Undervisnings Menu

Åndelige Forældre 3

Hvordan bliver vi gravid med åndelige børn?
GENNEM BØN.

Det du bør gøre er at bede Helligånden om at vise dig hvem af de unge i din menighed Han ønsker du skal tage personligt hånd om.
Jeg er overbevist om at Helligånden vil vise dig hvem du skal tage vare på.

Alt starter med bøn derefter, når du er blevet gravid med et åndeligt barn, er det først og fremmest bøn det drejer sig om og det er dagligt, ja, flere gange dagligt. Lad være med at nærme dig barnet førend det er født frem til dig, og kommer til dig g.
Prøv at se det i det naturlige, hvordan jordmoderen forløser barnet og giver barnet til moderen. Overfør dette som et åndelig billede til dig.

For dig som bliver eller er åndelig forældre må have Gud's Ord som ledetråd og ikke andet, det er den manna der er tilstrækkelig for at barnet vil vokse sig sund og stærk, resultatet er at det får samme skudsmål som Jesus fik.
{Luk. 2:52.
Jesus voksede både åndeligt og fysisk og var vellidt både af Gud og mennesker.}

Når vi som åndelige forældre forstår at holde os i baggrunden og ikke fare frem som nogle selviske fantaster, vil vi kunne stå på sidelinien, se dem som de er og fryde os over dem, se børnene vokse op, nyde det samfund vi kan have med dem og samtidig vide at dette er vort ansvar og alligevel sige, "Jeg har kun gjort min pligt, det var det jeg blev født til."

Er jeg egnet til at være forældre, kan du spørge?

Jeg er overbevist om at vi alle kan være forældre og endda gode forældre. Dette at blive gode forældre vil ske gennem den bøn, når du begynder at bede , gennem dit arrangement af bøn for dit åndelige barn, vil du selv vokse i kærlighed, for det er kærligheden til barnet der gør at du vil yde dit bedste, du vil ikke alene søge i bøn, men også søge gennem Gud's ord, som er visdom og indsigt til at du vil lykkes som forældre.

OP