Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


10. Neget af førstegrøden.

Vi har set i 2 Mos. 12, at påskelammet skulle tages ind i huset 5 dage før det skulle slagtes. I løbet at denne tid skulle folket undersøge lammet for fejl, fordi det var påske for Herrens skulle lammet være fuldstændig uden fejl og skavanker.

Det var en profeti om Kristus, ”vore påskelam” om hvordan Han kom til Jerusalem 5 dage før Han skulle korsfæstes.
Som vi for fortalt i:

Matt. 11:13.
”Thi alle profeterne og loven har profeteret indtil Johannes (Døberen).”

Da Jesus var ved at træde frem i Jerusalem, var alle jøderne ved at tage påskelammet ind i deres huse for at forberede påskehøjtiden.
Igennem de 5 dage hvor al folket var ved at undersøge deres påskelam, undersøgte, præsterne, farisæerne og saddukæerne konstant Jesus for at finde den mindste fejl i Ham, men de kunne ikke finde nogen.

Jødernes dag begyndte ved aftenstid: se. 2 Mos. 12:6. og Jesus blev korsfæstet på ”forberedelsens dag” for påsken.
I den samme time som Jesus var dødende på korset, var alle jøderne ved at stikke kniven i deres påskelam.

I 3 Mos. 23, har vi et andet ritual som skulle udføres efter påskesabbatten (alle de dage hvor intet arbejde måtte udføres kaldes sabbat).

Denne blev kaldt ” svingning af første afgrødesneget.”
Dette ritual krævede at præsten gik ud og samlede et neg af førstegrøden, hvilken var på den tid af året da det begyndte at spire.
Han bragte det ind for Herrens åsyn samtidig med at han gjorde svingninger med det.
Efter den påskehøjtid da Herren blev korsfæstet, på den samme tid som præsterne udførte svingningen af førstegrødsneget, kom Jesus frem fra graven, førstegrøden af opstandelsen. Dette neg af førstegrøden var et løfte om en stor høst som skulle komme.
Kun få mennesker forstod, denne betydningsfulde vigtighed af det der var sket i deres midte denne skæbnesvangre påske.
Selv Herrens disciple syntes ikke fuldt ud at begribe hvad der var sket.

til 11. Opstandelsen.

OP