Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Lydighed mod sandheden 1


Kort resumé
Under Loven, affødte lydighed velsignelse, men hvis én person fejlede i at adlyde Loven, blev en forbandelse udstedt. Men vi er ikke længere under Loven som kom med Moses. Vi er under nåde, som kom med Jesus. Som sådan, er vores lydighed til troen, hvilket betyder at modtage alt det,Jesus har gjort.


 1. "For det er af fri/gratis nåde [Gud's ufortjente gunst/favør] I er frelst ved tro [forløst fra dom og gjort delagtig i Kristi frelse og denne frelse kommer ikke af dine egen gerninger, det kom ikke på grund af dine egne anstrengelser], men det er en Guds gave."
  TRO Ef. 2:17. (Ef 2:8)
  1. Vi er frelst af nåde ved tro. Nåden stiller det til rådighed; Tro tager fat i det; .
   1. Nåden har gjort alt hvad vi har brug for i dette liv tilgængeligt/gyldigt/og det er til rådighed.
   2. Jesus har gjort altsammen gyldigt igennem vores frelse, som inkluderer helbredelse, forløsning, udfrielse, fred, sundhed, glæde, beskyttelse, og fremgang/velstand.
  2. En Kristen skulle acceptere hendes eller hans identitet som meddelagtig i hele Guds godhed/kraft som inkluderer Jesu fulldbragte værk.
   1. Vi har overhovedet ikke noget at beklage os over, vi kan tage imod gaven og være meddelagtig i hele Guds godhed/kraft.
  3. Hvordan bliver vi meddelagtig i hvad nåden har stilt til rådighed, gjort tilgængelig, anvendelig og gyldig?
   1. Når vi virkelig tror på noget vil vi tale om det. Munden er et guddommelig instrument.
   2. Vi bliver meddelagtig ved at tale Guds løfter vedrørende vore mangler. Vi taler Guds Ord der angår alt i og omkring vore liv, vore problemer og spørgsmål.
   3. Tale i tunger er en nådegave. Det er en anden måde vi tager del i hvad nåden har stilt til rådighed, gjort tilgængelig, anvendelig og gyldig.
   4. Hver gang vi ser en udsættelse/forsinkelse/nølen/ventetid på eller i det vi tro for, burde vi kontrollere og se efter om vore prioriteter stemmer overens.
   5. Nogle gange sætter vi vores længsler på førstepladsen i stedet for Gud. Han ønsker at have førstepladsen.
   6. Vi har brug for en Frelser; vi kan ikke fortsætte alene med at have tillid til vor egen viljestyrke og evner.
  4. Guds godhed vil få os til at forande vore sind når vi er på vej ned ad den forkerte sti (Rom. 2:4).
   1. Gud er istand til at holde os fra at falde (Judas v:24).
   2. Vi må tro vi vil se en manifestation af Han's godhed i vore liv (Salm. 27:13).
  5. “Det er igennem Ham at vi har modtaget nåde (Guds ufortjente favør) og [vore] apostleembede til at virke for troslydighed og gøre disciple i alle nationer, for Han's navns skyld.” (Rom. 1:5).
   1. Da Paulus henviste til troslydighed, henviste han til at være lydig at modtage hvad Jesus har gjort for os.
   2. Vi er troslydige når vi tror på Ham, og tager del i Han's fuldbragte værk.

Skrift Henv:

 • Ef. 2:8
 • Rom. 2:4
 • Judas v:24
 • Salm. 27:13
 • Rom. 1:5
Til kap. 2

OP