Undervisnings Menu

BEDE I ÅNDEN.

STOL PÅ OG HA' TILLED TIL GUDS GODHED OG BED I ÅNDEN

Judas v:20.
Men I, mine elskede, opbyg jer selv på [fundamentet for] jeres højhellige tro,
[gør fremskridt, byg som på et bygningsværk, højere og højere] bed i Helligånden,
Ef. 6:18. Kol. 2:7. 1 Tess. 5:11. BØN Åb. 5.8. TREENIGHEDEN Åb. 1:4-5.

1 Korinther 14:14.
Taler jeg nemlig i tunger under min bøn, så beder min ånd, men min forstand bliver uden frugt.
MENNESKEÅND (1Kor. 14:14-16), 14:32.

Gud har givet os en stærk bøn, en gave, bøn i tunger, som ikke er begrænset af afstand, tid eller forstand [dit sind]. Når du beder i tunger, beder du for Guds plan, din fremtid. Du ved ikke, hvad du beder om medmindre Gud fortæller dig det. Dette skyldes, at din "forstand er ufrugtbar" - dit sind er ikke involveret.

Jeg er kommet til den slutning, at kristne ikke er bevidst over hvor meget det betyder at bede i tunger og derfor ikke bruger denne store gave de har modtaget ved dåben i den Hellige Ånd. Der er ingen undskyldninger for ikke at bede i tunger som en genfødt kristen døbt i Helligånden, hvorimod det er en fatal ulydigheds handling som har været årsag til at Kristi legeme ikke har kunnet stå imod hendes fjende.

Jeg takker Gud for at jeg ikke ved hvad jeg beder når jeg beder i tunger. Jeg stoler simpelthen på Han's godhed og beder i tunger for alt, hvad Han har planlagt, at alt vil ske efter Han's perfekte timing. Elskede, stop ikke med at bede i tunger bare fordi du ikke ved hvad du beder om. Du kan bede om din elskedes sikkerhed i en livs- eller i en døds situation. Især når du føler en trang til at bede, fordi du fornemmer fare, bed! Bed, indtil du mærker en frigivelse, når byrden løetter. Helligånden vil vide nøjagtigt, hvad der foregår, hvem der er i fare, og hvordan man beder om udfrielse:

Rom. 8:27.
Og Ham, som ransager hjerterne, ved, hvad Åndens attrå er, for efter Guds vilje går Ånden i forbøn for hellige.
1 Krøn. 28:9. Sal. 7:10, 139:1. Jer. 11:20, 17:10. Ap.g. 1:8 1:24. DE HELLIGE Rom. 11:16.

Du kan sige, "Nå, jeg kan bare bede på dansk." Det kan du, men din bøn vil være meget begrænset, fordi du ikke ved alt. Det er bedre at bede i tunger, fordi Ånden kender alle ting.
Min ven, du hører ikke længere til i det naturlige, begrænsede område. Du tilhører Gud, der er ubegrænset! Så bed i tunger, og se store ting ske for dig og gennem dig.
OP