Hjem
Apostilsk Undervisning
Til Bibel Studie


Faren At Blande Nåde og Lov

Sammendrag:
Blande kan være farligt når 2 ting blandes som ikke skal være forbundet.
F. eks, i nogle sager, blande bestemte kemikalier sammen kan forårsage en brand eller en eksplosion.
Ligeledes, blande loven og nåde kan lede til kaos i vore liv. 1. (Gal. 4:21-23).
  “Sig mig, I, som vil være under loven, hører I ikke, hvad loven siger?
  Der står jo skrevet, at Abraham havde to sønner, én med trælkvinden og én med den frie kvinde.
  Trælkvindens søn er avlet efter kødet’, den frie kvindes i kraft af forjættelsen.
  KØDET Gal. 5:13-17.
  1. Paulus beskriver Lovens trældom gennem en allegori (Gal. 4:21-31).
   1. Ismael, som var Hagar’s søn, blev undfanget på naturlig måde.
   2. Isak, Abraham's og Sara's løfternes søn blev undfanget på overnaturlig måde.
   3. Sara, som var ufrugtbar endog fra hendes ungdom af, blev gravid som en ældre [90 årig] kvinde.
   4. De 2 sønner repræsentere den gamle pagt og den nye pagt .
  2. Analogien [overensstemmelser] underviser [lærer os] at vi kan ikke [aldrig] blande en pagt med en anden.
   1. Under den nye pagt, tager vi imod nåde og er afhængig af/stoler på Jesus.
   2. Under den gamle pagt, er vi afhængig af/stoler på vor eget selvet: anstrengelse/bestræbelse/indsats/præstation (eller menneskelige evner) for at få tingene udført.
 1. “Men vi, Brødre, er børn [ikke ved fysisk afstamning, som Ismael var,] men ligesom Isak, født i kraft af løftet.” (Gal. 4:28).
  Og I, brødre, er ligesom Isak forjættelsens børn.
  GUDS LØFTER Ef. 2:12.

  1. Vi er under den nye pagt, derfor, er vi under nåden. Vi kan tillade Gud at tilføje Han's over til vores naturlig.
   1. Af nåde er vi blevet frelst , og vi behøver ikke at prøve på at holde Loven gennem vore egne gerninger.
   2. Vi er blevet retfærdiggjort gennem vor tro og afhængighed af Jesus Kristus, vor Herre og Frelser.
 1. “Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, har Jeg i sinde at udspy dig af min mund.” (Joh. Åb. 3:16).
  Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold, har Jeg i sinde at udspy dig af min mund.

  1. En blanding kan gøre bestemte ting meget værre (Joh. Åb. 3:15-17, Mark. 2:20-22).

   (Joh. Åb. 3:15-17.
   Jeg kender dine gerninger: du er hverken kold eller varm. Gid du var kold eller varm!

   Derfor, fordi du er lunken og hverken varm eller kold,
   har Jeg i sinde at udspy dig af min mund.

   Fordi du siger: ‘Jeg er rig, jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget’,
   og ikke véd,
   at netop du er elendig og ynkværdig og fattig og blind og nøgen,

   (Mark. 2:20-22.
   Men der skal komme dage, da brudgommen er taget fra dem,
   og da skal de faste, på den dag,

   Ingen syr et stykke uvalket klæde på en gammel klædning;
   for så river den nye lap på den gamle klædning denne itu,
   og hullet bliver værre.
   LIGNELSER Mark. 2:22.

   Og ingen hælder ung vin på gamle lædersække;
   for så vil vinen sprænge sækkene, og både vinen og sækkene ødelægges;
   nej, hæld ung vin på nye lædersække!«
   LIGNELSER Mark. 4:1-20.

   1. F eks, sy et nyt stykke uvalket klæde på en gammel klædning; river den nye lap på den gamle klædning itu, og hullet bliver værre.
   2. Hælde ny vin på gamle vinsække forårsager en lille eksplosion.
   3. Bestemte ting kan simplélhen ikke sættes sammen.
   4. Ligeledes, vi kan ikke kombinere den nye pagt med den gamle. Vi kan ikke blande Loven med Nåden.
 1. Som genfødte Kristne, er vi under nådens pagt. Det Gamle Testamente peger på en tid hvor Guds folk var ledt ved Loven. Idag bliver vi ledt ved Guds Ånd [Den Hellige Ånd]. Den Hellige Ånd hjæper os til at blive mere og mere lig Kristus (2 Kor. 3:5-18).
  Jeg mener ikke, at vi af os selv er duelige til at udtænke noget,
  som kom det fra os selv; men vor duelighed er fra Gud,

  som jo gjorde os duelige til at være tjenere for en ny pagt’,
  ikke bogstavens, men Åndens;
  thi bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.
  PAGT 2Kor. 3:14.
  HELLIGE ÅND (2Kor. 3:6-8), 3:17-18.


  Herligheden over Åndens tjeneste, 3:7-18.
  Og når dødens tjeneste, indristet med bogstaver i sten, fremtrådte i herlighed,
  så Israels børn ikke kunne holde ud at se på Moses’ ansigt
  på grund af hans ansigts herlighedsglans, der dog svandt hen,
  MOSELOVEN (2Kor. 3:7,9), Gal.3:13.

  hvor meget større herlighed skal der da ikke være over Åndens tjeneste!

  Thi når den tjeneste, der førte til fordømmelse, var herlig,
  så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, endnu langt rigere på herlighed.

  Ja, det herlige har jo i dette tilfælde ingen herlighed
  i sammenligning med den overstrålende herlighed.

  Thi når der var herlighed over det, der svandt hen,
  skal der langt snarere være herlighed over det, der bliver.

  Da vi nu har et sådant håb,
  går vi ganske åbent til værks

  og gør ikke som Moses,
  der lagde et dække over sit ansigt,
  så Israels børn ikke kunne se,
  hvorledes det, der svandt, fik ende.

  Men deres sind blev forhærdet; thi lige til den dag i dag er det samme dække
  blevet ved at hvile over oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort;
  thi kun i Kristus bliver det fjernet. PAGT Gal. 3:17.

  Ja, lige til denne dag ligger der et dække over deres hjerte,
  når Moses oplæses;

  men hver gang en omvender sig til Herren,
  tages dækket bort.
  OMVENDELSE 2Kor. 7:9-10.

  Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, dér er frihed.
  HELLIGE ÅND (2Kor. 3:17-18), 4:13.

  Og alle vi,
  som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed’ i et spejl’,
  forvandles til det samme billede,
  fra herlighed til herlighed,
  eftersom det kommer fra Åndens Herre.

  1. Loven lig trældom, medens lig frihed.
Skrift Referencer
 • Gal. 4:21-31
 • Joh. Åb. 3:15-17
 • Mark. 2:20-22
 • 2 Kor. 3:5-18

 • OP