Undervisnings Menu

Byg Din Tro På Han's Løfter

Job 5:19-22.
Seks gange befrier Han dig fra trængsler, syv gange rammer ulykken dig ikke;
under hungersnød redder Han dig fra døden, under krig fra sværdet.
Du er i sikkerhed for tungens svøbe, du behøver ikke frygte, når volden kommer.
Du kan le ad vold og hunger, du behøver ikke frygte de vilde dyr."

Jeg tror, at Herren gav mig ovenstående del af skrifterne for at styrke dig. Lad os se nærmere på det første vers: "Han skal udfri dig fra trængsler, syv gange rammer ulykken dig ikke;."

Nu har jeg læst dette vers flere gange før, men Herren gav dette skriftsted liv i mig, så lad mig dele denne friske indsigt med dig. Jeg vil specielt henvende mig til dem, der er meget modløse inden for beskyttelse. Måske har du oplevet en meget vanskelig eller endda tragisk begivenhed eller gennemgår en meget udfordrende situation lige nu. Så vil jeg opmuntre dig til at bygge din tro på Han's løfter og ikke på dine oplevelser?

Guds ord siger, at vi i denne verden vil have trængsler (Joh. 16:33). Det faktum, at Gud i sit ord erklærer, at Han vil udfri os fra trængsler, fortæller os, at vi vil opleve trængsler. Men Gud ønsker, at vi skal forstå, at jo mere vi hører forkyndelsen i Salme 91, jo mere vi citerer det og minder os selv om Herrens beskyttelse hver dag, jo mere vil vores tro på Han's beskyttelse vokse.

Tro kommer fra "at høre og høre Kristi ord" (Rom. 10:17). Jo mere vi hører, jo mere tror vi! Jo mere vi hævder og beder om beskyttelses bønnen, jo mere vil vi vandre i dens velsignelser. Det er hensigten med denne undervisning - at mætte dig ved at høre og høre Herrens løfter for dit liv, indtil din tro er robust og overfyldt.

Min ven, befrielse fra trængsler er fantastisk, men der er et løfte, der er endnu større, og det er når du er på det sted, hvor "intet ondt skal røre dig." Det er min bøn for dig og dine kære. Mens vi lever i farlige tider, har vi en almægtig Gud, der holder øje med os. Må vi alle øge og få en progressiv åbenbaring af Herrens beskyttelse i disse sidste dage. Mens ingen af os, inklusive mig selv, er der endnu, vi er på en tros rejse for at vandre fuldt ud i løfterne om Guds beskyttelse.

Lad os takke Herren for Han's udfrielse fra alle vores trængsler, når vi fortsætter med at tro, at vi vil komme til det sted, hvor intet ondt vil røre vores kære og os!
OP