Hjem   Undervisnings Menu

Nåden Er En Person, Ikke En Lære

Joh. 1:17.
Thi loven blev givet ved Moses, men nåde og sandhed kom gennem Jesus Kristus.

Ved du, hvad der gør kristendommen unik og giver den magten til at befri mennesker fra al frygt, fordømmende tanker og afhængighed? Mange af verdens trossystemer styres af moralske koder, regler og love.

Men kristendommen er unik, fordi den ikke handler om en upersonlig liste over, hvad man ikke må. Det handler om at have et forhold til den Almægtige Gud. Og det er Gud, der arbejder i os og for os gennem dette forhold, der bringer transformation i vores liv.

Elskede, Gud handler om at have et forhold til dig i dag. Apostelen Johannes fortæller os, at "loven blev givet gennem Moses, men nåde og sandhed kom gennem Jesus Kristus" (Johannes 1:17).

Bemærk også, at loven blev givet. Dette indebærer en følelse af afstand. I modsætning hertil kom nåde! Nåde er personlig og kom som en person - Jesus Kristus person.

Loven er hård, kold og upersonlig. Du kan ikke have et forhold til to tabletter af sten. Men nåde er mild og varm. Nåde er ikke en lære eller doktrin. Nåde er en person, og du kan have et forhold til en person.

Gud er ikke interesseret i blot lydighed og underkastelse. Han er en kærlighedens Gud, og han længes efter at have et intimt forhold til dig.

Jesus kom og døde en grusom død på korset og betalte syndens fulde gæld med sit eget liv, så du og jeg kan regere i livet i dag. Hans offer opfyldte alle lovkrav perfekt på vores vegne (Matt. 5:17). Alt hvad vi ikke kunne gøre, gjorde han på vores vegne.

Når du modtager Jesus Kristus som din Herre og Frelser, bliver du hellig og retfærdiggjort af hans blod en gang for alle. Du kan indgå i et forhold til den Almægtige Gud og komme dristigt ind i hans nærværelse uden nogen skyld, fordømmelse eller forventning om straf.

Ser du, når du har opfyldt din gæld til långiveren for pantet i dit hus, stopper du med at sende dine månedlige betalinger, fordi gælden allerede er opfyldt. Hvis långiveren sender dig et brev, der kræver yderligere betaling, er alt, hvad du skal gøre, at fremvise skøbet til dit hjem. I samme forstand er gælden, som du og jeg skyldte loven, allerede blevet opfyldt af vores Frelser, Jesus Kristus! Halleluja!

Når djævelen kommer til at anklage dig for loven og viser dig, hvordan du er kommet til kort og mislykkedes, skal du vende dine øjne væk fra dig selv og pege på den betaling, Jesus betalte på korset. Kristus er din titel, og derfor kaldes du en "kristen" i dag.

Du er ikke din egen. Du er købt med Jesu Kristi dyrebare blod. Hans blod, der udgydes for dig, er det, der gør dit forhold til Gud sikkert. Det er det, der giver dig grundlaget for at nå ud og modtage din frihed fra din kærlige Frelser i dag!
OP