Undervisnings Menu

Uden Guds Rriges Vision, Liv og Hensigt

Vi har så mange som sidder i menighederne uden Guds riges vision, liv og hensigt.
Alt hvad de har er menighedslivet og religion. Mattæus taler kun om menigheden i kap. 16,18. Hvis vi kort ser på første del af Mattæus’ evangelium, ser vi at:

Matt. 1 omtaler Kongens slægtstavle.
Matt. 2 omtaler Kongens fødsel.
Matt. 3 omtaler Kongens budbringer.
Matt. 4 omtaler Guds rigets kampe.
Matt. 5, 6 og 7 omtaler Guds riges principper.
Matt. 8 og 9 omtaler beviset på Guds rige.
Matt. 10 omtaler Guds riges repræsentanter.
Matt. 11 og 12 omtaler det valg vi har til at tage imod Han's rige.
Matt. 13 omtaler lignelserne om Guds rige.
Matt. 14 og 15 omtaler Guds riges forsørgelse
.

Matt 16,13-19:
"Da Jesus kom til området ved Kæsarea Filippi, spurgte Han sine disiple og sagde: ‘Hvem siger folk at Menneskesønnen er?" Da svarede de: ‘Nogen siger Johannes døberen, nogen Elia, og andre Jeremias eller en af profeterne.’ Han spørger dem: ‘Men hvem siger I at Jeg er?’ Simon Peter svarede og sagde: ‘Du er Kristus, Den levende Guds Søn.” Jesus svarede og sagde til ham: ‘Salig er du, Simon Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men Min Far, Han som er i himmelen. Så Jeg siger til dig at du er Peter, og på den klippe vil Jeg bygge Min menighed. Og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Og Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og alt hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlen, og alt det du løser på jorden, skal være løst i himlen.”

Det er kun i kap. 16 i Mattæus’ evangelium at ordet “menighed” står skrevet. I Matt. 16,13-19 står der hvad menigheden virkelig betyder for os.

For det første: Den første kvalifikation for at være en del af Han's herlige menighed, er, vor åbenbaring af hvem Jesus er (v.13-16).

For det andet: Det næste kriterium for at være med i Han's menighed, er, tilgang for åbenbaring fra Faderen (v. 17).

For det tredje: Det er nødvendig med en ny natur som har sønne kvaliteter og livsstil i menighedslivet (v. 18).

For det fjerde: Herrens vil selv bygge menigheden, og alt vi trænger til at gøre for at blive en del af Han's bygning, er at underordne os under Ham. Den som er bygmesteren og skaper menigheden er Gud (v. 18).

Vi må slutte med at bygge menigheden uden Jesus!

For det femte Det er en fremadstormende menighed som dødsrigets magter ikke kan få magt over. Menigheden udøver Guds riges autoritet og går aggressivt fremad på fjendens territorium (v. 18b).

For det sjette: Gud vil give rigets nøgler til menigheden således at den får ansvaret for at kontrollere det himmelske. Det er en menighed som regerer i den åndelige verden (v. 19).

Sidst af alt skal menigheden påvirke byen, regionen, nationen og jorden. Gud bruger Han's menighed til at forandre jordens nationer (v. 19).

Antiokia-menigheden har Guds riges perspektiv, og de klarer at se forbi barrierene mellom kirkesamfundene. Et kirkesamfund er ikke hele Kristi legeme, men bare en lille del af Han's universelle legeme. Når vi har Guds riges perspektiv for tingene vil vi ikke blive og være sekteriske eller kultiske. Vi må blive og være gensidig afhængige menigheder. Det betyder at vi trænger til dem og de trænger til os for at eksistere og nå deres bestemmelse. De kan ikke klare sig uden vore menigheder og vi kan ikke klare os uden dem.
OP