Undervisnings Menu

Et Helt Nyt Tankemønster i Lederskabet i Kirken 2

Udfordringen til Kampens Frontlinie

"Menighedens ledere må gå foran resten af Kristi legeme, når de leder menigheden ind i de kommende år.
De må gå ud i kampens frontlinie de må sørge for at opbygge et stærkt lederskab som er pålidelig og frygtløs, vi lægger ud mod ukendt hav på vej mod vores bestemmelse.Dagens ledere må have profetisk indsigt om fremtiden og evnen til at tolke det Gud har gjort i fortiden.
Gud har kaldt os til at være lydige mod de genrejste sandheder, ikke mod former, praksis, metoder eller personlige begunstigelse. Fortrinsret/begunstigelser kan kun opretholdes i sammenhæng med forholdet til det Gud har gjort i fortiden, altså hvis vi vandrer og lever med den profetiske indsigt Gud har givet os i vores generation.
Vi må omfavne det bedste af fortiden og se anvendelsen og forbindelsen i forhold til nutiden. Vi trænger til at modtage det apostolske og himmelske mønster for forandring i disse farefulde tider."

1Krøn. 12:32
"Af Issakars sønner, var der mænd som kendte og forstod tiderne således de vidste hvad Israel måtte gøre, deres høvedsmænd var 200 hundrede, og alle deres stammefrænder rettede sig efter deres ord. "

Dagens ledere må forstå tiden ligesom "Issakars sønner" gjorde og tilpasse sig det himmelske mønster kompromis løst, de må adoptere de himmelske strategier, metoder, former og tankemønstre og holdninger som vil forberede menigheden for fremtiden.
Menigheden i dag kæmper for at takle de store og overvældemde behov i vort samfund. De humanistiske filosofier om tjeneste som har invaderet menigheden har bedraget os og således tvunget os til at klage over fortidens nederlag og utilstrækkelighed.

De dranatiske forandringer som finder sted i vore omgivelser og i samfundet, har tvunget os til at gå på kompromis med vores oprindelige kald og hensigt.
Dagens menighedsledere må følge med på samfundsændringerne således at de kan være på højde med udviklingen i den verden vi ønsker at nå. Vi må forstå den globale forandring således at vi kan få et dynamisk lederskab som kan bane vej for verdensevanglisering.

De nye ledere må være profetiske i forudseenhed og åbenbaring, samtidig med de er apostolske i visdom, autoritet og strategi.
Disse dimensioner vil hjælpe dem til at forberede dagens generation til at blive morgendagens ledere. Vi er kommet ind i et nyt årtusinde og vi står nu på tærsklen til en ny æra og tidsalder som vil produsere sin egenartede generation.

Vi trænger i den grad til apostolsk visdom for at forstå hvad det er som sker i dag og omstrukturere tjenester og menigheder til at blive anvendelig i den tid vi befinder os i.
Vi må hilse fremvæksten af regerende menigheder velkommen, af mænd og kvinder som har et klart apostolsk mandat for tiden nu. Vi må finde de apostolske strategier som Gud har givet os og iværksætte disse guddommelige principper for at nå den døende verden som er uden Kristus.

Menighedsledere i dag må søge Gud for apostolske strategier som hjælper os med at holde de bibelske principper i hævd, sker dette vil vi se et forandret samfundet omkring os.