Undervisnings Menu

Den Regerende Territorial Menighed


 1. Den rejser sig i Ånden for at kaste helvedes kræfter ud.
  1. En regerende menighed er en menighed som rejser sig i den åndelige verden og kaster helvedets kræfter ud af området og gør sig selv i stand til at herske og regere.
   1. Den rejser sig i sin kongelige salvelse og autoritet for at udføre Guds riges herredømme og dom over luftens magter.


   2.  
 1. Den sætte sig selv i position som den stærkere.
  1. Den regerende menighed sætter sig selv til at blive "den åndelige stærkere" over byens stærke mand.
   1. Den plyndre huset for de dæmoniske kræfter og kaster fjendens aktiviteter ud. Den udøver en ny åndelig position som den rette "territoriale ånd" i området


 1. Den udøver territorial kontrol over hele regionen.
  1. En regerende menighed udøver denne territoriale kontrol og indflydelse over hele regionen, og bliver indgangsporten for at Gud og Han's englehær kan nå ind i den by og region.
   1. Rigets nøgler til at binde og løse bliver givet til denne menighed. Den holder himmelen åben og helvede lukket ude fra dette område. Den har magt til at åbne og lukke døre i det givne område.

 1. Den tager ansvaret for at holde det åndelige klima åbent for Gud.
  1. En regerende menighed må tage ansvaret for at holde det åndelige klima åbent for at Gud kan bevæge sig.
   1. Den er ansvarlig for at holde himmelen åben i området. Den har lært sig at "bygge i den åndelige verden" og bygger en hellig bolig til Gud i den åndelige verden over regionen. Den bringer Guds manifesterede nærvær ind i området

 1. Den måles ikke på antallet.
  1. Regerende menigheder måles ikke på antallet, men efter sin åndelige position, sin overnaturlige styrke og kraft som er blevet investeret i den.
   1. De bliver det sande bevis på Guds rige i deres region.

 1. Den har et klart budskab om Riget evangelium.
  1. En regerende menighed har et klart budskab om Riget evangelium, som opliver hjerterne på de troende og rejser dem op til at blive mænd og kvinder med en dyb overbevisning.
   1. Disse mænd og kvinder med dyb overbevisning og hengivelse formidler hvad de har i sin ånd til andre. Gennem nære relationer vil de oprejse en række af efterkommere, sønner og døtre som vil fortsætte i den profetiske vision og kaldet fra sine forfædre.
    En cyklus af genrejsning, reformation og vækkelser bryder frem når menigheden bliver tændt gennem åbenbaringer om Guds planer.

 1. Det reformerte samfund.
  1. En regerende menighed bliver Guds stridsøkse til at reformere selve karakteren og fundamentet til det samfund den lever i.
   1. En sådanne menighed rejser sig i nationerne i dag. De sidste 500 år af genrejsning skaber i vor midte en menighed efter det nye testamentlige mønster. De sidste 50 år af genrejsning af de femfoldige tjenestegaver har i sig selv gjort menigheden levende og udrustet til at gøre Herren's gerninger. Menigheden rejser sig i kundskaben som Sønnen, og vil få det samme forhold som Han har til Faderen.
    Faderen viste Sønnen alt hvad Han sagde og gjorde. den samme dimension er menigheden på vej ind i. Vi går fra at være frelste hellige til at være sønner. Sønnerne bliver opdraget til at tage del i sin arv og ikke bare i sine velsignelser. Et sådanne håb ligger foran menigheden i dag. Dens skønhed og modenhed kan kun blive synlig, dersom vi bygger menigheden op med den plan Gud har for den.

OP