Undervisnings Menu

Et Helt Nyt Tankemønster i Lederskabet i Kirken 1


Det store behov for åndelig forandring i lederskabets tankemønster er både tydeligt og åbenlyst.
I den tid vi lever i, hvor der er så store omvæltninger rundt omkring os at der er et desperat behov for en ny lederskabsdimension. Det er nødvendigt med et ledersksb som ikke bliver og er domineret af, eller formet af omgivelserne, og omstændighederne. Disse ledere må ikke være produkter af sine omgivelser, men som er blevet formet gennem Guds nåde og kraft.

Disse kommende ledere er blevet fornyet efter Guds rigets tankemønster. Kilden til den daglige styrke ligger i Guds rigets tanker og værdier. Af den grund bliver de ikke manipuleret af mennesker eller paralyseret af frygt for at mislykkes eller lide nederlag.

Denne nye type ledere vil drage åndelige resurser ned fra himmelen og lever i Guds nåde og bryder begrænsningerne ved sin egen svaghed og utilstrækkelighed. Deres form for ledersalvelse er centreret rundt om det profetiske, apostolske og pastorale. De er profetiske i perspektiv og hensigt. De er apostolske i lære, funktion og styring af menigheden. De er pastorale i måden de møder menneskers behov på og i sin nød for menneskers sjæle er de evangelistiske.

Årsagerne til det nye lederskabstankemønster
Vi har ikke gået denne vej før.
Tiden nu og fremtiden udvikler sig så hurtig at der skal et opmærksomt lederskab til for at holde trit med den og for at se hvilken apostolsk strategi som vil være effektiv i den.

Men én ting er sikkert: Gud har været i fremtiden, og Han ved hvordan den vil se ud. De som kender Ham og vandre med Ham er kvalificeret til at lede denne generation.

Kampen bliver mere og mere intens.
De dæmoniske angreb bliver stadig mere og mere tydelig mod den kristne menighed. Vi trænger til stærke åndelige ledere som er i stand til at blive stående i kampens hede og kæmpe troens gode strid. Vi har så hårdt brug for at lære hvordan vi bygger i Ånden og effektivt nedrive fjendens fæstningsværker. "Chokoladesoldater vil komme til at smelte i den åndelig kamps hede."

En bølge af bedrag, manipulation og troldom har allerede infiltreret menighedens liv og ledelse
Splittelse. lempelser eller fjernelser af Guds [Bibelske] sandheder og mangel på enhed har frataget mange menigheder deres åndelige styrke. Mænd og kvinder som nægter at forandre sig og som står imod alle former for forandring i menigheden, er blevet en stadig større og vigtigere problemstilling. Disse modstandere tillader ikke menigheden at bevæge sig ind i de profetiske og apostolske dimensioner som Gud udøser påny og genopretter i dag.

Tiden vi lever i er en tid med adskillelse og dom.
Gud bringer en tid af omvemdelse og renselse i Han's [menighed] hus. Han renser "Levi's sønner" [Mal. 3:3], det åndelige lederskab som vil bære Pagten's ark og som vil tjene Ham.
Der vil komme en renselse og derefter en adskillelse i menigheden. De som har vist sig værdige vil blive forfremmet. De som er forberedt og rede vil træde ind i denne nye dimension i Han's nåde og kraft.

En bølge af overnaturlig kraft vil snart manifestere sig i menigheden.

Guds kraft vill blive forløst gennem åbenbaring og kraftige gerninger på en måde vi aldrig har set. Overnaturlige tegn og under vil bryde frem i forsamlingslivet.
Menigheden vil opleve en ny dimension af åndelige fænomener. Det vil være mere end blot fysiske manifestationer eller bevistgørelse og overbevisning om synd.
Der vil være en mægtig manifestation af Guds nærvær i Han's folk og når menigheden samles.

Lederskabets tankemønster må ændres af de årsager som her er nævnt ovenfor. Lederene må kunne takle omgivelserne der er i stadig forandring. Lederne må lære sig at takle realiteten ved den hårde åndelige kamp som allerede hærger mod menigheden.
Lederene må hæve sig over ånden af kontrol, manipulation og troldom som ejser sig i menigheden, som vil hindre den i at gå fremad. Lederene som er blevet renset vil blive adskildt og udvalgt til at fuldføre sit høje kald. Een som har være trofast i de små ting vil blive sat over mange byer. "Den regerende salvelse" vill blive forløst over dem.

Lederene må have en karakter som kan takle den fremgang, berømmelse og kraft som vil blive forløst i de sidste dage. De må være større end sucesseen for at kunne takle den.
Kun et således apostolsk og profetisk lederskaab kan lede menigheden ud af stormen og forløse os ind i et åndelig gennembrud.

Til 2 del
OP