Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


12. Kraften i Opstandelseslivet.

Vi studeret korset og opstandelsen.
Disse 2 er de store grundlæggende lære i kristendommen.

De er sammenflettede og kan ikke skilles fra hinanden. Vi kan ikke opleve opstandelsen fra de døde uden at først dø.
I den grad vi lægger vort liv ned for Herren og Han's formål, vil vi opleve Han’s opstandelsesliv, erkendelsen og deltagelsen af den herlighed som findes evigt i Ham, men kun når vi omfavner Han's kors.

Jesus standsede ikke ved korset, og det er bydende nødvendigt at vi heller ikke stopper ved korset.
Herren kaldte ikke blot Israel ud af Ægypten, men Han's kald var også at lede dem til det forjættede land. Vi har ikke bare et kald til at dø fra verden, men vi er blevet kaldet til at vandre som en strålende herlig ny skabning.

Men, ligesom Israel skulle gå gennem ørkenen, som var den absolutte modsætning af det land som skulle flyde med mælk og honning, det som de havde fået løfte om, i overensstemmelse med at de kunne få deres arv, så må vi gøre det samme. Som Herren siger i:

Joh. 16:33.
Dette har Jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsel; men vær frimodige, Jeg har overvundet verden.«
TROENDES TRÆNGSEL Ap.g. 14:22. FRED Ap.g. 9:31.


Som apostlen Paulus bekræfter i:

Ap.g. 14:22.
og styrkede disciplenes sjæle og påmindede dem om at blive i troen, idet de sagde: »Vi må igennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige.«
TRO (Ap.g. 14:22-23), 14:27. DE TROENDES TRÆNGSEL Rom. 5:3. GUD'S RIGE Ap.g. 19:8.


Vi kommer gennem prøvelser for at styrke vor tro og personlighed så vi kan blive betroet med autoriter og gaver i tiden som kommer.
Det er derfor Paulus skrev i,

Rom. 5:3-5.
Ja, ikke det alene, men vi priser os også lykkelige over vore trængsler,
da vi véd,
at trængselen virker [hjælper os med at udvikle] udholdenhed,
TROEN'S TRÆNGSEL Rom. 12:12.

og udholdenheden prøvet fasthed, og den prøvede fasthed håb,
HÅB Rom. 8:21. PRØVE Rom. 12:2.

og håbet gør ikke til skamme; thi Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som blev os givet.
FØRSTE KÆRLIGHEDSBUD Rom. 8:28.


Her ser vi at fremgangsmåden mod en prøvet natur og håbet som ikke gør til skamme begynder med trængsler.
I denne verden vil vi have prøvelser og trængsler, de er beregnet til, og tilladt så vi kan opleve kraften og autoriteten i opstandelseslivet.

Hver et kors som bæres, vil lede til større herlighed.

Vi må gå igennem ørkenen for at nå til vores forjættede land. Ørkenen gør det arbejde i os, således at vi bliver i stand til at indtage Guds løfter til os, og til at blive betroet med kraft og autoritet som Han har kaldt os til at vandre i for at demonstrere Han's autoritet, kraft, magt og herredømme.

Formålet med vores forjættede land er ikke blot at tillade os at have et godt liv, men mere at demonstrere naturen af Herrens rige og veje for en falden verden. Den største demonstration af Herrens rige var Han's eget liv.
Han havde og har magt og herredømme over jorden, og over djævlen og hans gerninger.

Jesus siger i.

Joh. 17:18.
Ligesom Du har sendt Mig til verden, således har Jeg også sendt dem til verden.


Jesus demonstrerede kraften af liv, kom ved at være overgivet og i harmoni med Faderen.
Vi er kaldt til på samme måde at demonstrere denne kraft af liv som fås ved at være i enhed med Faderen ved at forblive i Sønnen.

Jesus vandrede i kraft og autoritet over alt sygdom, ja over alt, og vi er kaldt til at vandre og gøre det samme.

I Luk. 10:19. ser vi at Herren gav sine disciple Han's autoritet over "hele fjendens hær." Men, er der nogen der vandrer i dette? Jeg har ikke kendskab til nogen som "straks" binder al ondskab på et enkelt sted, og endnu mindre fjendens kraft.

Dog, jeg kender dette, mange begynder at vokse i autoritet over onde ånder, og gennem bøn og proklamationer af sandheden, forandrer den åndelige atmosfære over regioner, områder og steder.

Det er den autoritet vi skal vokse op til.

Vores mål er at blive lig Jesus og gøre det værk og den gerning Han gjorde. Vi kan ikke gøre det i os selv, men kun ved at forblive i Ham.

Vi lærer at forblive i Ham ved at gå til korset.
Det lader jo til at næsten alle ønskede at være tæt på Jesus så de kunne opleve mirakler og herligheden af Han's værk.
Men da Han gik til korset, flygtede selv de nærmeste disciple fra Ham, fordi de endnu ikke forstod opstandelsen fra de døde. Efter opstandelsen, beviste Han's disciple selv et stort mod og med fred så de villigt døden i øjnene. I den grad som også vi forbliver i Ham vil være med til at bestemme den grad ved hvilken vi forholder os til Han's opstandelse, og kraften, herligheden og autoriteten som Han nu har.
Når vi ved at Han har al kontrol, og at intet kan ske eller gøre os noget, som Han ikke tillader for vores egen skyld, så vil vi ikke flygte fra korset.
Vi vil modtage alt med glæde så vi også bliver i stand til at lide for Han's navn skyld.
Der er ikke nogen større privilegium som vi kan blive givet i dette liv, og sådan er vejen til den uudgrundelige herlighed.

Kast ikke dine prøvelser bort, men prøv at lære af dem, muligvis den største apostel lærte det. Jeg gentager igen fra.

 

Fil. 3:7-14. Læs på ny dette skriftsted - tag din bibel frem og læs - læs det.


Efter at have forladt Ægypten, og hele den oplevelse som Israel gik igennem var for at udruste dem for det højeste kald - at repræsentere Herren her på jorden.

Vi har også fået givet denne høje kaldelse, og alt hvad vi går igennem har det formål at udruste os til denne kaldelse.

Han ønsker vi skal gøre det værk Han gjorde, Ja, at vi gør endnu større ting, for at demonstrere Han's opstandelse, og den autoritet Han har, er over al autoritet. Han spejder efter dem som udholder disse ting som skaber vore karakter så Han kan betro os med denne enestående ære.

Det er din skæbne.

Du er en ny skabning.

til 13. Vandringen Forsætter.

OP