Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Formålet med Loven og Nåden

Resumé

Mange gange forstår vi ikke Guds dybe planer og hensigter. Uden den guddommelige visdom til at forstå disse åndelige sandheder, vil vi ikke forstå hvordan vi skal forholde os i henhold til den nye pagt af nåde.
F. eks, i stedet for at tage imod hvad Jesus har gjort for os, og når vi ikke forstår dette, vil vi blive forvirret og forsøge at udrette, hvad kun Jesus kan udrette i vores liv. Vi vil forsøge at få Ham til at gøre noget, som Han allerede har gjort. Men når vi får fat i den åbenbaring af formålet med loven og nåde, kan vi omfavne Jesus og Han's fuldbragte værk, - alt, hvad Han er, og alt, hvad Han gjorde for os, da Han ofrede sit liv.


 1. Ordet blev kød (Joh 1:14:)
  Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så Han's herlighed, en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

  MESSIAS ÅBENBARING Joh. 1:31 GUD'S SØN Joh. 1:18 KRISTI NAVN Joh. 1:18 SANDHED Joh. 1:17.

  1. Da Jesus kom til jorden, var Han fuld af nåde og sandhed:(Joh 1:15-17).
   Johannes vidner om Ham, råber og siger: »Ham var det, om hvem jeg sagde: ‘Den, som kommer efter mig, er kommen forud for mig; thi Han var til før mig.’«

   Thi af Han's fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde.
   NÅDE (Joh: 1:16-17). Ap.g. 4:33.

   Thi loven blev givet ved Moses,
   nåden og sandheden er kommet ved Jesus Kristus.
   SANDHED Joh: 3:21.

  2. Derfor var og er Han den personliggjorte nåde.
   1. Han har udløst for os Guds omsorg, kærlighed, venlighed og barmhjertighed, og ikke mindst ufortjente nåde.

 1. Thi loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden er kommet ved Jesus Kristus. (Joh 1:17).

  1. Loven spreder lys over synd, som gør folks synd og overtrædelser mere synlige (Rom. 5:20).
   Men loven kom til, for at faldet kunne blive større; men hvor synden blev større, der blev nåden end mere overstrømmende rig,

   NÅDE (Rom. 5:20-21), 6:1-2.


  2. Synd defineres og bestemmes ved at man laver en lov imod den. Derfor syndens kraft er loven. (1 Kor. 15:56).
   "Dødens brod er synden, og syndens kraft er loven."


   1. Satan kan ikke friste os med noget, der ingen lov er imod.


  3. Loven er ikke syndig. Den er fuldkommen og hellig, så fuldkommen og hellig, at den påpeger menneskets [mangel/fejl/brist/svaghed/ufuldkommenhed]
   (Rom. 7:1-14).
   Eller ved I ikke, brødre (jeg taler jo til mennesker, som kender loven), at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever?
   En gift kvinde er jo ved loven bundet til sin mand, så længe han lever; men når manden dør, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham.
   Altså vil hun blive kaldt en ægteskabsbryderske, hvis hun, medens manden lever, bliver en anden mands; men når manden dør, er hun fri fra den lov, så hun ikke er en ægteskabsbryderske, hvis hun bliver en anden mands.
   Så er da også I, mine brødre, ved Kristi legeme* døde fra loven, så I kan blive en andens, nemlig Han's, som blev opvakt fra de døde, for at vi skal bære frugt for Gud.
   * ved den død, Kristus led på sit legeme.
   OPSTANDELSE Rom. 8:34.
   MOSELOVEN Rom. 8:3-4.


   Thi så længe vi levede i kødet*, var de syndige lidenskaber, som vækkes ved loven, virksomme i vore lemmer, så vi bar frugt for døden.
   * d. e, da vi endnu var uigenfødte.
   KØDET Rom. 7:18.

