Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


1. Vandre i Guds Herlighed.

Fremadgående trin til modenhed i JESUS KRISTUS.

Disse trin er omtalt flere gange i skriften, dog syntes det som om at kun få kristne kender til dem, meget få følger den fremgangsmåde som disse trin leder os på.
Ved ikke at kende disse trin, er det muligvis den største grund til nederlag for dem som svigter i at vandre i et sejrrigt kristen liv.

Vores mål er først at se og forstå disse trin til modenhed, samtidig med at vi begynder at stige op ad Herrens bjerg, overvinde os selv og de forhindringer fjenden har lagt i vejen for os, samtidig med vi vokser i visionen, troen og kraften og ikke mindst i kærligheden.
Dette vil være et klart resultat for modenhed i Kristus.

Det første skridt fremad til succes på enhver rejse er, en forståelse for hvor skal vi hen.

HVAD ER VORES FORMÅL I KRISTUS?

Det er simpelthen at få genoprettet vores fortrolige, intime fællesskab med Gud vor Far, at blive Ham mere og mere lig, og til at videreføre det arbejde Han begyndte gennem Han's Søn Jesus Kristus.

Men for at enhver rejsende kommer succesfuld til sit bestemmelsessted, må han/hun først kende hvor man er startet fra.
Et landkort med klare markerede steder vil ikke hjælpe os medmindre vi ved hvor vi opholder os i øjeblikket i forhold til landkortet. Så disse to forhold kommer først når vi skal starte ---- først forståelse for hvor skal vi hen, vore mål og så forståelse af hvor vi startede, da vi blev født påny.

Syndefaldet var et resultat af vores første forældres ulydighed mod Herrens bud.

Ulydighed var lagt ind i den menneskelige natur, ellers havde mennesket jo ikke den frie vilje til at vælge.

Hvis du læser de to første kapitler i Biblen og de to sidste, har du en komplet historie. Alt andet imellem disse kapitler handler om et fundamentalt tema – FORLØSNING.

Målet med forløsningen er at genoprette den tilstand mennesket var i før syndefaldet. Den tilstand hvor mennesket vandre med GUD, adlyder HAM, og opfylder Han's befaling, "at herske over jorden".
Dog, ved Gud's uudgrundelige bundløse rige nåde, fastsatte Han dette, at Han ikke alene ville genoprette mennesket til den tilstand hvorfra han var faldet, men rejse mennesket op til en herlig strålende ”ny skabning.”

Denne nye skabning er langt mere end genoprettet til den tilstand den første Adam var i. Adam vandrede med GUD i Edens Have, men det nye menneske har nu "Den Levende Gud boende inden i sig"!

NU har Gud gjort det nye menneske til SIT TEMPEL!

NU bor Gud i den nye skabning!

Det er så herligt og ærefuldt at det er utroligt svært at fatte fuldt ud selv for dem der har smagt frelsens gave.

Herren skabte mennesket til sin glæde og behag og Han’s glæde og behag kommer på grund af at have fællesskab med mennesket.
Han elskede at vandre med Adam, lære ham, og lytte til ham.
Det der er det mest tragiske tab ved syndefaldet er - menneskets mistede fællesskabet med Gud Faderen.
Det optimale formål med forløsningen er genoprettelsen af dette fællesskab – slægtskab.
Det er derfor at Biblen næsten udelukkende er beskrevet med historier om hvordan Herren har personlige forhold til mænd og kvinder i denne proces at forløse mennesket.
Det optimale spørgsmål for den enkeltes kristnes liv er derfor, at blive fortrolig ven med Herren.
Hvis der er nogen vej vi kan udvikle sand kristen modenhed på, vil det kun være på, hvor intimt vi vandre med Gud.

Moses havde et meget specielt forhold til Gud som noget mennesker har haft.

