Undervisnings Menu


Nåden i Åndelig Krigsførelse


Resumé
Åndelig krigsførelse er ikke at bekæmpe/ kæmpe mod andre mennesker. Det indebærer at vi kæmper mod onde åndelige kræfter. Jesus vandt krigen mod mørkets rige ved at ofre sit liv for os. Men selv om krigen er vundet, angriber Satan os stadig på grund af vores identitet i Kristus. Vi behøver ikke at tabe vores individuelle kampe med fjenden. Vi vil ikke blive besejret, når vi forbliver stående fast i Jesus Kristus, og tro på Guds løfter og alt det, Jesus har gjort for os.


 1. "Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød’ og blod, men mod magterne og myndighederne, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet."
  VORES FJENDE, SATAN'S HÆR 1 Pet. 5:8. (Ef 6:12)
  1. Vi kæmper ikke mod fysiske modstandere, men mod onde åndelige kræfter i himmelrummet [den overnaturlige verden].
   1. Fjenden forsøger at påvirke os med bedrageriske strategier.
   2. Fjendens[Satans] mål er at ødelægge vore liv.
   3. Dog, djævlen er en overvundet fjende. Jesus har garanteret vores sejr i den åndelige krig.
   4. Med andre ord, vi kæmper fra sejr, ikke for sejr.
   5. Selvom kampen er vundet, betyder det ikke at Satan ikke prøver på at angribe os personlig.
   6. Vi er stadig en trussel mod hans rige, pågrund af hvad Jesu Blod har gjort for os.
   7. Den mest vigtige ting vi kan gøre i åndelig krigsførelsel, er at vedblive at stå urokkelig fast med hensyn til Guds løfter, og overfor alt det Jesus har gjort for os.
  2. “Ifør jer hele Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb".
   DJÆVLEN Ef. (6:11-16), Kol. 1:13
   (Ef 6:11) .
   1. I disse åndelige kampe, kan og må vi ikke have tillid eller stole på/være afhængig af vore egne menneskelige evner, vi kan kun stole på og ved at være afhængig af Jesus.
  3. “ I øvrigt, hent kraft fra Herren og Han's vældige styrke!” (Ef 6:10) .
   1. Når vi sætter vores tillid til vores egen kraft og styrke, har vi ikke tillid til Jesu fuldbragte værk, som inkluderer vores frelse, forløsning, fremgang, velstand, helbredelse og beskyttelse.
   2. Vi får vores kraft og styrke fra Ham, gennem vores enhed med Ham.
 1. Vær ædru og våg; jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kanopsluge.
  DJÆVLEN 2Pet. 2:4. SATAN KALDES Åb. 9:11.
  (1 Pet. 5:8)
  .
  1. Ifølge dette skriftsted, kan djævlen ikke fortære/overvælde alle og enhver.
  2. Han kan ikke fortære/overvælde dem som i sandhed vedbliver at stå urokkelig fast i Jesus Kristus, og hvad Han har gjort foor at give os sejr.
  3. Mange mennesker tror det er ydmygt at mangle eller ængstelig/frygtsom .
   1. Den bibrlske definition for ydmyghed er når man er i overensstemmelse med Gud o Han's Ord.
   2. En sand ydmyg persson p overensstemmelse med Guds Ord, er én som har underkaste sig fuldstændig under Gud selv.
  4. “Så ydmyg jer da under Guds vældige hånd, så Han til sin tid kan ophøje jer.
   Kast alle jeres bekymringer på Ham, thi Han har omsorg for jer”(1 Pet. 5:6-7
   ).
   .

   1. Det er stolthed at tro vi kan bære alle vore bekymringer for vore liv.
   2. Gud står den hovmodige imod, men giver de ydmyge nåde (1 Pet. 5:5. Ordsp. 3:34. Jak. 4:6).
   3. Nåden er til rådighed/tilgængelig/anvendelig/gyldig selv i ørkenen. Selv når vi er på tørlagte steder i vore liv, er der sørget for nåde

    (Jer. 31:1-3).
    Til hin tid, lyder det fra Herren, vil jeg være alle Israel slægters Gud, og de skal være mit Folk.
    Så siger Herren: Folket, der undslap Sværdet, fandt Nåde i Ørkenen, Israel vandred til sin Hvile,
    i det fjerne åbenbarede Herren sig for dem: Jeg elsked dig med evig Kærlighed, drog dig derfor i Nåde.

 1. “.Tre gange har jeg bedt Herren om, at den måtte vige fra mig, men Han har svaret mig: »Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder min kraft sig helt.« Langt hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Kristi kraft kan tage bolig i mig.
  NÅDE 2Kor. 13:13.(2 Kor. 12:8-9
  ).
  1. Når vi er svage, er Han stærk.
   1. Ligledes, når vi er stæke i os selv og i menneskelige evner, kan vi beslutte at vi ikke har brug for Han's styrke.
   2. Men, i skriftstedet ovenover, siger Paulus at han har lært at have tro og tillid i Jesus' styrke og ikke i hans egen menneskelige styrke.
   3. Djævlen har kun succes i hans strategier imod os når vi har tro og tillid til vor egen styrke i stedet for til Guds styrke og evne.
Scripture References
 • Ef. 6:10-12
 • 1 Pet. 5:5-8
 • Ordsp. 3:34
 • Jak. 4:6
 • Jer. 31:1-3
 • 2 Kor. 12:8-9

OP