   Men nu er vi løst fra loven, idet vi er døet bort fra det, som vi holdtes fangne under, så vi står i Åndens nye tjeneste og ikke i bogstavens gamle tjeneste.
   HELLIGE ÅND Rom. 8:2-16.
   Loven virker synd 7:7-25.
   Synden og loven's bud, 7:7-12.
   Hvad skal vi da sige? er loven synd? Nej, langtfra! Men jeg havde ikke lært synden at kende uden ved loven; thi jeg havde jo ikke vidst af begær, om ikke loven havde sagt: »Du må ikke begære.«
   SYND Rom. 8:2-3. GUD'S LOV Rom. 7:12

   Men da synden fik en anledning ved budet, vakte den alskens begær i mig; thi uden lov er synden død.
   Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op,
   og jeg døde, og det viste sig, at budet, som var til liv, blev mig til død;
   thi da synden fik en anledning ved budet, bedrog den mig og dræbte mig ved det.
   Altså er loven vel hellig, og budet helligt og retfærdigt og godt.
   GUD'S LOV Rom. 7:14. HELLIG Rom. 12:1.
   Loven ægger synden, men kan ikke give frelse fra den, 7:13-25.
   Blev da noget godt til død for mig? Nej, langtfra! Men det var synden, der blev det, for at det skulle blive åbenbart, at den var synd (da den jo ved noget godt bragte død over mig), for at synden ved hjælp af budet skulle vise sig i sin grænseløse syndighed.
   Vi ved jo, at loven er åndelig; men jeg er kødelig, solgt som træl under synden.
   KØDELIG 1Kor. 3:1-3. ÅNDELIG Rom. 12:1. GUD'S LOV Rom. 12:2.


  4. Loven viser os kun at vi har et behov for en frelsende Gud. Ingen kan holde hele loven.

   1. Ved ikke at adlyde ét af lovens bud (De Ti Bud, og de 600 plus love, der er udledt af dem) betyder at man har overtrådt dem alle.
 1. (Mark. 2:21-22). »Ingen syr et stykke uvalket klæde på en gammel klædning; for så river den nye lap på den gamle klædning denne itu, og hullet bliver værre.
  LIGNELSER Mark. 2:22.

  Og ingen hælder ung vin på gamle lædersække; for så vil vinen sprænge sækkene, og både vinen og sækkene ødelægges; nej, hæld ung vin på nye lædersække!«
  LIGNELSER Mark. 4:1-20.


  1. På denne måde kan, når man blander det gamle med det nye, gøre tingene meget værre.
  2. Vi modtager overhovedet ingenting fra Herren når vi forsøger at blande den gamle pagt [loven ] med den nye pagt [nåden].
   1. Det forårsager og bringer forvirring når man forsøger at blande to måder at tænke på sammen - frihed fra loven og prøve at opfylde lovens krav.
  3. De Ti Bud fremtrådte i herlighed og opnåede sit formål: (2 Kor. 3:7).

   Herligheden over Åndens tjeneste, 3:7-18.
   Og når dødens tjeneste, indristet med bogstaver i sten, fremtrådte i herlighed, så Israels børn ikke kunne holde ud at se på Moses’ ansigt på grund af hans ansigts herlighedsglans, der dog svandt hen,
   MOSELOVEN (2Kor. 3:7,9), Gal.3:13.


   1. Den herlighed som kunne ses på Moses 'ansigt var et symbolskt billede på de ti buds herlighed (2 Kor. 3:7-13).

   2. Og når dødens tjeneste, indristet med bogstaver i sten, fremtrådte i herlighed, så Israels børn ikke kunne holde ud at se på Moses’ ansigt på grund af hans ansigts herlighedsglans, der dog svandt hen,
    MOSELOVEN (2Kor. 3:7,9), Gal.3:13.
    hvor meget større herlighed skal der da ikke være over Åndens tjeneste!
    Thi når den tjeneste, der førte til fordømmelse, var herlig, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, endnu langt rigere på herlighed.
    Ja, det herlige har jo i dette tilfælde ingen herlighed i sammenligning med den overstrålende herlighed.
    Thi når der var herlighed over det, der svandt hen, skal der langt snarere være herlighed over det, der bliver.
    Da vi nu har et sådant håb, går vi ganske åbent til værks
    og gør ikke som Moses, der lagde et dække over sit ansigt, så Israels børn ikke kunne se, hvorledes det, der svandt, fik ende.

