Undervisnings Menu

Faren Ved At Blande Nåden og Loven
Forfatter:Creflo Dollar

Resumé
Blandinger kan være farlige, når man blander to ting, der ikke skal kombineres. For eksempel kan blanding af visse kemikalier i nogle tilfælde forårsage brand eller en eksplosion. Ligeledes kan blanding af lov og nåde føre til kaos i vores liv.
 1. ”Sig mig, I, som er opsat på at være under loven, hører I ikke, hvad loven [virkelig] siger? Der står jo skrevet, at Abraham havde to sønner, én med trælkvinden [Hagar] og én med den frie kvinde. [Sara] Men mens trælkvindens barn blev født efter kødet og havde en almindelig fødsel, blev den frie kvindes søn født i opfyldelse af løftet.”(Gal. 4:21-23, AMP)
  1. Paulus beskriver trældom til loven gennem en allegori (Gal. 4:21-31).
   1. Ismael, som var Hagars søn, blev undfanget på naturlige måder.
   2. Isak, Abraham og Sara løftets søn, blev undfanget på overnaturlige måder.
   3. Sarah, som var ufrugtbar selv i sin ungdom, blev gravid som en ældre kvinde.
   4. De to sønner repræsenterer den gamle pagt og den nye pagt.
  2. Overensstemmelsen lærer, at vi aldrig kan blande en pagt med en anden.
   1. Under den nye pagt omfavner vi nåden og er afhængige af Jesus.
   2. Under den gamle pagt er vi afhængige af vores egen indsats (eller menneskelige evne) til at udrette ting.
 1. “Men vi, brødre og søstre, er børn [ikke af fysisk anstændigt, som det var Ismael, men] ligesom Isak, født i kraft af løftet” (Gal. 4:28, AMP)
  1. Vi er under den nye pagt og dermed er vi under nåde. Vi kan tillade Gud at tilføje sin overnaturlige til vores naturlige
   1. Vi er blevet frelst ved nåde, og vi behøver ikke forsøge at holde loven gennem egne gerninger.
   2. Vi er blevet retfærdiggjort gennem vores tro og afhængighed af Jesus Kristus, vores Herre og Frelser.
 1. Så fordi du er lunken og hverken kold eller varm, vil jeg udspy dig ud af min mund (Åb. 3:16).
  1. Blandinger kan gøre visse ting meget værre (Åb. 3:15-17, Mark. 2:20-22).
   1. Hvis du f.eks. sættes en ny klæde på en gammel klædning, rives klædningen endnu mere i stykker.
   2. Hælder du ny vin på gamle flasker forårsages der en lille eksplosion.
   3. Visse ting går bare ikke sammen.
   4. Ligeledes kan vi ikke kombinere den nye pagt med den gamle pagt. Vi kan ikke blande loven med nåde.
 1. Som genfødte kristne er vi under nådens pagt. Det Gamle Testamente peger på en tid, hvor Guds folk blev ledet af loven. I dag ledes vi af Guds Ånd. Helligånden hjælper os med at blive mere og mere lig Kristus (2 Kor. 3:6-18).
  1. Loven er lig med trældom, mens nåde er lig med frihed.
Skrifthenvisninger
OP