenen gav dig manna at spise,
som dine fædre ikke kendte til,
dig til ydmygelse og prøvelse, for i de kommende dage at gøre vel imod dig!


Dette er en forsat grundlæggende prøve for Herrens folk, for at afgøre om vi vil vandre på Han's veje eller ikke.
Det er også den måde vi selv bliver ydmyget på.

Prøven er at se om vi som den første ting hver morgen vi står op, vil søge efter frisk brød fra himmelen.
Dette er også en ydmygelse ved det at vi erkender at vi simpelthen ikke kan klare dagen igennem uden den himmelske manna.

Selvfølgelig, når vi læser i Joh. 6:31-35. er Jesus mannaen fra himmelen.
Vi må have et nyt møde med Ham hver dag, og vi må spise af Ham hver dag.

Vi har mere brug for at være afhængig af Guds Søn end en junkie er for sit næste fix. Når en junkie ikke får sit næste fix vil han snart begynde at få ryste ture. De fleste af de rystelser vi kommer ud for her i livet er et resultat af at vi ikke har spist af Kristus hver dag.
mister vi vores åndelige styrke, vores visioner, og snart kommer der også åndelige rysteture når vi ikke spiser Ham. Det er så sandt " vi er det vi spiser."
Ligesom vores fysiske legeme i høj grad får indvirkning af det vi indtager, sådanne er det også med vor åndelige personlighed.
Hvis vi spiser af Kristus vil vi blive forandret til Han's natur. Ligeledes vil vi, når vi spiser ond åndelig frugt så som sladder, bagtalelse, selvisk ambitioner, bitterhed, krænkelser, grådighed, og utilgivelighed, begynde at manifestere djævlens natur.
Vi er nød til at være på vagt overfor hvad vi spiser, og tage den beslutning at søge mannaen fra himmelen som den første ting hver dag hvis vi vil bo i det himmelske rige.

Lad os se på:

Ezek. 8:3a.
Han rakte noget som en hånd ud og greb mig ved en lok af mit hovedhår,
Og Ånden løftede mig op mellem himmel og jord
og førte mig i Guds syner til Jerusalem.

 

Sådanne profetiske erfaringer vil blive meget hyppigere.Det er resultatet af løftet som Peter citerede fra Joel på Pinsedag, som vi læser i:

Ap.g. 2:17.
Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud:
At Jeg vil udgyde af min ånd over alt kød;
jeres sønner og døtre skal profetere, og jeres unge skal se syner,
og jeres gamle skal drømme drømme.
HELLIGE ÅND (Ap.g. 2:17ff), 2:33.

 


I den sidste tid vil disse profetiske erfaringer blive mere hyppige fordi vi kommer til at have brug for dem.
At Han’s Ånd er udgydt over " alt kød " skulle bogstaveligt have været oversat med, "over hele legemet." Der er ikke noget steds som antyder at Herren vil udgyde af Han's Ånd over ethvert menneske, men at Han vil udgyde Sin Ånd over hele Han's legeme, kirken.
Vi er kommet til den tid hvor hver eneste sand troende i Kristus Jesus bliver udrustet med DEN HELLIGE ÅND, og de vil modtage profetiske åbenbaringer såsom drømme, visioner og profetier.
Derfor er det så vigtigt at vi lære at skelne, fortolke og anvende dem ret.
Hvis du ikke allerede er begyndt at modtage sådanne erfaringer, vil det komme, sådan som disse profetier siger i Joels bog og Ap.g.

Lad os nu se på hele verset fra:

Ezek. 8:3.
Han rakte noget som en hånd ud og greb mig ved en lok af mit hovedhår,
og Ånden løftede mig op mellem himmel og jord
og førte mig i Guds syner til Jerusalem,
til indgangen til den indre forgårds nord port,
hvor nidkærhedsbilledet, som vakte nidkærhed, stod.

Vi må her bemærke os at Ezekiel ikke blev taget op til himmelen, men mellem himmelen og jorden.
Profetisk kalder vi den "den 2 himmel," eller det himmelske rige hvor Satan regerer nu som prinsen over luften.
Hvis Ezekiel havde været taget op i himmelen ville han have set det Nye Jerusalem der er ren og uden pletter, Bruden, værdig til Lammet.

Min mening er at fordi vi ser en overnaturlig vision, en som Ånden løfter os op til at se, betyder der ikke nødvendigvis Guds vilje åbenbaret, den kan åbenbare tingenes nuværende tilstand, eller selve fremtiden, men fremtiden af djævlens vilje, snarer end Guds vilje.

Der er principper og der er love.


Hvad jeg her vil dele med dig er et princip. De fleste gange når vi bliver givet en overnaturlig åbenbaring om noget der er dårligt, er det givet os for at vi kan forhindre det fra at ske.
Vi ønsker ikke at profetere djævlens hensigter.
Skriften er fuld af eksempler af hvordan fremtiden kan blive forandret ved omvendelse og forbøn.
F.eks. Jonas havde en klar åbenbaring om at Nineva skulle til at blive ødelagt, og det var sandt, og det var fra Herren.
Imidlertid, hvad Jonas ikke havde regnet med var Ninevas omvendelse. På grund af det, forandrede Herren sine tanker og ødelagde ikke byen.

Det er derfor, at næsten al profeti om dom skulle være efterfulgt med et "medmindre du omvender dig." Det er derfor at, da Herren åbenbarede Han's hensigt med at ødelægge Sodoma, følte Abraham at han kunne bønfalde Herren om at spare den hvis Han fandt blot ti retfærdige mænd der. Herren ville have sparet den, men Han kunne ikke finde ti.

Omvendelse er, ligeså sikkert som Guds løfter er det, efterfulgt af betingelser der skal gøres.
Var Moses en falsk profet ved at fortælle Israelitterne i Ægypten at Herren ville føre dem til et land der flød med mælk og honning, når alle, kun to [Josva og Kaleb] fra den første generation overlevede ørkenvandringen??

Vi må kunne skelne profetierne der kommer fra "mellem himmelen og jorden" at de er forandrelige, enten for det gode eller dårlige.
Det er nåde fra Herren. Imidlertid, er der et område hvorfra Han's uforanderlige vilje er åbenbaret. Dog, sjældent er disse åbenbaringer til dem som lever på jorden fordi Han er mere interesseret i at vi vokser i tro, visdom, og kundskab af Han's veje, som områder af tro forudsætter.

Hvorfor gør Herren det så dunkelt?

Han gør dette for at vi kan modnes i ydmyghed.

Husk på, Satan voksede i stolthed og faldt.

Herren har forordnet det sådan at selv de største profeter kun "ser stykvis" (se: 1 Kor. 13:9).
Derfor, for os til at have hele billedet må vi sætte vores lille del sammen med andres for at se helheden.

Dette vil kræve ydmyghed, men det vil også lede til enhed.


Det er derfor vi også har løftet med hensyn til profeterne, se:

Es. 52:8.
Hør, dine vægtere råber,
de jubler (synger) til hobe,
thi de ser for deres øjne
Herren vende hjem til Zion.

se: (KJV) udlægning:
Dine vægtere skal løfte op deres røst;
med enig stemme skal de synge:
for de skal se øje til øje…”


Syngende sammen og se " øje for øje " det taler om enighed. Det kommer til at ske.
Det kan kun ske gennem ydmyghed, og hvor bemærkelsesværdig vores vision end er, er det ydmyghed at kende at vi har brug for hinanden.

til 16. Himmelen's Uendelighed.

OP