   3. Den herlighed, som forsvandt fra Moses 'ansigt efter at han havde modtaget de ti bud, kan ses som et profetisk billede som forudså den kommende nye pagt.


   4. Den nye pagt er ikke som den gamle. Under den nye pagt, får vi og har vi Guds nåde for vor uretfærdighed (Hebr 8:12-13).
   »Thi Jeg vil nådig tilgive deres uret og aldrig mere komme deres synder i hu.«
   Når Han siger en »ny pagt,« har Han dermed erklæret, at den første er forældet; men det, som er ved at blive forældet og gammelt, er nær ved at forsvinde.


  4. Gud er ikke afhængig af vores trofasthed. Selv når vi ikke er trofaste mod Ham, forbliver Han tro mod os (2 Tim. 2:13).

  5. er vi utro, forbliver Han dog tro; thi fornægte sig selv kan Han ikke.


  6. Jesus har givet os et nyt bud; vi skal elske hinanden, som Han har elsket os (Joh 13:34-35).
   "En ny befaling giver Jeg jer, at I skal elske hverandre: ligesom Jeg har elsket jer, skal også I elske hverandre.
   GUD'S KÆRLIGHED Joh. 14:23. ANDEN KÆRLIGHEDSBUD Joh. 15:12. BRODERKÆRLIGHED (Joh. 13:34-35), 18:19.
   Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed."


   1. Han giver os sin kærlighed. Vi kan i sandhed ikke elske hinanden uden Han's kærlighed.
   2. Guds lov om kærlighed er skrevet på vore hjerter og sind. Uden Guds kærlighed, er vi kun rungende malme og fortabte får(Rom. 8:3-4. Hebr. 8:8-13).

   3. (Rom. 8:3-4).
    Thi det, som var umuligt for loven, fordi den var magtesløs på grund af kødet, det gjorde Gud, da Han sendte sin egen Søn i syndigt køds skikkelse og for syndens skyld og således fældede dødsdom over synden i kødet,
    KØDET Rom. 8:4-13. MOSELOVEN (Rom. 8:3-4), 9:31-33. GUD'S SØN Rom.8:29.
    for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden.
    KØDET Rom. (8:4-13), Gal. 3:3.


    (Hebr. 8:8-13).
    Men Han dadler jo, når Han siger til dem: »Se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da Jeg slutter en ny pagt med Israels hus og Judas hus;
    FRELSE Ef. 2:1-9.

    ikke som den pagt, Jeg sluttede med deres fædre, den dag Jeg tog dem ved hånden for at føre dem ud af Ægyptens land; thi de blev ikke i min pagt, derfor brød Jeg mig ikke om dem, siger Herren.

    Thi dette er den pagt, Jeg i dagene herefter vil oprette med Israels hus, lyder det fra Herren Jeg vil give mine love i deres sind, og på deres hjerter vil Jeg skrive dem, og Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.
    PAGT (Hebr. 8:8-10), 9:15. GUD'S LOV

    Og da skal ingen lære sin landsmand eller sin broder’ og sige: ‘Kend Herren!’ Thi de skal alle kende mig, fra den mindste til den største iblandtdem.

    Thi Jeg vil nådig tilgive deres uret og aldrig mere komme deres synder i hu.«

    Når Han siger en »ny pagt,« har Han dermed erklæret, at den første er forældet; men det, som er ved at blive forældet og gammelt, er nær ved at forsvinde.


   4. Når vi tillader Gud, Han's kærlighed at regere i vore hjerter, vil vi opfylde lovens krav (eller opfylde Ånden lov). (Rom. 13:10).
    Kærligheden gør ikke næsten noget ondt; derfor er kærlighed lovens opfyldelse.
Skriften Referencer
 • Joh. 1: 14-17
 • Rom.5:20
 • 1 Kor. 15:56
 • Rom. 7: 1-14
 • Mark. 2: 21-22
 • 2 Kor. 3: 7-13
 • Hebr. 8: 8-13
 • 2 Tim. 2:13
 • Joh. 13: 34-35
 • Rom. 8: 3-4
 • Rom. 13:10

OP