Undervisnings Menu

Spise Kristus

Joh. 6:35.
Og Jesus sagde til dem: "Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal aldrig sulte, og den, som tror på mig, skal aldrig tørste."

I Joh. 11:53 ser vi et uventet svar mod Jesus, da Han udførte det forbløffende mirakel, rejse Lazarus fra de døde. Fra den dag siges det, at ypperstepræsterne og farisæerne havde planlagt at dræbe Jesus - den, som åbnede blindes øjne, åbnede døves ører, rensede dem fra spedalskhed og oprejste de døde!

Hvorfor? Og hvad fortæller dette dig om, hvad der var i deres hjerter?

For at være en ypperstepræst eller en farisæer havde man brug for at være studerende af Guds ord fra en ung alder og at kende Toraen fra forsiden til bagsiden. Alligevel var de religiøse ledere, der var nidkære for loven og vidste alt om Torahen, de mennesker, der planlagde at dræbe Jesus.

Læn dig nu tilbage og lyt nøje til, hvad jeg er ved at sige. De havde hovedkendskab, men de havde ikke et hjerte for Jesus person. De havde al denne viden om Bibelen, men de havde ikke forfatteren af Bibelen i deres hjerter.

De citerede konstant fra Det Gamle Testamente for at fordømme og knuse dem, der har fejlet, i stedet for at redde dem. Husk, hvordan de ønskede at stene kvinden, der blev fanget i ægteskabsbrud ved at citere fra Moseloven, men Jesus reddede hende ved at opfordre den, der ikke havde synd, til at kaste den første sten.

Elskede, det er muligt for mennesker i dag at samle en masse hovedviden om denne teologi og den teologi, og alligevel ikke have hjertet med og som brænder af kærlighed og lidenskab for vores Herre Jesus Kristus.

Det er muligt at berige dit sind eller studere om denne tolkning og den tolkning af Skriften og stadig have et hjerte, der er sten koldt, når det kommer til et intimt og personligt forhold til Jesus.

Misforstå mig nu ikke - jeg siger ikke, at du ikke skal tilegne dig viden om Bibelen. Jeg siger, at vi har brug for at studere Bibelen ikke blot for at samle hovedviden, men for at have en åbenbaring af Jesus. For at have et hjerte af kærlighed til Jesus skal du kende Bibelen.

Faktisk vil sand skriftlig viden om Jesus få dig til at have et hjerte for Jesus. Vær ikke som farisæerne, som havde bibelskendskab, men ingen kærlighed til vor Herre Jesus. Gå ikke glip af forfatteren, når du læser Han's ord.

Når du studerer Bibelen, skal du studere for at brødføde dig med Jesus. Spise af Han's skønhed, Han's nåde, Han's majestæt og Han's enorme og opofrende kærlighed til dig. Vi læser ordet for at få føde fra Kristus.

Åh, hvor elsker jeg sætningen "at spise Kristus." Han er livets brød, og jo mere du spiser af Ham i ordet, jo mere vil du blive styrket og næret med Han's helbred, liv og visdom til alle områder i dit liv.

Når du ser Jesus i ordet, vil du vide, hvordan du skal højagte og værdsætte Ham.

Virkelig hellighed kommer fra at se Jesus. Når du ser vor Herre, forvandles du indefra og ud fra herlighed til herlighed.

Når du værdsætter Jesus, er dit hjertes ønske bare at ære Ham i alt, hvad du tænker, siger og gør. Når du har et hjerte for Jesus, falder alt i dit liv - hvad enten det er dit ægteskab, din forældreomsorg eller din karriere - på plads, når du modtager Han's fuldbregte værk, gerning!
OP