Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Lydighed mod sandheden 2


Kort resumé
Mange kristne har vendt deres åndelige aktiviteter såsom bøn, faste, gå i kirke, etc., til ritualer svarende til dem som blev givet under Moseloven. Disse kristne tror fejlagtigt deres gerninger vil tjene deres frelse. De tror også at deres gode gerninger vil gøre at de står ret indfor Gud. Vi står ret indfor Gud, når vi tror på og acceptere Jesus Kristus som vor Herre og Frelser. Med andre ord vores retfærdighed opnås ved tro på Jesus, ikke ved vore gerninger. Under nådens forvaltning, består vores lydighed gennem/ved troen i at modtage, hvad Jesus har gjort for os.


 1. "For det er ved fri nåde (Guds ufortjent favør/gunst/fordel), at du er frelst (udfriet/forløst fra dom og gjort meddelagtig i Kristi frelse) gennem [din] tro. Og denne [frelse] er ikke af jer selv [din egen gerning eller kommet gennem din egen stræben], men det er Guds gave«(Ef. 2:8).
  1. Vores frelse er en fri gave af Gud. Vi er frelst af nåde ved tro.
   1. Vores frelse omfatter udfrielse fra evig dom for vore synder.
   2. Jesus har gjort alt hvad vi har brug for tilgængelig gennem vores frelse, som omfatter helbrdelse, udfrielse, fred,sundhed, glæde, beskyttelse, og fremgang og velstand.
   3. Vi nyder at det, Jesus har gjort ved tro.
 1. “Jeg er blevet korsfæstet med Kristus [i Ham har jeg del i Han's korsfæstelse]; det er ikke længere mig, der lever, men Kristus (Messias)som lever i mig; og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på (i afhængighed og fuldstændig tillid i til) Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig”.
  GUD'S KÆRLIGHED Ef.1:5. TRO Gal. 3:2.

  1. Som genfødte kristne, vi er ét med Kristus. Vi bor/lever i Ham, og Han bor/lever i os. '
   1. Vi er også fælles om Han's tro/har den samme tro og Han's tro svigter ikke.
   2. Vi kan stole på Han's tro i os, når vores tro syntes svag..
  2. Gud har givet hver person et mål af tro. Derfor har vi alle troen levende inden i os (Rom 12:3).
 1. "Det er gennem Ham, at vi har modtaget nåde (Guds ufortjent nåde), og [vores] apostelembede for at fremme troslydighed og gøre disciple for Han's navns skyld blandt alle nationerne" (Rom1:5).
  1. Under loven, krævedes det af folket skulle opfylde hele lovens krav for at kunne modtage velsignelserne (5 Mos. 28:1,15-17).
  2. Hvad er forskellen på lydighed under loven contra lydighed under nåden?
   1. Ingen kunne holde hele loven; at skyde forbi målet på ét område er at være ulydig mod hele loven (Jak. 2:10).
   2. Under loven, modtog folk en forbandelse, når de ikke kunne holde den.
   3. Kun Jesus kunne holde hele loven.
  3. Under nåden, handler vores lydighed om i tro at modtage hvad Jesus allerede har gjort.
   1. F. eks. er vi gjort lig Gud ved tro. Når vi modtager vor retfærdighed, stemmer vores handlinger overens med det vi tror på.
   2. Vi er gjort retfærdig i Guds øjne gennem vores tro på Jesus, ikke ved vore gerninger.
  4. Under nåden, får vi ikke af fortjeneste.
 1. " Thi ligesom de mange kom til at stå som syndere ved det ene menneskes ulydighed (fejle ved ikke at høre i ligegyldighed, og skødesløshed), således skal også de mange komme til at stå som retfærdige (gjort acceptable for Gud, bragt ind i ret stilling med ham) ved den enes lydighed. (Rom. 5:19).
  RETFÆRDIGGØRE Rom. 8:33.


  1. Adams ulydighed satte kursen for alle.
   1. Vi er alle født syndere på grund af Adams synd. Vores handlinger hvad enten de gode eller dårlige betyder intet.
  2. Men ved Jesu lydighed kan enhver person blive retfærdiggjort.
   1. Enhver person kan fødes på ny, og gjordt lig med Gud ved Jesu lydighed.
   2. Vi bliver født igen, når vi tror på Jesus og acceptere Ham som vores personlige Herre og Frelser.

Skrift Henv:

 • Ef. 2:8
 • Gal. 2:20
 • Rom. 12:3
 • Rom. 1:5
 • 5 Mos. 28:1, 15-17
 • Jak. 2:10
 • Rom. 5:19

Til kap. 3

OP