Undervisnings Menu

Gud's Retfærdighed/Min retfærdighed:

Gud's Retfærdighed 1

Rom. 1:17.

17. Thi i evangeliet [De gode nyheder] åbenbares retfærdigheden fra Gud, af tro til tro, som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.«
Rom. 3:21, 4:11,13, 9:30. Hab. 2:4. Joh.. 3:36. Gal. 3:11. Fil. 3:9.
Hebr. 10:38. RETFÆRDIGGØRE Rom. 3:21-22. ÅBENBARING Rom. 1:18.
Rom. 3:21-22.
21. Men nu er der uden lov åbenbaret en retfærdighed fra Gud, hvorom loven og profeterne vidner,
Rom. 1:17. 1Mos. 15:6. Es. 53:11. Jer. 23:6. Hab. 2:4. Joh. 5:46. Ap.g. 10:43. Fil. 3:9.
RETFÆRDIGGØRE (Rom. 3:21-22), 4:3-8. TRO (Rom. 3:21-31), 4:5. ÅBENBARING ROM. 10:20.


22. en retfærdighed fra Gud ved tro på Jesus Kristus for alle dem, der tror; thi der er ingen forskel.
Rom. 10:12. Gal. 2:16, 3:28. Fil. 3:9. Kol. 3:11.

Jeg er af den opfattelse at mange kristne ikke er klar over hvad Gud's retfærdighed betyder for dem eller hvordan de lever i denne retfærdighed.
Først og fremmest må vi forstå hvordan vi modtager retfærdigheden fra Gud.
Lad os se på hvad der står skrevet:

Ef. 2:8.
Af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven;
Ef. 2:5. Ap.g. 15:11. Rom. 3:24-28, 6:23. Gal. 2:16. TRO Ef. 2:17.

Ja af nåden og ikke ved loven er vi frelste. Alt for mange bevæger sig i loven eller tager noget af loven ind i nåden og tror at det er ret, men det er det bestemt ikke, vi kan ikke mikse Gud's ord som det behager os, husk på at der står skrevet:

GAL 3:10.
2.1 Kristus har frikøbt os fra lovens forbandelse, 3:10-14.

10. Thi alle de, der er af lovgerninger, er under forbandelse; der står jo skrevet: »Forbandet enhver, som ikke bliver i alt det, der er skrevet i lovbogen, så han handler derefter.«
5Mos. 27:26. Jer. 11:3. Rom. 4:15.

Du skal være klar over at hvis du vil handle, bruge loven er du skyldig at holde hele loven og det kan du ikke. Derfor ved loven når du kun til erkendelse af synden i dig og at du har brug for en Frelser. Dette at vi mikser Gud's ord eller lytter til andre som prøver at binde os noget på er en farlig vej som fører os bort fra Gud. jeg tror vi er nød til at begynde at revidere vores syn på Gud's Ord, læse det som der står skrevet og ikke mindst handle efter hvad der står skrevet og i kærlighed irettesætte dem som mikser Ordet og give dem sandheden.

Vi må også forstå at tro ikke er noget der bare svæver i luften, men som der står skrevet i:

Hebræerbrevet 11:1.
1.1 Troen, 11:1
1. Tro er fast tillid til det, man håber, overbevisning om ting, man ikke ser.
Rom. 8:38-39. 1Kor. 2:9-10. 2Kor. 4:18, 5:7. HÅB 1Pet. 1:3. TRO Hebr. 11:2.

Ja tro er fast tillid til hvad Gud har sagt i sit Ord, fast tillid gør at Gud vor far vil handle med os efter Han's Løfter.
Vi vil se nærmere på tro i Gud's Retfærdighed/Min retfærdighed 2:

Af nåden er I frelst ved tro: Vi vil se nærmere på nåden og hvad den betyder i Gud's Retfærdighed/Min retfærdighed 3:
OP