Undervisnings Menu

Se Ikke På Dit Eget Legeme
Rom. 4:19.
og uden at blive svag i troen så han [Abraham] på sit eget allerede udlevede legeme
(han var nær hundrede År) og på, at Saras moderliv var udlevet;


Hvad skal du gøre, når du fortsætter med at blive konfronteret med symptomerne, eller endda når fjenden fortsætter med at minde dig om så og så hvem der ikke blev helbredt? Bliv ved med at tage del i den hellige nadvre og takke Herren for, at alt, hvad du har brug for til din helbredelse, er allerede opfyldt gennem korset.

Skriften fortæller os, at Kristus allerede har forløst dig fra forbandelsen af enhver sygdom og lidelse (Gal. 3:13). Da vor Herre Jesus indstiftede den hellige nadver, tog Han bægeret og "takkede" (Matt. 26:27). Det græske ord for at takke er eucharisteo, hvilket betyder "at udtrykke taknemmelighed."

Dette er grunden til, at den hellige nadvre også er kendt som eukaristien. Du takker for noget, der allerede er gjort, som du allerede har modtaget. Så selvom symptomerne stadig er i din krop, kan du takke og kalde dig helbredt, fordi Han's ord erklærer, at "ved Han's sår er vi helbredt" (Es. 53: 5).

Forsøg ikke at "få" helbredelse for dig selv eller din elskede. Den er allerede din! Fjenden er besejret (Kol. 2:15). Jesus har allerede helbredt dig guddommeligt. Husk altid dette: som troende kæmper du ikke for sejr; du kæmper fra sejr.

Min ven, lad os være som Abraham, som var overbevist om, at Gud var i stand til at gøre, hvad Han havde lovet. Selvom Abraham var højt oppe i årene, troede han på Guds løfte om, at han ville gøre ham til far til mange nationer, og han betragtede ikke sit eget legeme eller at Saras moderliv var udlevet.

Og du kender historien: Isaac blev født af Abraham, da han allerede var hundrede år gammel (1 Mos. 21:5), og Sara var omkring halvfems. I det naturlige var det umuligt, da de begge var forbi den naturlige fødedygtige alder.

Men Abraham betragtede ikke hans alderdom i sit eget legeme; han så på Guds løfte. Rom. 4: 20-21 som fortæller os, at han "ikke vaklede på Guds løfte gennem vantro, men blev styrket i tro og gav ære til Gud og var fuldt overbevist om, at hvad han havde lovet, var han også i stand til at udføre."

Må jeg på samme måde opmuntre dig til at være som Abraham? Overvej ikke symptomerne på sygdom i dit eget legeme. I stedet skal du rette blikket mod vor Herre Jesus og se på løftet i Guds ord, der erklærer at du ved Jesu sår allerede er helbredt. Bliv ved med at deltage i nadverden og tak Ham for, at Han's legeme blev brudt, så din kunne være hel. Og når du deltager, som Israels børn, gør dig klar til og fortsæt med at forvente din fysiske udfrielse.
OP