Undervisnings Menu

Åndelige Forældre 1

Luk.1:17.
"....at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der er gjort rede."

Skaf dig først og fremmest af med din kritiske ånd og kritik, før du læser dette, bed om at få åndelige øjne til at se og læse dette budskab. Så du kan med et oprigtig hjerte erfare det behov jeg taler om her.

Behovet er også dit behov.

Der er i Danmark i dag noget der skriger højt, og som både kan ses og ikke mindst høres, og det er behovet for åndelige forældre.
Se dig rundt om i dette land hvordan de uden for kirken roder rundt i mangel på identitet, har problemer med at finde sig til rette, det rækker helt ind i folketinget, hvor humanismen har godt fat i de folkevalgte. Tag så et godt kig ind i kirken's forsamling.
Det du kan se der, er, at der ikke er ret megen forskel, og slet ikke den forskel der burde være, her taler jeg om forskellen mellem lys og mørke, der er ikke ligefrem en skillelinje imellem Gud's riget og mørket's riget i dag. Men DET VIL DER KOMME, hvis du vil tage et standpunkt i dag.

Hvad har det med åndelige forældre at gøre, jo forældre, har et, og tager et ansvar på sig til at være forældre for de nyfødte og børnene som endnu ikke selv kan tage ansvar, forældre er dem der lære børnene op til ansvarlighed. Men hvis der ikke er ansvarlige forældre bliver der anarki.
Åndelige forældre bliver forældre på nøjagtig samme måde som det sker i det naturlige, de vokser med opgaven på nøjagtig samme måde som i det naturlige, og ja, der vil være både dårlige og gode åndelige forældre, der vil være steder hvor de åndelige børn bliver fjernet fra deres åndelige hjem (kirken), fordi hjemmet ikke har formået at tage sit ansvar op og givet sine børn den rette opdragelse og sørge for sand mad så de kunne blive sunde og raske og få den rette opvækst. ("Mere om det.")

I dag vil der komme et skift i forholdet til åndelige forældre og især åndelige fædre, "og her er der er ikke tale om nogen specielt alder." De vil komme ind fra ørkenen og se den elendighed der foregår i kirken og samtidig vil de som er i kirken få deres åndelige øjne åbnet, at de derved tager deres kors op og begynde at være forældre, med en sand kærlighed der ikke er set i flere årtier, forældre der sætter alt andet til side for at børnene kan få sin rette plads og ammested, vi vil begynde at se en ny generation af unge sønner og døtre med en hel anden attitude, et gå på mod til at følge deres Herre og Konge, Jesus Kristus, takket være disse åndelige forældre. Dette er ikke forsent, for det er først nu det lige er begyndt, og der er ingen undskyldning for nogen til ikke at være ansvarlig nu. Fordi så siger Herren:

Verdensdommen
Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone.

Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene;

fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre.

Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt.

For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig,

jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig.

Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke?

Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig?

Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.

Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle.

For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke,

jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig.

Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig?

Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!

Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.«

Nu spørger jeg, dig som læser dette: "Tror du på at det blot er tomme ord," det som står skrevet ovenover her, for gør du det har du en tom gud, og dit guds forhold er tomt og intet værd, men er du villig til at omvende og indvie dig påny, da skal du vide at den sande Gud vil give dig og mig nåde til at gå ind under det Han fra begyndelsen har ønsket for enhver af os, Han's børn.

Åndelige forældre er mennesker der er færdige med sig selv, de er døet bort fra selvet, og ønsker kun at se deres børn lykkes bedre end dem selv. Det er den kærlighed der driver disse mennesker til at lykkes som forældre, de har set, at prisen de betaler, får de mange gange igen. Prøv at tænk på hvordan det føles at se nogen du elsker højt, lykkes med det de fortager sig, der stiger en glæde op i ens hjerte, prøv så at forestille dig hvis det var noget du havde haft en finger med i, og at det du har fået lov til at være med til at udrette i et andet menneske og det lykkes, ville dette ikke falde tilbage på dig, med en dobbelt glæde, er det ikke at blive velsignet, JO.

Det er ikke rigdom og ære vi søger for vores børn, men børn der har fået en sund og gudsfrygtig opdragelse i arv, som de vil bruge i det øjeblik de står på egne ben, prøv at hør hvad kong Salomon sagde om sine forældre:

Ord.4:3-9.
For jeg var min fars søn, og min mors aller kæreste;

han gav mig denne belæring: Dit hjerte skal holde fast ved mine ord, hold mine bud, så skal du leve.

Køb visdom, køb indsigt, glem den ikke, og vig ikke fra min munds ord.

Svigt den ikke, den skal vogte dig, elsk den, den skal bevare dig.

Visdom først og fremmest! Køb visdom, køb indsigt for alt, hvad du ejer.

Sæt den højt, så løfter den dig op, den bringer dig ære, når du tager den i favn.

Den sætter en yndig krans på dit hoved, den skænker dig en prægtig krone.
Disse børn der udgår fra sådanne forældre, har lært respekt, fordi de altid selv er blevet respekteret for det de var og er.

Vi kan et øjeblik kaste vore øjne på verdens børn i dag og se hvilken et mareridt det er for dem. De kan måske nok have et par forældre, men hvordan står de i forhold til deres børn, for ikke at tale om de alene forældre, der både skal være far og mor! Det er godt vi har en Gud der ynkes og samtidig er de faderløses fader og enkers værge. Det er blandt andet her mine tanker går til kirken og ser at også her har vi som kirke svigtet samfundet, det samfund vor Gud har plantet og sat os i. Vi svigter vores kald, og det er fordi vi har så mange kampe at kæmpe med og imod hinanden. Det må og skal til at holde op, og det være nu, og måtte vi tage Gud for det Han er og bede om hjælp.

Gode åndelige forældre efterlader arv til børnene. Gode og åndelige forældre efterlader børnene en identitet. Gode og åndelige forældre efterlader en dobbelt salvelse til børnene.

Forsættes i No. 2.
OP