Undervisnings Menu

DU ER KVALIFICERET
af Josef Prince

Kol.1:12-14.
Tak Faderen, som har kvalificeret os til at få del i de helliges arv i lyset.
Han har udfriet os fra mørkets kraft og overført os til Han's elskedde Søns rige,
i hvem vi har forløsning gennem Han's blod, syndens tilgivelse.

For mange år siden, da jeg først begyndte at forkynde, havde en af mine åndelige helte dengang sagt: "Der er ikke noget galt med Gud og intet galt med Han's ord. Når du ikke modtager fra Gud, er der noget galt med dig." Så det lærte jeg også min kirke. Jeg ønskede, at mit folk skulle blive helbredt og hel, og det er derfor, jeg lærte dem en liste over grunde til, at de ikke modtog deres helbredelser, men listen fortsatte bare med at vokse.

En dag hørte jeg Helligåndens stemme på indersiden af mig sige: "Stop med at diskvalificere mit folk!" Jeg modvirkede: "Men Herre, jeg diskvalificerer dem ikke. Jeg prøver at kvalificere dem til din helbredelse."

Da jeg sagde det, åbnede mine øjne, og jeg angrede. Jeg kan ikke kvalificere nogen til helbredelse, og jeg har heller ikke brug for at prøve. Gud har allerede kvalificeret os gennem Han's Søns blod. Guds ord siger dette så tydeligt i versene ovenfor.

I dag kan du og jeg takke Faderen, der har kvalificeret os. Vi er allerede kvalificerede til at tage del i enhver velsignelse. Og ikke kun det, Han allerede har frelst os fra mørkets kraft og overført os til Han's elskede søns rige. Det betyder, at djævelen ikke længere har noget ret til os. Han har ingen magt over os. Han har ingen autoritet til at fratage os vores helbred.

Uanset hvilken synd du måtte have begået, uanset hvilke fejl du måtte have gjort, skal du stoppe med at diskvalificere dig selv. Måske synes du ikke, du fortjener at blive helbredt på grund af al den junkfood, du har spist i årevis, eller fordi du ikke har trænet. Intet du kan gøre er så kraftigt, at det kan vaske Kristi fuldbragte værk væk.

Ja, vi skal spise sundt og tage os af vores legemer. Men hvad jeg siger er, at selvom du har lavet fejl, behøver du ikke at diskvalificere dig selv. Det er, hvad nåde handler om - nåden er ufortjent!

Der er ikke noget galt med Gud, intet galt med Han's ord og bestemt ikke noget galt med dig, fordi Jesus effektivt og perfekt har fjernet alle dine synder gennem Han's blod. Han har allerede kvalificeret dig til frit at modtage Han's helbredelse. Du kan dristigt erklære "Ja" og "Amen" til dette løfte fra Gud i Kristus (2 Kor. 1:20). Modtag din helbredelse nu!
OP