Hjem    Undervisnings Menu

Midtpunktet i Guds Herte
af Josef Prince

Hebr. 9:12.
Ikke med geder og kalves blod, men med sit eget blod kom han ind i Det Allerhelligste en gang for alle, efter at have opnået evig forløsning.
En af de ting, jeg elsker at gøre, når jeg prædiker, er at afsløre Kristus i Det Gamle Testamentes Skrifter. Det er forbløffende, hvordan vi kan se Jesus afsløret i Det Gamle Testamente, og hvad hver detalje afslører om fuldendelsen af Han's færdige værk og Han's nåde mod os. Det er derfor, det er så vigtigt at komme ind i Han's ord og tage sig tid til at meditere over de billeder eller typer, der afslører Han's urokkelige og ufejlbarlige kærlighed til dig.

Kunne du tænke dig at se endnu et eksempel på Kristus afsløret, der får dit hjerte til at brænde i dig? Så se med mig på billedet af Kristus, der er gemt i pagtens ark. I den gamle pagts dage boede Gud i templet i Jerusalem i det allerhelligste mellem de to keruber, der er på pagtens ark (1 Sam. 4:4).

Dette var Guds trone. Arken var Han's hjertes midtpunkt og så vigtig for Gud, at Han gav israelitterne meget specifikke instruktioner om, hvordan den skulle konstrueres (2 Mos. 25:10–22; 37:1–9), fordi hver detalje i arken peger til personen og vor Herre Jesu Kristi værk.

For eksempel er kassen af arken lavet af akacietræ og belagt med guld. Træ i Bibelen taler om menneskeheden (Es. 55:12; Mark. 8:24). Akacietræ er kendt i Israel som uforgængeligt træ, så det taler om Jesu uforgængelige menneskelighed. Guld i Bibelen taler om guddommelighed og guddom (Es 2:20; Højsang. 5:11, 14–15). Så træet belagt med guld taler om Jesu person - Han var fuldstændig menneskelig og samtidig fuldstændig Gud.

Lad os se på arkens låg, som var lavet af en massiv plade af guld og dækkede kassen. På hebraisk kaldes låget kapporeth, hvilket betyder "nådestol". Gud sagde, at Han ville tale med ypperstepræsten fra nådestolen, “mellem de to keruber” (2 Mos 25:22). Nådestolen var også stedet, hvor ypperstepræsten kun placerede blodet fra dyreofrene, kun en gang i hele året på forsoningsdagen. Lad os se, hvad nådestolen blev brugt til at dække set fra.

Tre ting blev opbevaret i arken. Den første var stentavlerne, hvorpå Gud skrev de ti bud, som vi har set tale om vores oprør og manglende evne til at holde Guds love perfekt. Den anden var Arons stang. Da folket klagede over Guds udnævnelse af Aron som ypperstepræst, fik Gud Arons stang til at blomstre overnaturligt for at vise folket, at det var Ham, der havde udpeget Aron (4 Mos. 17: 1–10). Arons stav taler således om menneskets oprør mod Guds udpegede lederskab. Det sidste element i arken var den gyldne gryde med manna, som vi har set taler om menneskets oprør mod Guds forsørgelse.

Hvert element i pagtens ark taler om vores synder og oprør mod Gud! Men hvad gjorde Gud med vores synder og oprør? Han lagde dem alle i arken og dækkede dem med nådestolen, hvor blodet fra dyreofrene blev placeret. Ved at gøre dette sagde Han, at når Han ser ned, kan han ikke se menneskets synder og oprør, fordi blodet på nådestolen dækker dem alle!

Dette er den gode nyhed! Lad mig sige det endnu en gang for at sikre, at du ikke gik glip af det: Gud kan ikke se dine synder, når Jesu blod dækker dem. Derfor glædede Israel sig i Det Gamle Testamente hver gang deres ypperstepræst gik ind i Det Allerhelligste på forsoningsdagen og lagde blodet fra dyreofrene på nådestolen. Når blodet var på nådestolen, kunne Gud ikke se sit folks afvisning af Han's love, Han's udnævnte præstedømme og Han's forsørgelse. Han kunne ikke se folks synder og oprør. Han så kun blodet på nådestolen.

Nu, stop og overvej den undren, der er skildret i dette billede af Jesus og hans offer. Forstå at det ”ikke var med geder og kalves blod, men med sit eget blod [Kristus] kom ind i Det Allerhelligste en gang for alle, efter at have opnået evig forløsning.” Hans udgydte blod, der dækker dine synder, er grundlaget for din evige forløsning!

Min ven, når du ser Jesus afsløret på denne måde og gør Ham til centrum af dit hjerte, vil du opleve fred, glæde og opfyldelsen af forløsningens velsignelser og regere i livet.
OP