Undervisnings Menu

Den rette Defination Af Retfærdighed

Gal. 2:21.
Jeg ophæver ikke Guds nåde; for er der retfærdighed ved loven, da er jo Kristus død forgæves.

Hvad har den rette forståelse af din retfærdighed at gøre med at forvente, at du forventer at noget godt sker for for dig i dag? Alt!

Mange troende forbinder retfærdighed med en liste over ting, de skal gøre, og hvis de opfylder denne liste, føler de sig "retfærdige". Omvendt, når de fejler med hensyn til deres adfærd, føler de sig "uretfærdige." Men dette er den forkerte definition og forståelse af retfærdighed.

Lad os gå tilbage til hvad Bibelen siger. Se: 2 Kor. 5:21: "For han [Gud] skabte Ham [Jesus Kristus], som ikke kendte synd, til at være synd for os, så vi kunne blive Guds retfærdighed i Ham [Jesus Kristus]." Vi er ikke retfærdige, fordi vi gør ret. Vi blev retfærdige på grund af hvad Jesus gjorde for os på korset.

"Retfærdighed" er derfor ikke baseret på vores rigtige handlinger. Det er udelukkende baseret på Jesu rette handling. Kristendommen handler ikke om at gøre ret for at blive retfærdig. Det handler om ret tro på Jesus for at blive retfærdig.

Er du klar over, at vi er knytte til at være velsignet når vi handler ret? De fleste trossystemer er baseret på et fortjenstesystemer, hvorved du har brug for at opfylde visse krav - give de fattige, gøre godt mod andre og passe på dårligt stillede - for at opnå en vis tilstand af retfærdighed. Det hele lyder meget ædelt, selvopofrende og appellerer til vores kød, der kan lide at føle, at vores gode gerninger har tjent vores retfærdighed.

Men Gud ser ikke på din ædel karakter, ofre eller gode gerninger for at retfærdiggøre dig. Han er kun interesseret i Jesu ydmyghed ved korset. Han ser på Han's Søns perfekte offer på Golgata for at retfærdiggøre dig og gøre dig retfærdig!

At forsøge at blive retfærdiggjort af dine gode gerninger og gøre dit bedste for at holde de ti bud for at blive retfærdig, er at (be)nægte Jesu Kristi kors. Det er så godt som at sige: "Korset er ikke nok til at retfærdiggøre mig. Jeg er afhængig af mine gode gerninger for at gøre mig ren og retfærdig overfor Gud."

Apostelen Paulus sagde: "Jeg ophæver ikke Guds nåde [ufortjent gunst]; for hvis retfærdighed kommer ved loven, er Kristus død forgæves." Min ven, overvej nøje, hvad Paulus siger her. Han siger effektivt, at hvis du er afhængig af dine gode gerninger, din handling og din evne til perfekt at holde de ti bud for at blive retfærdig, så døde Jesus for ingenting! Det er hvad "forgæves" betyder - for ingenting!

Så ophæv ikke Guds nåde ved at være afhænge af dine gode gerninger for at gøre dig selv retfærdig og sæt ikke Gud ved side af. Jesu offer er mere end nok til at retfærdiggøre dig! Og når du ved, at du er retfærdiggjort, kan du være sikker på, at Guds ufortjente gunst er på din side og forvent, at der sker godt med dig i dag!
OP