Et eksempel herpå finder vi i:

2 Mos. 33:9–11.
Og når Moses kom ind i teltet, sænkede skystøtten sig og stillede sig ved indgangen til teltet;
 da talede Herren med Moses.
Men når folket så skystøtten stå ved indgangen til teltet,
rejste de sig alle op og tilbad ved indgangen til deres telte.
Så talede Herren med Moses ansigt til ansigt,
som når den ene mand taler med sin ven,
og derpå vendte Moses tilbage til lejren;
men hans medhjælper Josua, Nun’s søn, en ung mand, veg ikke fra teltet.

Tænk hvor vidunderligt det ville være hvis vi hver gang vi ville tale med Herren, at Han ville stige ned fra himlen og tale med os ansigt til ansigt ligesom Han gjorde med Moses.
Tror du ikke, at det ville gøre dit bønsliv lidt mere spændene?

Men hør nu her: Skriften fastslår at vi har i den nye pagt et endnu bedre forhold end Moses havde til Herren, og det ser vi i:

2 Kor. 3:7–10.
Herligheden over Åndens tjeneste, 3:7-18.

7. Og når dødens tjeneste, indristet med bogstaver i sten, fremtrådte i herlighed,
så Israels børn ikke kunne holde ud at se på Moses’ ansigt på grund af hans ansigts herlighedsglans, der dog svandt hen,
MOSELOVEN (2 Kor. 3:7,9), Gal. 3:13.

8. hvor meget større herlighed skal der da ikke være over Åndens tjeneste!
9. Thi når den tjeneste, der førte til fordømmelse, var herlig,
så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, endnu langt rigere på herlighed.
10. Ja, det herlige har jo i dette tilfælde ingen herlighed i sammenligning med
den overstrålende herlighed.
11. Thi når der var herlighed over det, der svandt hen, skal der langt snarere være herlighed over det, der bliver.
12. Da vi nu har et sådant håb, går vi ganske åbent til værks
13. og gør ikke som Moses, der lagde et dække over sit ansigt, så Israels børn ikke kunne se, hvorledes det, der svandt, fik ende.
14. Men deres sind blev forhærdet; thi lige til den dag i dag er det samme dække blevet ved at hvile over oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort; thi kun i Kristus bliver det fjernet. PAGT Gal. 3:17.

15. Ja, lige til denne dag ligger der et dække over deres hjerte, når Moses oplæses;
16. men hver gang en omvender sig til Herren, tages dækket bort.
OMVENDELSE 2Kor. 7:9-10.

17. Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, dér er frihed.
HELLIGE ÅND (2 Kor. 3:17-18), 4:13.

18. Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed’ i et spejl’,
forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed,
eftersom det kommer fra Åndens Herre.

Her ser vi at den herlighed som vi har fået i den nye pagt, er større end den Moses havde, selv den synlige herlighed fra Moses’ ansigt, kan dårlig nok sidestilles med den vi har fået! Vi møder ikke kun GUD ANSIGT TIL ANSIGTVI HAR HAM LEVENDE INDEN I OS!

HAN stiger ikke ned for at møde os HAN BOR I OS KONSTANT.

Fordi Moses mødte GUD ansigt til ansigt, skinnede han's ansigt af Guds herlighed.

Men, nu da Gud bor i os, da skulle hele vores liv reflektere Han's herlighed, ikke kun over det synlige menneske, men i alt hvad vi gør.

Det er vores kaldelse og vore mål ------- At være HAN'S TEMPEL, der hvor HAN'S herlighed er manifesteret. Det er mere end at forstå det – det er at gøre det.

Vores modenhed vil være reflekteret i hvor meget Han's herlighed er manifesteret i og gennem vores liv.
Denne sandhed skal være lige så klar mandag morgen som den er søndag morgen. Altså både som den første dag i ugen den sidste dag i ugen.
Jeg vil gå dybere ind i de trin til modenhed for denne kaldelse vi har fået. Dog må vi altid have for øje og i tanke at vores mål ikke bare er at studere dette, men at vi vandre i og lever dette nye liv.

2. Bestige Gud’s Bjerg.

OP